Lesson - Your Experience is Important to Us!

 0    29 schede    jessehandley
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
UX - user experience
inizia ad imparare
UX - doświadczenie użytkownika
concerned with sth
inizia ad imparare
zaniepokojony czymś
nowadays, these days
inizia ad imparare
w dzisiejszych czasach
to incorporate sth into sth
inizia ad imparare
włączyć coś do czegoś
an approach
inizia ad imparare
podejście
target market
inizia ad imparare
rynek docelowy
compelling
The lawyer's argument was so compelling, the jury were all convinced by it immediately.
inizia ad imparare
przekonujący
Argument prawnika był tak przekonujący, że od razu przekonał wszystkich przysięgłych.
overwhelming
inizia ad imparare
przytłaczający
subtle
You haven't been subtle.
inizia ad imparare
subtelny
Nie byłeś zbyt subtelny.
smooth
Silk is a very smooth fabric.
inizia ad imparare
gładki
Jedwab to bardzo gładka tkanina.
ubiquitious
inizia ad imparare
wszechobecny
fascinating
This job is really fascinating.
inizia ad imparare
fascynujący
Ta praca jest naprawdę fascynująca.
widespread
inizia ad imparare
rozpowszechniony
seamless
When a business changes hands it helps if the transition is seamless from one owner to the other.
inizia ad imparare
bez zakłóceń
Gdy firma zmienia właściciela, dobrze jest, jeśli transakcja przebiega bez zakłóceń.
indistinct
inizia ad imparare
niewyraźny
to drive up prices
inizia ad imparare
podnieść ceny
to rack up
inizia ad imparare
podnieść się
to corner someone into doing something
inizia ad imparare
nakłonić kogoś do zrobienia czegoś
to guilt someone into doing something
inizia ad imparare
winić kogoś za zrobienie czegoś
sell out of
inizia ad imparare
sprzedać się z
opt out of something
inizia ad imparare
rezygnować z czegoś
prevent from doing sth
inizia ad imparare
zapobiegać robieniu czegoś
discourage from doing sth
inizia ad imparare
zniechęcaj do robienia czegoś
formidable
They're going to be formidable team.
inizia ad imparare
groźny
Oni będą bardzo groźnym zespołem.
to resort to something
inizia ad imparare
uciekać się do czegoś
prominence
inizia ad imparare
rozgłos
compliance
inizia ad imparare
spełnienie
sustainable
inizia ad imparare
zrównoważony
inizia ad imparare
zagrać kogoś

Devi essere accedere per pubblicare un commento.