Lesson 9 - Leaving Work

 0    15 schede    gzalesinski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
quitting time
time to leave the office at the end of the workday; the end of the workday
For some banks, quitting time is at 5:30, except on Fridays when they’re open until 6:00.
inizia ad imparare
fajrant, koniec pracy
W przypadku niektórych banków czas zakończenia jest o 5:30, z wyjątkiem piątków, kiedy są otwarte do 6:00.
finishing touch
a small detail that will complete something; a small change, addition, or deletion that will end something
The dessert looked delicious, but it got even better when Mariah put on the finishing touch – red cherries on top of the ice cream.
inizia ad imparare
ostatni szlif
Deser wyglądał pysznie, ale zrobiło się jeszcze lepiej, gdy Mariah dokończyła – czerwone wiśnie na wierzchu lodów.
to submit
o turn something in; to give something to someone for review
Submit your job application within 31st January.
inizia ad imparare
złożyć
Złóż podanie o pracę do 31 stycznia.
to take work home
to do one’s work at home at night or on the weekend because there wasn’t enough time to do it at the office
Craig has been taking work home all month because he’s worried that the team won’t be able to finish the project on time.
inizia ad imparare
zabrać pracę do domu
Craig przez cały miesiąc zabierał pracę do domu, ponieważ obawia się, że zespół nie zdąży ukończyć projektu na czas.
to burn the midnight oil
to work or study late at night when other people are sleeping
Leticia must have burned the midnight oil to write such a long report in just two days.
inizia ad imparare
siedzieć do później nocy
Leticia musiała spalić olej o północy, żeby napisać tak długi raport w zaledwie dwa dni.
under control
a manageable situation; something that one can handle; something that one is in control of
Excuse me. It looks like you’re having trouble. Is everything under control or would you like some help?
inizia ad imparare
pod kontrolą
Przepraszam. Wygląda na to, że masz problemy. Wszystko pod kontrolą, czy potrzebujesz pomocy?
to pack up luggage
to put things inside of a suitcase, box, or another container to take them when one leaves
When the Kwon family was moving, Mr. Kwon packed up the dishes and Mrs. Kwon packed up the clothes.
inizia ad imparare
spakować bagaż
briefcase
a rectangular box with hard sides and a handle, usually made from leather, that is used to carry work papers
If you work with a lot of private and confidential information, be sure to use a briefcase that locks.
inizia ad imparare
teczka (aktówka)
Jeśli pracujesz z dużą ilością prywatnych i poufnych informacji, pamiętaj o użyciu teczki z blokadą.
to shut down
to turn off a computer or another machine
Did you remember to shut down your computer before you left the office?
inizia ad imparare
zamykać
Czy pamiętałeś o wyłączeniu komputera przed wyjściem z biura?
desk drawer
a box that has a handle in front and can be pulled out of a desk or another piece of furniture to put things inside it
There are some extra pens and pencils in the second desk drawer on the right.
inizia ad imparare
szuflada biurka
W drugiej szufladzie biurka po prawej stronie są dodatkowe długopisy i ołówki.
safekeeping
safety; protection from getting lost or stolen
Pilar made an extra copy of her house key and gave it to her aunt for safekeeping.
inizia ad imparare
bezpieczne przechowanie
Pilar zrobiła dodatkową kopię klucza do domu i dała go ciotce na przechowanie.
clutter
many small things that are disorganized, messy, not being used, and not where they are supposed to be
There is so much clutter in Bob's bedroom, we can't even see the floor.
inizia ad imparare
rupiecie, bałagan
W pokoju Boba jest tyle rupieci, że nawet nie widać podłogi.
to leave (something) behind
to forget something; to forget to take something when one leaves a place
When Angelo went to work this morning, he accidentally left his glasses behind, so he had to ask his brother to bring them to him.
inizia ad imparare
zapomnieć czegoś wziąć, pozostawić coś, zostawić po sobie
Kiedy Angelo poszedł dziś rano do pracy, przypadkowo zostawił swoje okulary, więc musiał poprosić brata, aby mu je przyniósł.
to head home
to begin going home; to leave another place to go home
Scott meant to head home at 6:00, but then he decided to have dinner and go to a movie with some friends instead and he didn’t get home until almost midnight
inizia ad imparare
iść do domu
Scott zamierzał wracać do domu o 6:00, ale potem zdecydował się zjeść kolację i pójść do kina z przyjaciółmi i nie wrócił do domu przed północą
here I come
an expression used to show that one is excited to do something or go somewhere in the near future
Charlotte has been looking forward to her vacation for a long time, so everyone laughed when, on her last day of work, she said, “Miami, here I come!”
inizia ad imparare
nadchodzę
Charlotte od dawna nie mogła się doczekać wakacji, więc wszyscy śmiali się, kiedy ostatniego dnia pracy powiedziała: „Miami, oto przychodzę!”

Devi essere accedere per pubblicare un commento.