LESSON 5.5 Places in town (2) Miejsca w mieście (2)

2  1    16 schede    janbekier
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
police station
inizia ad imparare
komisariat policji
post office
Where's the nearest post office?
inizia ad imparare
poczta
Gdzie jest najbliższa poczta?
shopping centre
Shopping centres are becoming more and more popular.
inizia ad imparare
centrum handlowe
Centra handlowe stają się coraz bardziej popularne.
sports centre
inizia ad imparare
centrum sportowe
swimming pool
There is a swimming pool near our hotel.
inizia ad imparare
basen
W pobliżu naszego hotelu jest basen.
train station
Let's meet at the railway station at 7.30.
inizia ad imparare
stacja kolejowa
Spotkajmy się na dworcu kolejowym o 7.30.
busy
I'm busy, leave me alone.
inizia ad imparare
zajęty
Jestem zajęty, zostaw mnie w spokoju.
famous for
inizia ad imparare
znany z film
industry
inizia ad imparare
przemysł filmowy
film studio
inizia ad imparare
studio filmowe
large
I'm building a large house.
inizia ad imparare
duży
Buduję duży dom.
later
I will do it later.
inizia ad imparare
później
Zrobię to później.
modern
Poland's most well-known modern composer is Henryk Gorecki.
inizia ad imparare
nowoczesny
Najbardziej znanym współczesnym kompozytorem polskim jest Henryk Górecki.
theme park
inizia ad imparare
park tematyczny
tourist
inizia ad imparare
turysta
village
I was born in a small village.
inizia ad imparare
wioska
Urodziłem się w małej wiosce.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.