Lesson 11: How to lead a global team

 0    20 schede    Milan Pupezin
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
culture
inizia ad imparare
kultura
Have you ever worked with people from different cultures?
inizia ad imparare
Czy kiedykolwiek pracowałeś z ludźmi z różnych kultur?
Have you ever lived/worked abroad?
inizia ad imparare
Czy kiedykolwiek mieszkałeś / pracowałeś za granicą?
I have worked in Belgium for 6 months.
inizia ad imparare
Pracowałem w Belgii przez 6 miesięcy.
boost
inizia ad imparare
zwiększyć
adopt
inizia ad imparare
przyjąć
lead
inizia ad imparare
kierować
understand
inizia ad imparare
zrozumieć
listen
inizia ad imparare
słuchać
contradict
inizia ad imparare
zaprzeczać
show
inizia ad imparare
pokazać
boost effectiveness
inizia ad imparare
zwiększyć skuteczność
adopt a new management style
inizia ad imparare
przyjąć nowy styl zarządzania
lead a global team
inizia ad imparare
kierować globalnym zespolem
understand cultural biases
inizia ad imparare
zrozumieć kulturowe uprzedzenia
listen to superiors
inizia ad imparare
słuchajcie przełożonych
contradict your boss
inizia ad imparare
sprzeczać się z dyrektorem
show respect
inizia ad imparare
okazywać szacunek
Have you had any unusual situations when working with foreigners?
inizia ad imparare
Czy miałeś jakieś nietypowe sytuacje podczas pracy z obcokrajowcami?
Did you find anything shocking?
inizia ad imparare
Czy spotkało cię coś szokującego?
"find X shocking" znaczy "według ciebie jest to szokujące, "find" w tym kontekscie używa się do okreslenia naszej opinii na temat czegoś co spotykamy po raz pierwszy

Devi essere accedere per pubblicare un commento.