Lesson - 02.03.2022

 0    24 schede    jessehandley
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
to be in a bad mood
inizia ad imparare
Być w złym humorze
an early bird / a morning person
inizia ad imparare
wczesny ptak / osoba rano
a night owl
Jessie's a night owl and as a result she finds it difficult to get up in time for work.
inizia ad imparare
nocny marek
Jessie jest nocnym markiem, w związku z czym ma problemy ze wstawaniem na czas do pracy.
the early bird gets the worm
inizia ad imparare
wczesny ptak dostaje robaka
on a regular basis, regularly
inizia ad imparare
regularnie, regularnie
white noise
inizia ad imparare
biały szum
chitchat
Let's not spend the entire evening in idle chitchat.
inizia ad imparare
pogaduszka
Nie spędzajmy całego wieczoru na czczych pogaduszkach.
to kill time
inizia ad imparare
zabijać czas
woozy
inizia ad imparare
mający zawroty głowy
belongings / possessions
inizia ad imparare
rzeczy / posiadłości
come across as
inizia ad imparare
natknąć się na
pair up with somebody
inizia ad imparare
dołączać do kogoś
out of sight, out of mind
inizia ad imparare
co z oczu to z serca
mode
inizia ad imparare
tryb
mix and mingle
inizia ad imparare
wymieszać i wymieszać
to crash a party
inizia ad imparare
rozbić imprezę
to boil down to something
inizia ad imparare
sprowadzać się do czegoś
wallflower
inizia ad imparare
lak
social butterfly
inizia ad imparare
motyl społeczny
superficial relationship
inizia ad imparare
powierzchowny związek
to lose your mind
inizia ad imparare
stracić rozum
unconsciously
inizia ad imparare
bezwiednie
constructive criticism
inizia ad imparare
konstruktywna krytyka
estimate
Could you give me a rough estimate of the total cost?
inizia ad imparare
szacunek
Czy mógłbyś podać mi przybliżony szacunek całkowitego kosztu?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.