Lekcja 2022-01-17

 0    11 schede    zruta
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
to scream
To make a loud high cry becauseyou are hurt, frightened or excited.
inizia ad imparare
krzyczeć
Wydać głośny, wysoki okrzyk, ponieważ jest się zranionym, przestraszonym lub podekscytowanym.
to yell at somebody
To shout loudly, e.g. because you are angry.
inizia ad imparare
wrzeszczeć na kogoś
Krzyczeć głośno, np. z powodu złości.
giggle
Every time I do something silly in class, my friends giggle.
inizia ad imparare
chichotać
Za każdym razem, gdy zrobię coś głupiego na lekcji, moi koledzy chichoczą.
to whisper to sb
To speak very quietly so that other people can’t hear what you are saying.
inizia ad imparare
szeptać do kogoś
Mówić bardzo cicho, tak aby inni ludzie nie słyszeli, co mówisz.
to mumble
To speak or say sth in a quiet voice in a way that is not clear.
inizia ad imparare
bełkotać
Mówić lub powiedzieć coś cichym głosem w sposób, który nie jest jasny.
to groan
To make a long deep sound because you are in pain or annoyed.
inizia ad imparare
jęczeć
to stammer
To speak with difficulty, often repeating sounds or words.
inizia ad imparare
jąkać się
Mówienie z trudem, często powtarzanie dźwięków lub słów.
to sob
To cry noisily, taking sudden sharp breaths.
inizia ad imparare
szlochać
Płakać głośno, biorąc nagłe, ostre oddechy.
to sigh
To take in and then let out a long deep breath that can be heard, e.g. to show that you are disappointed.
inizia ad imparare
wzdychać
Wziąć, a następnie wypuścić długi, głęboki oddech, który można usłyszeć, np. aby pokazać, że jest się rozczarowanym.
would prefer
I would prefer it if he wouldn't take part.
inizia ad imparare
wolałby
Wolałbym, żeby nie brał w tym udziału.
pretty
I was pretty sure he wouldn't like it.
inizia ad imparare
całkiem / dość / raczej
Byłem całkiem pewien, że jemu się to nie spodoba.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.