Lekcja 2-3

 0    72 schede    joannakonopinska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
pogłębić / poszerzyć wiedzę
inizia ad imparare
deepen / widen knowledge
to jest oczywiste / nie ulega wątpliwości
inizia ad imparare
it goes without saying
wsparcie
inizia ad imparare
repport
wspólny znajomy
inizia ad imparare
mutual friend
pewnego razu...
inizia ad imparare
once upon a time
jak to się przekłada
inizia ad imparare
how does it transfer
warte
inizia ad imparare
worth
detaliczny
inizia ad imparare
retail
sprzedaż hurtowa
inizia ad imparare
Wholesale
bluźnierstwo
inizia ad imparare
blasphemy
już to zostało powiedziane
inizia ad imparare
it already been saying
kontyngenty (dobra limitowane)
inizia ad imparare
quotas
zwyczaj
inizia ad imparare
custom
celnik
inizia ad imparare
customs officer
nic do oclenia
inizia ad imparare
nothing to declare
jaki rodzaj wpływu
inizia ad imparare
what kind of impact
wzrost cen
inizia ad imparare
price rise
dotacja
inizia ad imparare
subsidy
krajowy
inizia ad imparare
domestic
dokumenty skomplikowane / ciężkie do wypełnienia
inizia ad imparare
flow-off documents
zawieść kogoś
inizia ad imparare
to let sb down
zasięg
inizia ad imparare
extent
ogłupiony
inizia ad imparare
bemused
wskazówka
inizia ad imparare
hint
rządzić krajem
inizia ad imparare
rule the country
panować
inizia ad imparare
reign
kopalnia
inizia ad imparare
mine
przezywać kogoś
inizia ad imparare
to call SB names
ilość
inizia ad imparare
amount / quantity / number
liczba
inizia ad imparare
number / figure
sklep monopolowy
inizia ad imparare
off licence
marnować czyjś czas
inizia ad imparare
steal SB time
obróć stronę
inizia ad imparare
pity O
znany również jako
John ali Shorty
inizia ad imparare
ali - also known as
Jan znany jako Krótki
poprzeczka
inizia ad imparare
bar
przesyłka
inizia ad imparare
consignment
skr. będzie zrobione
inizia ad imparare
will co (will complain)
wzmacniać
inizia ad imparare
strengthen
istotny
inizia ad imparare
vital
punkt widzenia
inizia ad imparare
point of view (P.O.W.)
reklamy
inizia ad imparare
adds
szept
inizia ad imparare
whisper
reklama szeptana
inizia ad imparare
word of mouth
raczkujący przemysł
inizia ad imparare
infant industry
zagraniczny
inizia ad imparare
foreign
wykonać
inizia ad imparare
carry out
dotrzymania terminu dostawy
inizia ad imparare
meet the delivery date
składać zamówienie
inizia ad imparare
place an order
ofertować cenę
inizia ad imparare
quote a price
zorganizować ubezpieczenie
inizia ad imparare
arrange insurance cover
zgodne z przepisami
inizia ad imparare
comply with regulations
poszukiwania
inizia ad imparare
seeking
walka
inizia ad imparare
combat
opowiadają się za
inizia ad imparare
argue for
waluta
inizia ad imparare
currency
pozostawać
inizia ad imparare
remain
inwestycja
inizia ad imparare
investment
szczerość
inizia ad imparare
openness
zobowiązanie / obowiązek
inizia ad imparare
commitment
przypadki
inizia ad imparare
instances of
przekraczać
inizia ad imparare
exceed
spór
inizia ad imparare
dispute
trwały
inizia ad imparare
sustained
podtrzymywać
inizia ad imparare
sustain
Obywatele
inizia ad imparare
citizens
zawody sportowe
inizia ad imparare
competition
zarobek
inizia ad imparare
earning
praca
inizia ad imparare
labor
związek zawodowy
inizia ad imparare
labor union
sfinansowany w
inizia ad imparare
funded in
oskarżony / oskarżona
inizia ad imparare
accused
dochody
inizia ad imparare
incomes

Devi essere accedere per pubblicare un commento.