lekcja 13 a

 0    34 schede    piotrcichowlas
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zrywać (np. o związku)
inizia ad imparare
split up with somebody
przejrzeć np notatki
inizia ad imparare
looked through
Nie miałem innego wyboru
inizia ad imparare
I had no other choice
zdradzał mnie.
inizia ad imparare
he was cheating on me.
Dowiedziałem się o
inizia ad imparare
found out about
Dlaczego zrobiłeś coś takiego?
inizia ad imparare
Why did you do something like that?
Wiem, że nie powinienem był tego robić
inizia ad imparare
I know I shouldn’t have done it
Wiem, że bym tego nie zrobił
inizia ad imparare
I know I wouldn’t have done it
jeden dokument przykuł moją uwagę.
inizia ad imparare
one document caught my eye.
Jak zareagowałeś?
inizia ad imparare
How did you react?
Na samym początku
inizia ad imparare
At the very beginning
Byłem po prostu zaskoczony
inizia ad imparare
I was simply surprised
przyszła fala emocji
inizia ad imparare
the emotions came in a flood.
Byłem zdezorientowany, zraniony, zły, płaczliwy i zdziwiony.
inizia ad imparare
I was confused, hurt, angry, tearful and mystified.
Naprawdę się zdenerwowałem
inizia ad imparare
I got really upset
może z wyjątkiem szukania hoteli
inizia ad imparare
except perhaps a search for hotels
przyznał
inizia ad imparare
he admitted
zdradził mnie
inizia ad imparare
he had betrayed me
jest zakochany w kimś innym.
inizia ad imparare
he is in love with somebody else.
Założę się, że tego nie spodziewałeś!
inizia ad imparare
I bet you didn’t expect that!
Czułam się całkowicie oszołomiona
inizia ad imparare
I felt completely bewildered
Przemyślałem to i zdałem sobie sprawę
inizia ad imparare
I have thought it through and realized
od dawna nie czuł się szanowany ani ceniony w związku.
inizia ad imparare
hadn’t felt respected or valued in the relationship for a long time.
Myślę, że będzie Ci bez niego lepiej.
inizia ad imparare
I think you will be better off without him.
jest wielu innych
inizia ad imparare
There are lots of fish in the sea.
W każdym razie, jak ci idzie z twoim chłopakiem?
inizia ad imparare
Anyway, how are things with your boyfriend going?
obrażony
inizia ad imparare
offended
szanowanym
inizia ad imparare
respected
usatysfakcjonowany
inizia ad imparare
satisfied
wartościowy
inizia ad imparare
valued
zrzędliwy lub złośliwy
inizia ad imparare
grumpy or mardy
zirytowany
inizia ad imparare
annoyed
czas
inizia ad imparare
tense
zmieszany
inizia ad imparare
confused

Devi essere accedere per pubblicare un commento.