Leçon 0002_1801A22

 0    67 schede    pwojinfo
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
winogrona
inizia ad imparare
les raisins
wiśnia
inizia ad imparare
une cerise
czereśnia
inizia ad imparare
une cerise douce
kwitnienie, rozkwit; (×)okres rozkwitu
inizia ad imparare
une floraison
kwitnienie, rozkwit; (×)okres rozkwitu
inizia ad imparare
une floraison
kwitnienie, rozkwit; (×)okres rozkwitu
inizia ad imparare
une floraison
kwitnienie, rozkwit; (×)okres rozkwitu
inizia ad imparare
une floraison
Listopad jest okresem rozkwitu winogron.
inizia ad imparare
Novembre est la période de floraison du raisin.
To jest wisienka na torcie.
inizia ad imparare
C'est la cerise sur le gâteau.
mieć pecha (mieć wiśnię)
inizia ad imparare
avoir la cerise
tam jest, tam są
inizia ad imparare
il y-a
czasami, czasem
inizia ad imparare
quelquefois
spędzać
inizia ad imparare
passer
odbierać
inizia ad imparare
répondre
odpowiedzieć komuś
inizia ad imparare
répondre à (qqn)
Czasem trzeba się zgubić, żeby coś znaleźć.
inizia ad imparare
Il faut quelquefois se perdre pour trouver.
Czasami potrzebuję być sam.
inizia ad imparare
J'ai besoin d'être seul, quelquefois.
Czasami trudno jest zrozumieć bieg rzeczy (sens rzeczy).
inizia ad imparare
Il est quelquefois difficile de comprendre le sens des choses.
Czasami trudno jest zrozumieć bieg rzeczy (sens rzeczy).
inizia ad imparare
Il est quelquefois difficile de comprendre le sens des choses.
Czasami spędzam dużo czasu nad rozwiązaniem problemu.
inizia ad imparare
Je passe beaucoup de temps pour résoudre le problème quelquefois.
(adv.) uważnie, bacznie, z uwagą
inizia ad imparare
attentivement
Słuchaj mnie uważnie, zanim odpowiesz.
inizia ad imparare
Écoute-moi attentivement avant de me répondre.
Z przyjemnością odpowiem na wszystkie pytania.
inizia ad imparare
Je souhaite répondre à toutes les questions.
Teraz pozwól, że odpowiem na twoje pytanie.
inizia ad imparare
Maintenant laisse-moi répondre à ta question.
na razie, chwilowo, na chwilę obecną
inizia ad imparare
pour l'instant
Chwilowo nie mogę odebrać (telefonu).
inizia ad imparare
Je ne peux pas répondre pour l'instant.
nie lubię komuś zawracać głowy
inizia ad imparare
je n'aime pas être dérangé (qqn)
reżyser
inizia ad imparare
le metteur
nie ma potrzeby robić czegoś
inizia ad imparare
c'est inutile de (faire qqch)
sufit; (×)pułap
inizia ad imparare
un plafond
wioska
inizia ad imparare
un village
aglomeracja
inizia ad imparare
une agglomération
zawieszony, wiszący; (×)odroczony
inizia ad imparare
suspendu, suspendue
Sufit podwieszany może ukryć okablowanie.
inizia ad imparare
Un plafond suspendu peut cacher les câbles.
powierzchnia sufitu
inizia ad imparare
la surface du plafond
lampa wisząca
inizia ad imparare
une lampe de plafond
miejsce, teren, (×) pozycja
inizia ad imparare
un emplacement
piękna i spokojna lokalizacja obok wioski
inizia ad imparare
bel emplacement calme près du village
Żeby ocalić wioskę poświęciłbym kogokolwiek, nawet Pana.
inizia ad imparare
Pour sauver le village, je sacrifierais n'importe qui, même vous.
Rzeka jest zaraz za następną wioską.
inizia ad imparare
Le fleuve est juste après le prochain village.
Wróć do wioski i kup sobie coś.
inizia ad imparare
Retourne au village et achète-toi quelque chose.
Twój mąż przybył do mojej wioski i zamordował moją rodzinę.
inizia ad imparare
Votre mari est venu dans mon village et a tué ma famille.
« aglomeracja » obszar, w którym populacja i działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane
inizia ad imparare
« agglomération »: une zone dans laquelle la population et les activités économiques sont suffisamment concentrées
obiecać coś komuś
inizia ad imparare
promettre (qqch) à (qqn)
obiecać komuś, że się coś zrobi
inizia ad imparare
promettre à (qqn) de (faire qqch)
Wydaje się, że to nie były słowa rzucone na wiatr.
inizia ad imparare
Il semble que ce ne soient pas des mots jetés au vent.
Może mi się zdarzyć, że od czasu do czasu nie jem obiadu z powodu zmęczenia lub złego zarządzania czasem.
inizia ad imparare
On peux m'arriver que je ne déjeune pas de temps en temps à cause de fatigue ou d"un mauvais ménagement du temps.
leniwy
inizia ad imparare
paresseux, paresseuse
zaskroniec
inizia ad imparare
une couleuvre
być leniwym jak zaskroniec (być bardzo leniwym)
inizia ad imparare
être paresseux comme une couleuvre
Czy masz ulubioną kawiarnię?
inizia ad imparare
Avez-vous une salle de café préféré?
Nie znalazłem jeszcze swojego ulubionego miejsca.
inizia ad imparare
Je n'ai pas encore trouvé mon endroit préféré.
W kawiarni panuje dobra atmosfera, a kawa lepiej smakuje w dobrym towarzystwie.
inizia ad imparare
Dans la salle de café est une bonne ambiance et le café a meilleur goût en bonne compagnie.
Właściwie lubię spotykać się z przyjaciółmi w kawiarni.
inizia ad imparare
À vrai dire, j'aime bien rencontrer avec mes amis dans une salle de café.
trawić, przyswoić
inizia ad imparare
digérer
Ta zniewaga jest ciężka do przełknięcia.
inizia ad imparare
Cet affront est dur à digérer.
zaczep, uchwyt, chwyt
inizia ad imparare
la prise
cenić coś, kogoś
inizia ad imparare
priser (qqch, qqn)
zmagać się z kimś, z czymś, borykać się z czymś
inizia ad imparare
être aux prises avec (qqn, qqch)
(anat.) skórny
inizia ad imparare
cutané, cutanée
(med.) wysypka; erupcja, wybuch
inizia ad imparare
une éruption
Czy zna Pan kogoś, kto boryka się z problemem odżywiania?
inizia ad imparare
Connaissez-vous quelqu'un qui est aux prises avec un trouble de l'alimentation?
Jest uczulony i ma wysypkę skórną.
inizia ad imparare
Il est allergique et a des éruptions cutanées.
Dziecko mojej koleżanki ma problemy z trawieniem białek.
inizia ad imparare
L'enfant de mon amie a des problèmes pour digérer les protéines.
Jej syn nie może jeść wszystkich produktów, zwłaszcza produktów bogatych w białko.
inizia ad imparare
Son fils ne peut pas manger tous les produits, surtout des produits riches en protéines.
Czy to (jedzenie) jest tuczące?
inizia ad imparare
Ça fait grossir?
smakosz
inizia ad imparare
un gastronome

Devi essere accedere per pubblicare un commento.