Learning new things - Uczenie się nowych rzeczy

 0    15 schede    2enpl
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Say it in other words.
inizia ad imparare
Powiedz to innymi słowami.
What is the difference between A and B?
inizia ad imparare
Jaka jest różnica pomiędzy A i B?
What do you mean?
inizia ad imparare
Co masz na myśli?
I don't understand.
inizia ad imparare
Nie rozumiem.
Sorry, I didn't catch that.
inizia ad imparare
Przepraszam, nie usłyszałem.
A man would say "nie usłyszałem", a woman would say "nie usłyszałam"
Can you repeat it?
inizia ad imparare
Możesz to powtórzyć?
Say it again.
inizia ad imparare
Powiedz to jeszcze raz.
What is the opposite of A?
inizia ad imparare
Jakie jest przeciwieństwo A?
Give me an example.
inizia ad imparare
Podaj przykład.
Can you speak more slowly?
inizia ad imparare
Możesz mówić wolniej?
Can you write it down?
inizia ad imparare
Możesz to zapisać?
Can you spell it, please?
inizia ad imparare
Możesz to przeliterować?
Say it in a different language.
inizia ad imparare
Powiedz to w innym języku.
Can you help me?
inizia ad imparare
Możesz mi pomóc?
Show it on the map.
inizia ad imparare
Pokaż to na mapie.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.