Lądowe formy ukształtowania terenu

5  1    24 schede    Mimisia
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Góry
inizia ad imparare
obszar o wysokościach względnych przekraczających 300 m.
Łańcuch górski
inizia ad imparare
obszar górski o równoległym przebiegu i wydłużonym ułożeniu pasm.
Grzbiet górski
inizia ad imparare
pojedyncze wzniesienie górskie
Pasmo górskie
inizia ad imparare
część łańcucha górskiego charakteryzujące się wydłużonym przebiegiem
Przedgórze
inizia ad imparare
wyrównany obszar na przedpolu gór zrębowych, oddzielony od nich uskokami
Pogórze
inizia ad imparare
obszar płaskich wzniesień będący częścią obszaru górskiego, posiadające podobną genezę
Kotlina
inizia ad imparare
wklęsła wydłużona górska forma terenu
Brama
inizia ad imparare
Szerokie obniżenie pomiędzy górami.
Wyżyna
inizia ad imparare
teren położony najczęściej powyżej 300 m n.p.m.
Masyw
inizia ad imparare
forma wyżynna, zbudowana ze skał metamorficznych lub magmowych, powstałych na skutek procesów denudacyjnych.
Płaskowyż
inizia ad imparare
wyżynny obszar o płaskiej powierzchni powstały w skutek akumulacji lub denudacji.
Niecka
inizia ad imparare
wydłużone obniżenie tektoniczne, będące częścią obszaru wyżynnego
Rów
inizia ad imparare
zapadlisko tektoniczne, występujące w górach i na wyżynach
Niż
inizia ad imparare
wielki obszar nizinny powstały głównie dzięki procesom akumulacyjnym
Nizina
inizia ad imparare
część niżu posiadająca przewagę płaskich form.
Równina
inizia ad imparare
część niziny charakteryzująca się silnie płaskimi formami.
Basen
inizia ad imparare
duże powierzchniowo obniżenie charakterystyczne dla obszarów nizinnych.
Dolina
inizia ad imparare
długa, wklęsła forma terenu powstała przez erozyjną działalność rzeki
Dolina ryftowa
inizia ad imparare
długa, wklęsła forma terenu powstała poprzez działalność tektoniczną.
Pradolina
inizia ad imparare
dawna dolina rzeki polodowcowej, powstałej przed czołem lądolodu.
Wysoczyzna
inizia ad imparare
część nizin znosząca się ponad dna dolin
Wzniesienia
inizia ad imparare
część nizinna z nieregularnymi formami wypukłymi
Wał
inizia ad imparare
wydłużone formy pochodzenia polodowcowego charakterystyczne dla obszaru nizinnego
Depresja
inizia ad imparare
obszar położony poniżej poziomu morza

Devi essere accedere per pubblicare un commento.