Łacińskie terminy filozoficzne

 0    37 schede    lenka1
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
anima
inizia ad imparare
dusza
mens
inizia ad imparare
umysł
memoria
inizia ad imparare
pamięć
amor
inizia ad imparare
miłość
caritas
inizia ad imparare
miłość miłosierna
benevolentia
inizia ad imparare
życzliwość, miłość polegająca na chceniu dobra innego
mundus
inizia ad imparare
świat
Deus
inizia ad imparare
Bóg
accidentia
inizia ad imparare
przypadłości (cechy niekonieczne)
universale
inizia ad imparare
powszechnik
aeternitas
inizia ad imparare
wieczność (jako pozaczasowość)
perpetuitas
inizia ad imparare
wieczność (jako wiecznotrwałość)
tabula rasa
inizia ad imparare
niezapisana tablica
ratio
inizia ad imparare
rozum lub racja (uzasadnienie)
probatio
inizia ad imparare
dowód
intellectus
inizia ad imparare
rozum (intelekt)
sensus
inizia ad imparare
zmysł
nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu
inizia ad imparare
nie ma nic w intelekcie, czego by przedtem nie było w zmysłach [uproszczona zasada empiryzmu]
tempus
inizia ad imparare
czas
locus
inizia ad imparare
miejsce
sensus communis
inizia ad imparare
zmysł wspólny
essentia
inizia ad imparare
istota
ens
inizia ad imparare
byt
generatio
inizia ad imparare
powstawanie, rodzenie
corruptio
inizia ad imparare
ginięcie, niszczenie
causa
inizia ad imparare
przyczyna
effectus
inizia ad imparare
skutek
principium
inizia ad imparare
zasada
finis
inizia ad imparare
kres, cel
potentia
inizia ad imparare
moc, możność
actus
inizia ad imparare
akt, urzeczywistnienie
sapientia
inizia ad imparare
mądrość
bonum
inizia ad imparare
dobro
malum
inizia ad imparare
zło
actio
inizia ad imparare
działanie
virtus
inizia ad imparare
cnota = dzielność
felicitas
inizia ad imparare
szczęście

Devi essere accedere per pubblicare un commento.