Łacińskie sentencje

 0    102 schede    nataliaowsianka
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Rzeczy powtórzone podobają się
inizia ad imparare
Bis repetita placent
Lekceważą to czego nie znają
inizia ad imparare
Damnat quod non intellegunt
Osioł dla osła wydaje się najpiękniejszy
inizia ad imparare
Asinus asino pulcherrimus
Nieobecny sam sobie szkodzi
inizia ad imparare
Absens carens
O czasy! O obyczaje!
inizia ad imparare
O tempora! O mores!
Jaka praca taka płaca
inizia ad imparare
Par praemium labori
Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem
inizia ad imparare
Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo
Najgorsze przed nami
inizia ad imparare
Graviora manent
Na naukę nigdy nie jest za późno
inizia ad imparare
Nulla aetas ad discendum sera
Nie ma reguły bez wyjątku
inizia ad imparare
Nulla regula sine exceptione
W nadziei, w przyszłości
inizia ad imparare
In spe
Dla chcącego nic trudnego
inizia ad imparare
Volenti nihil difficile
Zapominanie jest oznaką lekceważenia
inizia ad imparare
Oblivio signum neglegentiae
Chleba i igrzysk
inizia ad imparare
Paniem et circenses
Zdaję sprawę z tego, co sam usłyszałem
inizia ad imparare
Relata refero
Powtarzanie jest matką nauki
inizia ad imparare
Repetitio est mater studiorum
Dosłownie
inizia ad imparare
Sensu stricto
Jeśli dwóch robi to samo, to nie jest to samo
inizia ad imparare
Si duo idem faciunt idem, non est idem
Kto nie idzie naprzód, ten się cofa
inizia ad imparare
Non progredi est regredi
Nie żyć, ale znaczyć w życiu
inizia ad imparare
Non vivere, sed valere vita
To, co znamy jest kroplą, czego nie znamy morzem
inizia ad imparare
Quantum scimus, gutta est, ignoramus mare
Kto milczy, zdaje się zezwalać
inizia ad imparare
Qui tacent consentire videntur
Jeśli chcesz być kochany, kochaj!
inizia ad imparare
Si vis amari, ama!
Z własnej woli
inizia ad imparare
Sua sponte
Błędy właściwe wiekowi
inizia ad imparare
Vitia aetatis
Ucz się, ale u uczonych
inizia ad imparare
Disce sed a doctis
Dzień uczy dzień
inizia ad imparare
Dies diem docet
Jemy, aby żyć, nie żyjemy, aby jeść
inizia ad imparare
Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus
Dopóki żyję, nie tracę nadziei
inizia ad imparare
Dum spiro, spero
Każdy człowiek może się mylić, ale tylko głupiec trwa w błędzie
inizia ad imparare
Cuiusvis hominis est errate nullius nisi insipientis in errore perserverare
Z dopuszczalnym czasem spóźnienia
inizia ad imparare
Cum tempore (C.T.)
CV
inizia ad imparare
Cariculum vitae
Przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka
inizia ad imparare
Consuetudo est altera natura
W oku bliźniego źdźbło widzisz, we własnym nie dostrzegasz belki
inizia ad imparare
Aliena vitia inoculis habemus, a tergo nostra sunt
Daję (ci), abyś i ty dał (mnie)
inizia ad imparare
Do ut des.
Od początku
Od założenia miasta Rzymu
inizia ad imparare
Ab urbe condita
Matka żywicielka
inizia ad imparare
Alma mater
Niech pije albo niech sobie pójdzie
inizia ad imparare
Aut bibat, aut abeat
Witaj Cezarze, idący na śmierć pozdrawiają Ciebie.
inizia ad imparare
Salve Caesar morituri te salutant.
Warunek nieodzowny
inizia ad imparare
Contitio sine qua non
Gdy milczą, to właśnie wołają
inizia ad imparare
Cum tacent clamant
O upodobaniach nie należy dyskutować
inizia ad imparare
De gustibus non est disputandum
Ucz się chłopcze łaciny, a ja uczynię cię mociumpanie
inizia ad imparare
Disce puer, Latine, ego te faciam mościpanie
Dziel i rządź!
inizia ad imparare
Divide et impera
Chcącego los prowadzi, nie chcącego - wlecze
inizia ad imparare
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
I ty Brutusie, przeciw mnie?
inizia ad imparare
Et tu, Brute, contra me?
Bez przygotowania
inizia ad imparare
Ex promptu
Zrobiłem, co mogłem, kto potrafi, niech zrobi lepiej.
inizia ad imparare
Feci quod potui, faciant meliora potentes
Koniec wieńczy dzieło
inizia ad imparare
Finis coronat opus
Cieszmy się, więc pókiśmy młodzi
inizia ad imparare
Gaudeamus igitur, iuvenes sumus
Człowiek nowy
inizia ad imparare
Homo novus
Zaszczyty zmieniają obyczaje
inizia ad imparare
Honores mutant mores
Nie wiemy i nie będziemy wiedzieli
inizia ad imparare
Ignoramus et ignorabimus
Na gorącym uczynku
inizia ad imparare
In flagranti
W stanie rodzenia się, powstawania
inizia ad imparare
In statu nascendi
Ten uczył, kto na tym skorzystał
inizia ad imparare
Is fecit, cui prodest
Prawem kaduka (bezprawie)
inizia ad imparare
Iure caduco
Przejęzyczenie się
inizia ad imparare
Lapsus linguae
Zgodnie z prawem
inizia ad imparare
Lege artis
Swoboda poetycka
inizia ad imparare
Licentia poetica
Wolę tu być pierwszy niż w Rzymie drugi
inizia ad imparare
Malo hic esse primus, quam Romae secundus
Najlepszym lekarstwem na gniew jest zwłoka
inizia ad imparare
Maximum remedium irae dilatio est
Sposób współżycia
inizia ad imparare
Modus vivendi
Gruntownie, a nie wiele
inizia ad imparare
Multum non multa
Nikt nie może być dobrym sędzią we własnej sprawie
inizia ad imparare
Nemo iudex idoneus in propria causa
Poznaj samego siebie
inizia ad imparare
Nosce te ipsum
Ani jednego dnia bez kreski
inizia ad imparare
Nullus dies sine linea
Teraz trzeba pić
inizia ad imparare
Nunc est bibendum
Umiej rozpoznać okazję
inizia ad imparare
Occasionem nosca
Niech nienawidzą byleby się bali
inizia ad imparare
Oderint dum metuant
Układów trzeba dotrzymywać
inizia ad imparare
Pacta sunt servanda
Część za całość
inizia ad imparare
Pars pro toto
Pierwszy wśród równych
inizia ad imparare
Primus inter pares
We własnej sprawie
inizia ad imparare
Pro domo sua
Jakiż artysta ginie we mnie
inizia ad imparare
Qualis artifex pereo
Co wolno Jowiszowi, tego nie wolno wołowi!
inizia ad imparare
Quod licet Jowi, non licet bovi
Tak przemija chwała tego świata
inizia ad imparare
Sic transit gloria mundi
Bez gniewu i stronniczości
inizia ad imparare
Sine ira et studio
Miastu i światu
inizia ad imparare
Urbis et orbis
Chociaż zabrakło sił, jednak godne pochwały są dobre chęci
inizia ad imparare
Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas
Obym był fałszywym prorokiem
inizia ad imparare
Utinam falsus vates sim
Biada zwyciężonym
inizia ad imparare
Vae victis
Żegnaj i kochaj mnie
inizia ad imparare
Vale et me ama
Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem
inizia ad imparare
Veni, vidi, vici
Wspólnymi siłami
inizia ad imparare
Vivibus unitis
Siła wyższa
inizia ad imparare
Vis maior
Nie nabędzie mądrości, kto nie ma cierpliwości
inizia ad imparare
Nemo sapiensnisi patiens
Widzę i pochwalam rzeczy lepsze, lecz wybieram gorsze
inizia ad imparare
Video meliora proboque deteriora sequor
Dwa razy daje, kto prędko daje
inizia ad imparare
Bis dat qui cito dat
Chwytaj dzień, nie ufaj temu, co będzie jutro
inizia ad imparare
Carpe diem guam minimum credula postero
Rozkazywać sobie jest najwyższą władzą
inizia ad imparare
Imperare sibi maximum est imperium
Mądry nigdy się nie gniewa
inizia ad imparare
Numquam sapiens irascitur
Wszystko, co nieznane wydaje się wspaniałe
inizia ad imparare
Omne ignotum pro magnifico
Cokolwiek to jest boję się Danaów, nawet wtedy kiedy niosą dary
inizia ad imparare
Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes
Jednocześnie kochać i zachować rozsądek to nie jest dane nawet Jowiszowi
inizia ad imparare
Amare simul et sapere ipsi Jovi non datur
Miłość wszystko zwycięża i my ulegajmy
inizia ad imparare
Amora omnia vincit et nos cedamus amon
Co szybko powstaje, szybko ginie
inizia ad imparare
Quod cito fit, cito perit
Cokolwiek chcesz, żeby się stało, zrób to, nikt nie zrobi za ciebie tego, co trzeba zrobić
inizia ad imparare
Quidquid vis fieri, fac, facienda faciet nullus pro te
Zdrowie przez wodę
inizia ad imparare
SPA - Salus Per Aquam
O zmarłych mówi się tylko dobrze
inizia ad imparare
De mortuis nil nisi bene
Gdybyś milczał pozostałbyś filozofem
inizia ad imparare
Cum tacuisses philosophus mansisses
Świat chce być oszukiwany, więc niech będzie oszukiwany
inizia ad imparare
Mundus vult decipi ergo decipiatur

Devi essere accedere per pubblicare un commento.