Łacińska terminologia prawnicza

 0    9 schede    delfinna1993
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw, niż sam posiada
inizia ad imparare
Nemo plus iuris ad alium transere potest quam ipse habet
Przeciw prawu boskiemu i ludzkiemu
inizia ad imparare
contra ius Fasque
prawo jest sztuką dobra i słuszności
inizia ad imparare
Ius est ars boni et aequi
Prawo powinno odpowiadać regułom sprawiedliwości
inizia ad imparare
Ius recipsit aequitatem
Prawo i podstęp nie mogą ze sobą współistnieć
inizia ad imparare
Ius et fraus nonquam cohabitant
Nie powinniśmy źle używać naszego prawa
inizia ad imparare
Male iure nostro uti non debemus
Najwieksze prawo jest największym bezprawiem
inizia ad imparare
Summum ius summa iniura
Sprawiedliwość jest stała i trwałą wolą oddania każdemu jego prawa
inizia ad imparare
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi
Nie wszystko, co dozwolone jest godziwe
inizia ad imparare
Non omnia, quod licet, honestrum est

Devi essere accedere per pubblicare un commento.