Łacińska słówka (A-C)

 0    60 schede    tymon_off
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
abdykacja
inizia ad imparare
zrzeczenie się władzy, ustąpienie z urzędu
abolicja
inizia ad imparare
zaniechanie wszczęcia lub umorzenie postępowania karnego za popełnione przestępstwo
abolicjonizm
inizia ad imparare
ruch społeczny, domagający zniesienia praw sprzecznych z prawami człowieka
aborcja
inizia ad imparare
przerwanie ciąży
absolucja
inizia ad imparare
uwolnienie od oskarżenia
absolutorium
inizia ad imparare
uznanie prawidłowości gospodarki finansowej
abstrakcyjny
inizia ad imparare
oderwany, ogólny
adhezja
inizia ad imparare
przyłączenie, przystąpienie
adhezyjny
inizia ad imparare
przyłączony
administracja
inizia ad imparare
ogół organów zarządzania
admonicja
inizia ad imparare
upomnienie, przywołanie do porządku
adnotacja
inizia ad imparare
dopisek
adopcja
inizia ad imparare
przysposobienie dziecka
adwersarz
inizia ad imparare
przeciwnik w sporze
adwokat
inizia ad imparare
obrońca sądowy
afekt
inizia ad imparare
silne uczucie
agnacja
inizia ad imparare
przynależność do rodziny
agnat
inizia ad imparare
krewny w linii męskiej
akcept
inizia ad imparare
zobowiązanie się do spłacenia określonej sumy pieniężnej
akcesja
inizia ad imparare
nabycie własności przez trwałe połączenie rzeczy
akcesoryjny
inizia ad imparare
dodatkowy, zależny
akkuzacja
inizia ad imparare
oskarżenie
akkuzator
inizia ad imparare
oskarżyciel
akrescencja
inizia ad imparare
przyrost
akt
inizia ad imparare
czynność prawna, dokument
akt erekcyjny
inizia ad imparare
dokument związany z położeniem fundamentów lub założeniem osoby prawnej
akta
inizia ad imparare
zbiór dokumentów, pism urzędowych związanych z daną sprawą
aktywa
inizia ad imparare
stan czynny majątku
aleatoryjny
inizia ad imparare
losowy, zależny od losu
alienacja
inizia ad imparare
zbycie, przeniesienie prawa własności na inną osobę
alimenty
inizia ad imparare
środki na wychowanie określonych osób
alimentacyjny
inizia ad imparare
związany z alimentami
allograficzny
inizia ad imparare
spisany obcą reką
alternatywny
inizia ad imparare
przemienny
amnestia
inizia ad imparare
akt łaski, polegający na powszechnym darowaniu lub złagodzeniu kary
amortyzacyjny
inizia ad imparare
umarzający
anatocyzm
inizia ad imparare
pobieranie odsetek od zaległych odsetek
antychreza
inizia ad imparare
umowa, upoważniająca wierzyciela zastawniczego do pobierania pożytków z zastawionej rzeczy
antydatowanie
inizia ad imparare
opatrzenie pisma datą wcześniejszą niż rzeczywista data sporządzenia pisma
apelacja
inizia ad imparare
odwołanie się np. od wyroku, decyzji
aplikacja
inizia ad imparare
praktyka, przygotowująca absolwentów studiów prawniczych do wykonywania zawodu prawniczego np. adwokata
aprobacja
inizia ad imparare
zatwierdzenie projektu pisma przez upoważnioną osobę
arbiter
inizia ad imparare
sędzia polubowny
ascendent
inizia ad imparare
krewny wstępny
asesor
inizia ad imparare
osoba wykonująca obowiązki np. notariusza już po właściwym egzaminie ale przez nominacją
aukcja
inizia ad imparare
publiczna licytacja
autopsja
inizia ad imparare
sekcja zwłok
azyl
inizia ad imparare
udzielnie schronienia osobie prześladowanej
banicja
inizia ad imparare
wygnanie z kraju
beneficjent
inizia ad imparare
obdarowany przywilejem
bigamia
inizia ad imparare
dwużeństwo
bilateralny
inizia ad imparare
dwustronny
cedent
inizia ad imparare
wierzyciel
cedować
inizia ad imparare
przekazywać
cenzor
inizia ad imparare
osoba sprawująca kontrolę zgodności z oficjalną doktryną
cenzura
inizia ad imparare
kontrola kultury z punktu widzenia zgodności ich treści z oficjalną doktryną
cenzus
inizia ad imparare
dane określające kwalifikacje obywatela do pewnych uprawnień czy stanowisk
cesja
inizia ad imparare
przekazanie, przelew z dotychczasowego wierzyciela na osobę trzecią
cesjonariusz
inizia ad imparare
osoba trzecia w cesji
cywilny
inizia ad imparare
dotyczący stosunków cywlinoprawnych

Devi essere accedere per pubblicare un commento.