łacina jak to ukryc

 0    301 schede    lacinadoszkoly
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
czegokolwiek się uczysz uczysz się dla siebie
inizia ad imparare
quidquid discis, tibi discis
nic nie wysycha szybciej niż łza
inizia ad imparare
nihil lacrima citius arescit
zło szybko się rozprzestrzenia
inizia ad imparare
mala herba cito crescit
rosnąć
inizia ad imparare
cresco, crescere, crevi, cretum
przepisywać
inizia ad imparare
praescribo, praescribere, praescripi, praescriptum
pachnący
inizia ad imparare
odoratus
uczony
inizia ad imparare
doctus
przyjmować
inizia ad imparare
sumo, sumere, sumpsi, sumptum
rzadko
inizia ad imparare
raro
gruczoł
inizia ad imparare
glandula
tarczowy
inizia ad imparare
thyroideus
wydzielać
inizia ad imparare
secerno, secernere, secrevi, secretum
mówić
inizia ad imparare
dico, dicere, dixi, dictum
czytać
inizia ad imparare
lego, legere, legi, lectum
żyć
inizia ad imparare
vivo, vivere, vixi, victum
które; to, co
inizia ad imparare
quod
zawdzięczać
inizia ad imparare
debeo, debere, debui, debitum
czynić
inizia ad imparare
facio, facere, feci, factum
inny
inizia ad imparare
alius
oddać
inizia ad imparare
reddo, reddere, reddidi, redditum
czynić na a
inizia ad imparare
ago, agere, egi, actum
lecz
inizia ad imparare
sed
słowo
inizia ad imparare
verbum
uczyć
inizia ad imparare
doceo, docere, docui, doctum
przykład
inizia ad imparare
exemplum
ciągnąć
inizia ad imparare
traho, trahere, traxi, tractum
los
inizia ad imparare
fortuna
rządzić + acc.
inizia ad imparare
rego, regere, rexi, rectum
mądrość
inizia ad imparare
sapientia
sprawiedliwość
inizia ad imparare
iustitia
czcić, szanować
inizia ad imparare
colo, colere, colui, cultum
kłaść
inizia ad imparare
pono, ponere, posui, positum
myśleć, być mądrym
inizia ad imparare
sapio, sapere, sapii
przydzielić
inizia ad imparare
tribuo, tribuere, tribui, tributum
uciekać + acc. (przed czymś)
inizia ad imparare
fugio, fugere, fugi, fugitum
zabić
inizia ad imparare
interficio, interficere, interfeci, interfectum
zmniejszyć, osłabić
inizia ad imparare
minuo, minuere, minui, minutum
obcy
inizia ad imparare
alienus
zauważyć, dostrzec
inizia ad imparare
conspicio, conspicere, conspexi, conspectum
tę, ją
inizia ad imparare
eam
cieszyć się
inizia ad imparare
gaudeo, gaudere, gavisus sum
nasz
inizia ad imparare
noster
niebezpieczny
inizia ad imparare
periculosus
łup
inizia ad imparare
praeda
starość
inizia ad imparare
senecta
studentka
inizia ad imparare
studiosa
błądzić jest rzeczą ludzką
inizia ad imparare
Errare humanum est
najważniejsze nie szkodzić
inizia ad imparare
primum non nocere
tyle wiemy ile pamiętamy
inizia ad imparare
tantum scimus, quantum memoria tenemus
dopóki oddychamy mamy nadzieję
inizia ad imparare
dum spiramus, speramus
błądzić, mylić się
inizia ad imparare
erro, errare, erravi, erratum
szkodzić
inizia ad imparare
noceo, nocere, nocui, nocitum
wiedzieć, znać, umieć
inizia ad imparare
scio, scire, scivi, scitum
trzymać
inizia ad imparare
teneo, tenere, tenui, tentum
oddychać
inizia ad imparare
spiro, spirare, spiravi, spiratum
mieć nadzieję
inizia ad imparare
spero, sperare, speravi, speratum
chorować
inizia ad imparare
aegroto, aegrotare, aegrotavi, aegrotatum
doświadczony
inizia ad imparare
peritus
kasłać
inizia ad imparare
tussio, tussire, tussivi, tussitum
cierpieć
inizia ad imparare
doleo, dolere, dolui, dolitum
spacerować
inizia ad imparare
ambulo, ambulare, ambulavi, ambulatum
źle
inizia ad imparare
male
uważnie
inizia ad imparare
attente
osłuchiwać
inizia ad imparare
ausculto, auscultare, auscultavi, auscultatum
dokładnie
inizia ad imparare
accurate
badać
inizia ad imparare
examino, examinare, examinavi, examinatum
dobrze
inizia ad imparare
bene
pracować
inizia ad imparare
laboro, laborare, laboravi, laboratum
słuchać
inizia ad imparare
audio, audire, audivi, auditum
apteka
inizia ad imparare
aphoteca
przygotowywać
inizia ad imparare
praeparo, praeparare, praeparavi, praeparatum
oznaczać
inizia ad imparare
signo, signare, signavi, signatum
lekarstwo
inizia ad imparare
medicamentum
wy
inizia ad imparare
vos
pielęgniarka
inizia ad imparare
infirmaria
wysychać
inizia ad imparare
aresco, arescere
głowa, stolica
inizia ad imparare
caput
uczta, obiad
inizia ad imparare
cena
podobać się
inizia ad imparare
placeo, placere, placui, placitum
mała żaba
inizia ad imparare
rana parva
katar
inizia ad imparare
rhinitis
krzyczeć
inizia ad imparare
clamo, clamare, clamavi, clamatum
krew
inizia ad imparare
sanguis
język
inizia ad imparare
lingua
rolnik
inizia ad imparare
agricola
chłopiec
inizia ad imparare
puer
rzęsa
inizia ad imparare
cilium
mianownik (kto? co?)
inizia ad imparare
nominativus (quis? quid?)
dopełniacz (kogo? czego?)
inizia ad imparare
genetivus (cuius?)
celownik (komu? czemu?)
inizia ad imparare
dativus (cui?)
biernik (kogo? co?)
inizia ad imparare
accusativus (quem? quid?)
narzędnik (kim? czym?)
inizia ad imparare
ablativus (quo?)
wołacz
inizia ad imparare
vocativus
obojczyk
inizia ad imparare
clavicula
złamanie
inizia ad imparare
fractura
lewy/prawy
inizia ad imparare
sinister/dexter
rzecz
inizia ad imparare
res
dobry
inizia ad imparare
bonus
piękny
inizia ad imparare
pulcher
szybki
inizia ad imparare
celer
ciężki
inizia ad imparare
gravis
zabójca
inizia ad imparare
homicida
samobójca
inizia ad imparare
suicida
żeglarz
inizia ad imparare
nauta
(nie)znany
inizia ad imparare
(ig)notus
pisarz
inizia ad imparare
scriba
nauczyciel
inizia ad imparare
magister
uczeń
inizia ad imparare
discipulus
czerwony
inizia ad imparare
ruber
dzisiaj
inizia ad imparare
hodie
święty, przeklęty
inizia ad imparare
sacer
otwarty
inizia ad imparare
apertus
syn
inizia ad imparare
filius
bóg
inizia ad imparare
deus
i ty brutusie/mój synu przeciwko mnie
inizia ad imparare
et tu brute / mi fili contra me
mąż, mężczyzna
inizia ad imparare
vir, viri
okrężnica
inizia ad imparare
colon
poprzeczny
inizia ad imparare
transversus
z
inizia ad imparare
cum
leczyć
inizia ad imparare
curo, curare, curavi, curatum
mieć
inizia ad imparare
habeo, habere, habui, habitum
uczyć się
inizia ad imparare
disco, discere, didici
przybywać
inizia ad imparare
venio, venire, veni, ventum
uzdrawiać
inizia ad imparare
sano, sanare, sanavi, sanatum
modlić się, mówić
inizia ad imparare
oro, orare, oratum
spać
inizia ad imparare
dormio, dormire, dormivi, dormitum
rozkazywać
inizia ad imparare
iubeo, iubere, iussi, iussum
śpiewać
inizia ad imparare
cano, canere, cecini, cantatum
iść
inizia ad imparare
vado, vadere, vasi
wysyłać
inizia ad imparare
mitto, mittere, misi, missum
chwytać, rozumieć
inizia ad imparare
capio, capere, cepi, captum
pragnąć
inizia ad imparare
cupio, cupere, cupivi, cupitum
lamblia jelitowa
inizia ad imparare
giardia lamblia
glista ludzka
inizia ad imparare
ascaris lumbricoides
motylica wątrobowa
inizia ad imparare
fasciola hepatica
wesz ludzka
inizia ad imparare
pediculus humanus
owsik ludzki
inizia ad imparare
enterobius vermicularis
tasiemiec uzbrojony
inizia ad imparare
taenia solium
włosień kręty
inizia ad imparare
trichinella spiralis
dzielić + in + acc.
inizia ad imparare
divido, dividere, divisi, divisum
zaliczać + dat.
inizia ad imparare
annumero, annumerare, annumeravi, annumeratum
nicienie
inizia ad imparare
nematoda, nematodum
tasiemce (jako gromada)
inizia ad imparare
cestoidea, cestoideum
oglądać
inizia ad imparare
specto, spectare, spectavi, spectatum
przeciwko +acc.
inizia ad imparare
contra
wąglik
inizia ad imparare
anthrax, anthracis
rozróżniać
inizia ad imparare
distinguo, distinguere
odzwierzęcy
inizia ad imparare
exanimalis
grupa
inizia ad imparare
genus, generis
jelito
inizia ad imparare
intestinum
kosmopolityczny
inizia ad imparare
mundanatus
cienki
inizia ad imparare
tenuis
rozcięcie, nacięcie
inizia ad imparare
-tomia
wycięcie
inizia ad imparare
-ectomia
wziernikowanie
inizia ad imparare
-scopia
obecność we krwi
inizia ad imparare
-aemia
ból w określonym miejscu
inizia ad imparare
-algia
rejestracja graficzna
inizia ad imparare
-graphia
niedobór
inizia ad imparare
-penia
obecność w moczu
inizia ad imparare
-uria
zbyt wysoki poziom
inizia ad imparare
hyper-
zbyt niski poziom
inizia ad imparare
hypo-
bacteria
inizia ad imparare
bacterium
tętnica
inizia ad imparare
arteria
bark
inizia ad imparare
brachium
oskrzele
inizia ad imparare
bronchus
żołądek
inizia ad imparare
gaster/ventriculus
dziąsło
inizia ad imparare
ulon
mózg
inizia ad imparare
cerebrum/encephalon
czaszka
inizia ad imparare
cranium
tchawica
inizia ad imparare
trachea
pierś
inizia ad imparare
mamma
wirus (rodzaj nijaki)
inizia ad imparare
virus, viri
wywoływać
inizia ad imparare
evoco, evocare, evocavi, evocatum
ochraniać
inizia ad imparare
protego, protegere, protexi, protectum
pozostały
inizia ad imparare
ceterus
w głowie
inizia ad imparare
in capite
sód
inizia ad imparare
natrium
potas
inizia ad imparare
kalium/potassium
wapń
inizia ad imparare
calcium
magnez
inizia ad imparare
magnesium
żelazo
inizia ad imparare
ferrum
elektrolit
inizia ad imparare
electrolytum
bać się
inizia ad imparare
metuo, metuere, metui
leżeć
inizia ad imparare
iaceo, iacere, iacui
pierwsza deklinacja pojedyncza (w nawiasie grecka)
inizia ad imparare
-a(e/es), -ae(-es/-ae), -ae(-ae/-ae), -am(-en/-en), -a(-a/-a), -a(-e/-e)
druga deklinacja męski pojedyncza
inizia ad imparare
-us/-er, -i, -o, -um, -o, -e/-er
druga deklinacja nijaki pojedyncza
inizia ad imparare
-um, -i, -o, -um, -o, -um
pierwsza deklinacja mnoga
inizia ad imparare
-ae, -arum, -is, -as, -is, -ae
druga deklinacja męski mnoga
inizia ad imparare
-i, -orum, -is, -os, -is, -i
druga deklinacja nijaki mnoga
inizia ad imparare
-a, -orum, -is, -a, -is, -a
koniugacje 1,2,4
inizia ad imparare
-o, -s, -t, -mus, -tis, -nt
koniugacja 3
inizia ad imparare
-o, -is, -it, -imus, -itis, -unt
rozkazujący 1,2,4 koniugacja
inizia ad imparare
temat, -te
rozkazujący 3 koniugacja
inizia ad imparare
temat, -ite
strona bierna
inizia ad imparare
-r, -ris, -tur - mur, -mini, -ntur
dziewczyna
inizia ad imparare
puella
dlaczego
inizia ad imparare
cur
poruszać (coś)
inizia ad imparare
moveo, movere, movi, motum
czas
inizia ad imparare
tempus, temporis
zmieniać
inizia ad imparare
muto, mutare, mutavi, mutatum
tamten
inizia ad imparare
ille, illa, illud
mowa
inizia ad imparare
sermo, sermonis
dawać
inizia ad imparare
do, dare, dedi, datum
wszyscy
inizia ad imparare
cuncti, cunctae, cuncta
duch, umysł
inizia ad imparare
animus
nieliczni
inizia ad imparare
pauci, paucae, pauca
miłość
inizia ad imparare
amor, amoris
kaszel
inizia ad imparare
tussis
ukrywać
inizia ad imparare
celo, celare, celavi, celatum
mieszkaniec
inizia ad imparare
incola
miasto
inizia ad imparare
oppidum
otwierać
inizia ad imparare
aperio, aperire, aperui, apertum
ja
inizia ad imparare
ego
tabletka
inizia ad imparare
tabuletta
brama
inizia ad imparare
porta
nie ma medycyny bez łaciny
inizia ad imparare
non est medicina sine lingua Latina
zazdrość jest cieniem chwały
inizia ad imparare
invidia gloriae umbra est
uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia
inizia ad imparare
Non scholae sed vitae discimus
bez (kogo? czego?) + abl
inizia ad imparare
sine
mieszanka
inizia ad imparare
mixtura
mrówka
inizia ad imparare
formica
nalewka
inizia ad imparare
tinctura
pigułka
inizia ad imparare
pilula
z (kogo, czego)
inizia ad imparare
e/ex
substancja
inizia ad imparare
materia
być
inizia ad imparare
sum, esse, fui
ten, ta, to
inizia ad imparare
hic, haec, hoc
leczniczy
inizia ad imparare
medicatus
list, literatura, nauka
inizia ad imparare
litterae, litterarum
czerwienić się
inizia ad imparare
erubesco, erubescere, erubui
wiatr
inizia ad imparare
ventus
czysty
inizia ad imparare
purus
kos
inizia ad imparare
merula
biały bocian
inizia ad imparare
ciconia alba
las
inizia ad imparare
silva
flaga
inizia ad imparare
vexillum
łamać
inizia ad imparare
frango, frangere, fregi, fractum
próbować
inizia ad imparare
probo, probare, probavi, probatum
upominać
inizia ad imparare
moneo, monere, monui, monitum
gnębić
inizia ad imparare
premo, premere, pressi, pressum
pneumokok
inizia ad imparare
Streptococcus pneumoniae
powiększenie tarczycy, wole
inizia ad imparare
struma
guzkowy
inizia ad imparare
nodosus
łapać
inizia ad imparare
capto, captare, captavi, captatum
cudze błędy mamy przed oczami, nasze za plecami
inizia ad imparare
Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt
liść
inizia ad imparare
folium
szałwia
inizia ad imparare
salvia
włókno
inizia ad imparare
fibra
liczni, wiele
inizia ad imparare
multi, multae, multa
zakaźny
inizia ad imparare
infectiosus
pęcherzyk żółciowy
inizia ad imparare
vesica fellea
puchlina brzuszna
inizia ad imparare
ascites
nerw
inizia ad imparare
nervus
błąd
inizia ad imparare
vitium
plecy
inizia ad imparare
tergum
nasz
inizia ad imparare
noster
droga
inizia ad imparare
via
przyczyna
inizia ad imparare
causa
budowa
inizia ad imparare
structura
twardówka
inizia ad imparare
sclera
szkielet
inizia ad imparare
sceleton
żebro
inizia ad imparare
costa
piszczel
inizia ad imparare
tibia
nadgarstek
inizia ad imparare
carpus
palec
inizia ad imparare
digitus
między, wśród + acc.
inizia ad imparare
inter
blaszka
inizia ad imparare
lamina
kręg
inizia ad imparare
vertebra
metoda (wyjątek - rodzaj żeński w 2 deklinacji)
inizia ad imparare
methodus
nauka
inizia ad imparare
disciplina
Lekarz leczy, natura uzdrawia
inizia ad imparare
medicus curat, natura sanat
odpoczynek po pracy
inizia ad imparare
Otia post negotia
po czymś + acc.
inizia ad imparare
post
skurcz, rozkurcz
inizia ad imparare
systole, diastole
albowiem
inizia ad imparare
nam
choroba
inizia ad imparare
morbus
ostry
inizia ad imparare
acutus
wydzielina
inizia ad imparare
secretum
nos
inizia ad imparare
nasus
silny
inizia ad imparare
validus
czy
inizia ad imparare
-ne
rozpoznawać, diagnozować
inizia ad imparare
dignosco, dignoscere, dignovi, dignotum
pokarm
inizia ad imparare
cibus
trawić
inizia ad imparare
concoquo, concoquere, concoxi, concoctum
różny, rozmaity
inizia ad imparare
varius
jak
inizia ad imparare
ut
krowotok
inizia ad imparare
haemorrhagia
wrzodowy
inizia ad imparare
ulcerosus
sok
inizia ad imparare
succus
błona śluzowa
inizia ad imparare
tunica mucosa
żołądkowy
inizia ad imparare
gastricus
trądzik
inizia ad imparare
acne
oczodół
inizia ad imparare
orbita
wewnętrzny
inizia ad imparare
internus
składać się
inizia ad imparare
consto, constare, constiti, constaturus
nabłonek barwnikowy
inizia ad imparare
epithelium pigmentosum
siatkówka
inizia ad imparare
retina
szew
inizia ad imparare
raphe
cukrzyca
inizia ad imparare
diabetes
wątroba
inizia ad imparare
hepar hepatis

Devi essere accedere per pubblicare un commento.