Konspekt koparko-ladowarki

3.6  21    82 schede    xpown
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Jak kopiemy?
inizia ad imparare
Czołowo i bocznie.
Wymień czynniki wpływające na wydajność naszej pracy.
inizia ad imparare
- Pojemność naczynia roboczego, - warunki atmosferyczne, - kategoria gruntu, - stan techniczny maszyny, - umiejętności i zaangażowanie operatora, - wysokość i głębokość ściany kopania, - organizacja robót, - sposoby i metody pracy maszyn.
Co zrobisz przed wyjazdem koparko-ładowarką z budowy?
inizia ad imparare
Sprawdzę: - hamulce (muszą być złączone obydwa pedały), - układ kierowniczy, - włączę światła, - sprawdzę czystość maszyny, - wyłączę możliwość skrętu tylnej osi, - sprawdzę, czy nie ma wycieków.
Co to jest DTR?
inizia ad imparare
Jest to dokumentacja techniczno-ruchowa; zawiera instrukcję obsługi, katalog części zamiennych i książkę gwarancyjną.
Co to jest KMB?
inizia ad imparare
Jest to książka maszyny budowlanej; zawiera ona informacje o właścicielu maszyny, dane techniczne - wymiany silnika, zespołów, naprawy główne, przeglądy i naprawy bieżące, godziny pracy maszyny, rodzaj paliwa, olejów i smarów.
Jakie są rodzaje obsług technicznych?
inizia ad imparare
OC - obsługa codzienna - 40min; OT - obsługa techniczna - OT1 co 250h, OT2 co 500h; OS - obsługa sezonowa - zimowa i letnia; Omag - obsługa magazynowa; OTD - obsługa techniczna w okresie docierania; Otrans - obsługa transportowa.
Co to jest OC?
inizia ad imparare
Jest to obsługa codzienna i wykonuje się ją: - przed uruchomieniem silnika: *dokręcanie kół, *ciśnienie, *stan ogumienia, *stan połączeń skręcanych, spawanych i nitowanych, *wycieki w ukł. hydraulicznym, paliwowym oraz hamulcowym, *kompletność, *poziom płynów w układzie chłodzenia, oleju silnikowego, oleju hydraulicznego, oleju przekładniowego, paliwa, płynu hamulcowego, *napięcie paska klinowego; - po uruchomieniu silnika kontroluje się: *wskazania pulpitu, *działanie ukł. napędowego, *działani
Co to jest OT?
inizia ad imparare
OT jest to obsługa techniczna. OT1 wykonuje się co 250h, polega na wymianie smaru, oleju oraz zużytych filtrów. OT2 wykonuje się co 500h przez serwis z udziałem operatora maszyny z użyciem przyrządów kontrolno-pomiarowych.
Co to jest OS?
inizia ad imparare
Jest to obsługa sezonowa. W zimie wymienia się płyny w układzie chłodzenia na płyny niezamarzające, akumulator oraz robi się przegląd instalacji elektrycznej, wymienia się filtry paliwowe, czyścimy odstojniki, sprawdzamy sprawność świec żarowych i działanie wtryskiwaczy.
Co to jest Omag?
inizia ad imparare
Jest to obsługa magazynowa. Myjemy, smarujemy, odciążamy podwozie, napełniamy zbiornik paliwa, odkryte tłoczyska zabezpieczamy wazeliną techniczną i owijamy pergaminem, uszczelniamy silnik zakrywając wloty powietrza i koniec rury wydechowej.
Co to jest Otrans?
inizia ad imparare
Otrans czyli obsługa transportowa. Wykonujemy obsługę codzienna OC, wprowadzając maszynę na lawetę, musimy być kierowani przez drugą osobę, opuszczamy narzędzia robocze, wyłączamy silnik, odprężamy układ hydrauliczny, zaciągamy hamulec ręczny, rozłączamy masę, kliny pod koła, maszynę mocujemy łańcuchami, zaślepiamy wlot powietrza do układu ssącego oraz wylot rury wydechowej.
Na ile kategorii dzielimy grunty?
inizia ad imparare
Na 16 kategorii. 3 pierwsze dla ładowarek oraz 4 pierwsze dla koparek, natomiast resztę po uprzednim spulchnieniu.
Co zaliczamy do I kat.?
inizia ad imparare
Humus, suchy piasek.
Co zaliczamy do II kat.?
inizia ad imparare
mokry piasek, humus z kamieniami.
Co zaliczamy do III kat.?
inizia ad imparare
Grunty piaszczysto-gliniaste, rodzime mocno zagęszczone.
Co zaliczamy do IV kat.?
inizia ad imparare
Gliny ciężkie, gruz budowlany z blokami o wadze do 50kg.
Co zaliczamy do V kat.?
inizia ad imparare
Miękkie skały kredowe, gipsowe, gruz budowlany z blokami pow. 50kg.
Jakie znasz właściwości gruntów?
inizia ad imparare
Ciężar właściwy, nośność, wilgotność, spoistość, stopień zagęszczenia i spulchnienia, kąt stoku naturalnego.
Co to jest kąt stoku naturalnego?
inizia ad imparare
Jest to kąt, pod którym grunt układa się naturalnie w skarpie lub nasypie.
Co to jest klin odłamu?
inizia ad imparare
Jest to grunt powyżej kąta stoku naturalnego, który może się obsunąć w każdej chwili pod własnym ciężarem.
Jak obliczysz bezpieczną odległość, na której postawisz maszynę na nasypie?
inizia ad imparare
Dla kat. I - 1,5 x h + 0,6m. Dla kat. II - 1,2 x h + 0,6m. Dla kat. III - h + 0,6m. Dla kat. IV - h/2 + 0,6m. Dla kat. V i wyższych - 0,6m
Budowa układu napędowego hydrokinetycznego?
inizia ad imparare
Silnik - przekładnia hydrokinetyczna - skrzynia biegów - wały pędne - mosty napędowe
Co to jest przekładnia hydrokinetyczna?
inizia ad imparare
Jest to zmiennik momentu obrotowego.
Co robi przekładnia hydrokinetyczna?
inizia ad imparare
Przenosi moment obrotowy z silnika na skrzynię biegów. Zwieksza moment obrotowy w momencie pojawienia sie obciazenia
Jak działa przekładnia hydrokinetyczna?
inizia ad imparare
W zamkniętej obudowie wypełnionej olejem są umiejscowione dwa wirniki: wirnik pompy otrzymujący napęd od silnika oraz wirnik turbiny przekazujący napęd do skrzyni biegów. W czasie pracy silnika wirnik pompy wprawia w ruch olej, a wirujący olej, uderzając w łopatki wirnika turbiny, powoduje jego obracanie się i tym samym przekazanie momentu obrotowego na skrzynię biegów. Między tymi wirnikami znajduje się wirnik kierownicy, który odpowiednio odchylając strumień cieczy odbitej od wirnika turbiny,
Jak jest zbudowana przekładnia hydrtokinetyczna?
inizia ad imparare
Z obudowy, oleju, wirnika pompy napędzanego od silnika, wirnika kierownicy oraz wirnika turbiny połączonego wałem ze skrzynią biegów.
Jakie są przyczyny przegrzewania się oleju w układzie napędowym hydrokinetycznym?
inizia ad imparare
Źle dobrane przełożenie; zanieczyszczony filtr oleju; niski poziom oleju; olej o złych parametrach (zużytych, zła lepkość); zanieczyszczona kurzem chłodnica oleju; niesprawny wentylator; zużyta pompa, czyli za niskie ciśnienie; zła technika pracy operatora przy nabieraniu.
Budowa układu paliwowego?
inizia ad imparare
Zbiornik - pompa zasilająca - filtry - pompa wtryskowa - wtryskiwacze.
Jak jest zbudowany most napędowy?
inizia ad imparare
Półosie i obudowa - przekładnia główna - mechanizm różnicowy - zwolnice planetarne - hamulce wielopłytkowe.
Co robi przekładnia główna?
inizia ad imparare
Zwiększa ona moment obrotowy, zmienia kierunek przenoszonego momentu obrotowego z podłużnego na poprzeczny.
Co robi mechanizm różnicowy?
inizia ad imparare
Umożliwia on przekazanie zróżnicowanego momentu obrotowego na obydwa koła kręcące się z różną prędkością przy jeździe po łukach lub nierównościach.
Co robią zwolnice planetarne?
inizia ad imparare
Zwiększają moment obrotowy, ale zwalniają prędkość obrotową.
Budowa układu hydraulicznego?
inizia ad imparare
Zbiornik - pompa - zawór bezpieczeństwa - rozdzielacz - tłoki.
Co robimy podczas wymiany przewodu wysokiego ciśnienia?
inizia ad imparare
Wyzerowujemy układ hydrauliczny, podkładamy w tym miejscu zbiornik na olej, odkręcamy przewód, zakładamy nowy zgodnie z oznaczeniami na starym, uzupełniamy ubytki oleju hydraulicznego, odpowietrzamy układ.
Na czym polega zerowanie ciśnienia w układzie roboczym?
inizia ad imparare
Opieramy układ roboczy o grunt, wyłączamy silnik wraz z pompami hydraulicznymi, kilkakrotnie ruszając dźwigniami rozdzielacza powodujemy przepływ oleju hydraulicznego do zbiornika, co powoduje spadek ciśnienia.
Jak odpowietrzysz układ hydrauliczny?
inizia ad imparare
Usunę przyczynę zapowietrzenia, sprawdzę oraz uzupełnię poziom oleju hydraulicznego, uruchomię silnik, dźwigniami rozdzielacza wykonam kilkakrotnie ruchy, aby całkowicie je wysunąć i schować. Powietrze wtedy zostanie przepchnięte do zbiornika oleju, po czym wydostanie się na zewnątrz przez odpowietrznik.
Co to robi akumulator hydrauliczny?
inizia ad imparare
Magazynuje olej pod ciśnieniem, wspomaga działanie pompy hydraulicznej, wyrównuje pulsacyjne działanie pompy, kompensuje przecieki wewnętrzne, w chwili awarii silnika służy jako źródło zasilania ciśnienia w układach hamulcowych i kierowniczych, spełnia rolę tłumika uderzeń hydraulicznych, działa jako amortyzator, niweluje uderzenia hydrauliczne.
Co to jest pompa hydrauliczna?
inizia ad imparare
Jest to urządzenie, które zamienia energię mechaniczną na energię strumienia cieczy.
Jakie znasz rodzaje pomp?
inizia ad imparare
Pompy zębate oraz pompy wielotłoczkowe.
Co to jest silnik hydrauliczny?
inizia ad imparare
Jest to urządzenie, które zamienia energię strumienia cieczy na energię mechaniczna.
Jakie znasz rodzaje zaworów hydraulicznych?
inizia ad imparare
Zawory sterujące ciśnieniem: przelewowe, bezpieczeństwa, redukcyjne. Zawory sterujące kierunkiem przepływu: zwrotne, rozdzielacze. Zawory sterujące natężeniem przepływu: dławiki (zmniejszają średnicę przepływu), synchronizator ruchu. Zawory specjalne: zamek hydrauliczny.
Co robi zamek hydrauliczny?
inizia ad imparare
Blokuje wypływ oleju z siłownika w przypadku pęknięcia przewodu hydraulicznego.
Jakie wymagania są stawiane olejom hydraulicznym?
inizia ad imparare
Muszą mieć małą zmianę lepkości mimo wzrostu temp, dobrą smarność, jak najdłuższą żywotność; nie mogą powodować korozji; nie mogą mieszać się z powietrzem; muszą mieć wysoką temp. zapłonu.
Co robią zawory bezpieczeństwa?
inizia ad imparare
Chronią układ ciśnieniowy przed awarią lub eksplozją w przypadku przekroczenia ciśnienia.
Jakie ciśnienie występuje w układzie roboczym?
inizia ad imparare
180-250bar
Jakie ciśnienie występuje w układzie kierowniczym?
inizia ad imparare
ok. 100bar
Jakie ciśnienie występuje w układzie napędowym (hydrokinetycznym)?
inizia ad imparare
15-20bar
Jakie ciśnienie występuje w zmienniku momentu?
inizia ad imparare
ok. 5bar
Jakie są parametry prądu elektrycznego?
inizia ad imparare
Napięcie, natężenie, opór elektryczny, moc.
Wymień parametry akumulatora.
inizia ad imparare
Napiecie w V - woltach; pojemność w Ah - amperogodzinach; natężenie prądu rozruchowego; umiejscowienie biegunów; kształt; wymiary; sposób mocowania.
Co uzyskasz dzięki równoległemu połączeniu akumulatorów?
inizia ad imparare
Zwiększę pojemność.
Co uzyskasz dzięki szeregowemu połączeniu akumulatorów?
inizia ad imparare
Zwiększę napięcie.
Jak wykonasz obsługę akumulatora?
inizia ad imparare
Sprawdzę czystość akumulatorów z instalacją; kontrola poziomu elektrolitów; sprawdzę stan naładowania akumulatora poprzez pomiar gęstości elektrolitu areometrem - naładowany 1,285 g/cm3, rozładowany 1,11 g/cm3.
Co to jest alternator?
inizia ad imparare
Wytwarza on prąd przemienny, trójfazowy, który jest zamieniany przez diody prostownicze na prąd stały.
Jak ładujemy akumulator?
inizia ad imparare
Ładujemy prądem stałym o wartości nieprzekraczającej 10% pojemności akumulatora. Ładujemy prostownikiem.
Jakie są przyczyny braku ładowania akumulatora?
inizia ad imparare
Luźny lub zerwany pasek klinowy; przerwa w obwodzie elektrycznym między stacyjką a alternatorem; Uszkodzony regulator napiecia Zuzycie lub zawieszenie szczotek Przepalony bezpiecznik
Co to jest regulator napiecia?
inizia ad imparare
Utrzymuje on stałą wartość napięcia niezależnie od obrotów silnika.
Jaki jest minimalny odstęp od linii napowietrznych do 1KV?
inizia ad imparare
3m
Jaki jest minimalny odstęp od linii napowietrznych od 1KV do 15KV?
inizia ad imparare
5m
Jaki jest minimalny odstęp od linii napowietrznych od 15KV do 30KV?
inizia ad imparare
10m
Jaki jest minimalny odstęp od linii napowietrznych od 30KV do 110KV?
inizia ad imparare
15m
Jaki jest minimalny odstęp od linii napowietrznych powyżej 110KV?
inizia ad imparare
30m
Jak zabezpieczamy prace pod linią wysokiego napięcia?
inizia ad imparare
Energetyka musi wyłączyć napięcie w linii wysokiego napięcia. Linię należy uziemić po obu stronach maszyny. Praca musi być wykonywana pod nadzorem. Należy przy tym zawsze dodatkowo uwzględnić wychylenie linii napowietrznej oraz masztu wysięgnika pod wpływem wiatru. Należy zwracać również uwagę na wilgotność powietrza.
Dlaczego silniki nazywają się "dwusuwowe"?
inizia ad imparare
Ponieważ obieg pracy zamyka się w ciągu dwóch suwów tłoka.
Dlaczego silniki nazywają się "czterosuwowe"?
inizia ad imparare
Ponieważ obieg pracy zamyka się w ciągu czterech suwów tłoka (ssania, sprężania, pracy, wydechu).
Jak zostaje podane paliwo w silniku wysokoprężnym?
inizia ad imparare
Najpierw do tłoku doprowadzane jest samo powietrze, następnie zostaje ono sprężone. Paliwo natomiast zostaje wtryśnięte do cylindra w końcu suwu sprężania i zapala się samoczynnie w wysokiej temp. uzyskane dzięki sprężaniu powietrza.
Jaka jest temp. sprężanego powietrza?
inizia ad imparare
700-800 stopni.
Jakie panuje tam ciśnienie?
inizia ad imparare
30-55bar
Co to jest liczba cetanowa?
inizia ad imparare
Jest to skłonność paliwa do samozapłonu. Im większa jest liczba cetanowa, tym łatwiej paliwo ulega samozapłonowi.
Jakie są powody rozbiegania się silnika spalinowego (niekontrolowane i wciąż rosnące obroty silnika)?
inizia ad imparare
Uszkodzenie regulatora obrotów. Zatarcie tłoczka pompy wtryskowej, zatarcie listwy zębatej sterującej dawką paliwa.
Jak przeciwdziałasz rozbieganiu się silnika spalinowego?
inizia ad imparare
Odetnę dopływ paliwa jak najbliżej pompy wtryskowej. Nie mogę zadusić silnika na biegu.
Jaka jest budowa układu chłodzenia?
inizia ad imparare
Termostat - wentylator - górny zbiornik chłodnicy - rdzeń - dolny zbiornik chłodnicy - pompa wodna - płaszcz wodny w kadłubie i głowicy.
Jakie są przyczyny przegrzewania się silnika?
inizia ad imparare
Brak płynu chłodzącego lub jego niski stan; przeciążony silnik; zacięcie się termostatu; zerwanie lub poluźnienie paska klinowego; niedrożność układu chłodzenia (zanieczyszczona lub zakamieniona); niski stan oleju silnikowego; uszkodzona pompa wodna; uszkodzona uszczelka pod głowicą; niesprawny wentylator.
Co to jest termostat?
inizia ad imparare
Umożliwia on szybkie nagrzanie silnika oraz niezależnie od obciążenia silnika i warunków otoczenia utrzymuje on stałą temp. płynu chłodzącego.
Jak odpowietrzamy układ zasilania silnika?
inizia ad imparare
Odkręcamy kolejno śruby odpowietrzające (najpierw na filtrze paliwowym) i pompujemy pompką ręczną, dzięki czemu wypychamy powietrze z paliwem przez otwarty odpowietrznik, po czym zakręcamy go i przechodzimy do pompy wtryskowej.
Jakie są powody zapowietrzenia układu zasilania silnika?
inizia ad imparare
Brak paliwa w zbiorniku - należy napełnić zbiornik. Nieszczelny układ zasilania - należy usunąć nieszczelność. Brudne filtry paliwa.
Jakie znasz typy doładowania silnika?
inizia ad imparare
Za pomocą turbosprężarki i kompresora.
Doładowanie silnika turbosprężarką?
inizia ad imparare
Turbina jest zasilana spalinami z silnika, a sprężone powietrze przez sprężarkę zasila silnik. Do cylindra wprowadzona jest większa ilość powietrza, dzięki czemu wzrasta moc silnika.
Jakie są systemy smarowania silnika?
inizia ad imparare
Rozbryzgowy, ciśnieniowy, mieszany (ciśnieniowo-rozbryzgowy), mieszankowy.
Na czym polega smarowanie ciśnieniowo-rozbryzgowe?
inizia ad imparare
Polega ono na tym, że pompa olejowa tłoczy olej poprzez filtr do kolektora olejowego, skąd płynie do łożysk głównych wału korbowego i dalej do panewek korbowodowych.
Jakie są przyczyny ubytku oleju smarującego w silniku?
inizia ad imparare
Wyciek oleju; zużyte pierścienie tłokowe, cylindry; zużyte prowadnice zaworów; zużyta turbosprężarka - skutkiem powyższego jest branie oleju i dymienie na niebiesko.
Jakie są przyczyny wzrostu oleju smarującego w silniku?
inizia ad imparare
Pęknięta uszczelka pod głowicą (płyn chłodzący przedostaje się do miski olejowej); nieszczelność układu paliwowego (paliwo przedostaje się do miski olejowej).

Maszyny budowlane - konspekt

Koparko ładowarka jest to maszyna służąca do przeprowadzania robót ziemnych. Ten typ maszyny oparty jest zazwyczaj na budowie traktora o napędzie kołowym lub gąsienicowym. Koparko ładowarki są jednymi z najbardziej uniwersalnych sprzętów budowlanych. Służą do przygotowywania terenów budowy, prac porządkowych,czy komunalnych. Koparko ładowarka znajduje również szerokie zastosowanie w gospodarstwach rolnych.

Budowa maszyn

Podstawowe zespoły koparkoładowarki to podwozie, nadwozie oraz układy robocze. Dodatkowo ta maszyna stanowi doskonałą platformę dla szerokiego zakresu osprzętów, które współdziałają z koparko ładowarką. Są to między innymi: łyżka wieloczynnościowa, widły paletowe, frezarka za pomocą której można asfaltować oraz zamiatarka. Szybkozłącze koparkowe umożliwia szybką wymianę osprzętu, co w dużym stopniu ułatwia korzystanie z nich. W myśl przepisów w Polsce maszyny budowlane w tym koparko ładowarki mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały certyfikat wydany przez komisję.

Jak zapamiętać budowę koparko ładowarki?

Odpowiedz na to pytanie jest prosta: z Fiszkoteką. W lekcji koparko ładowarka - konspekt możesz uczyć się na wiele sposobów. Do każdej fiszki dołączone zostały nagrania, podczas których możesz ćwiczyć razem z lektorem. To idealny sposób na naukę szczególnie dla słuchowców. Dodatkowo możesz ściągać nagrania mp3 i uczyć się gdzie tylko zapragniesz: na spacerze, czy podczas drogi do szkoły. Z pewnością w rekordowo krótkim czasie zapamiętasz wszystkie elementy koparko ładowarki, w tym układ hydrauliczny i most napędowy. Zachęcamy także do innych naszych lekcji. Szczególnie polecamy: maszyny budowlane, maszyny proste oraz budownictwo - angielski.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.