Koncesje, zezwolenia, działalność regulowana

 0    28 schede    Mounde
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
koncesje są wydawane w drodze
inizia ad imparare
decyzji
ograniczenia wolności gospodarczej:
inizia ad imparare
najdalej idąca jest koncesja, potem zezwolenie a najmniej dotkliwym wpis do rejestru działalności regulowanej
reglamentacja w szerszym znaczeniu
inizia ad imparare
każde ograniczenie wolności gospodarczej
reglamentacja w szerszym znaczeniu np.
inizia ad imparare
ograniczenia w zabudowie nieruchomości gruntowych, kontrole w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej
reglamentacja w węższym znaczeniu
inizia ad imparare
tylko takie ograniczenie wolności gospodarczej, które dotyczy podjęcia działalności gospodarczej (odnosi się jedynie do chwili wejścia w danego podmiotu na rynek)
reglamentacja w węższym znaczeniu np.
inizia ad imparare
zezwolenia, koncesje
działalność gospodarcza "wolna"
inizia ad imparare
czyli taka, która nie wymaga żadnych innych dodatkowych aktów administracji poza wpisaniem do właściwego rejestru
koncesja, zezwolenie albo wpis do rejestru działalności regulowanej uprawniają do
inizia ad imparare
wykonywania działalności gospodarczej na terenie całego kraju i przez czas nieokreślony
koncesja w myśl ustawy o umówię koncesji na roboty budowlane lub usługi
inizia ad imparare
jest umową
koncesja w myśl ustawy prawo przedsiębiorców
inizia ad imparare
jest aktem administracyjnym
koncesjonariusz
inizia ad imparare
podmiot, który otrzymuje koncesję
koncesja
inizia ad imparare
indywidualne i konkretne dozwolenie prowadzenia działalności gospodarczej, której bez zgody państwa nie można wykonywać
koncesja od innych form reglamentacji wyróżnia się tym że
inizia ad imparare
1. działalność koncesjonowana dotyczy strategicznych dziedzin gospodarki 2. działanie w ramach uznania administracyjnego 3. zakres kontroli organu koncesyjnego określony w prawie przedsiębiorców
przedmiotem koncesji są działalności np.
inizia ad imparare
przewozy lotnicze, prowadzenie kasyna gry, ochrona osób i mienia, rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych
przeciwieństwem decyzji uznaniowej jest
inizia ad imparare
decyzja związana
organami koncesyjnymi są
inizia ad imparare
ministrowie właściwi ze względu na przedmiot działalności gospodarczej
zezwolenia inaczej
inizia ad imparare
licencje
zezwolenia są udzielane
inizia ad imparare
przedsiębiorcy spełniającemu wymagane prawem warunki uzyskania zezwolenia
zezwolenia są co do zasady formami reglamentacji o charakterze
inizia ad imparare
związanym
zezwolenia są wydawane przez
inizia ad imparare
organy różnego szczebla administracji, od ministrów przez organy administracji i wojewodów, kończąc na organach wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego
aby utworzyć bank wymagane jest
inizia ad imparare
zezwolenie
zezwolenia
inizia ad imparare
formy reglamentacji wydawane w formie decyzji administracyjnych na podstawie ustaw odrębnych oraz kpa.
działalność regulowana
inizia ad imparare
nasza posiadania wpisu w rejestrze działalności regulowanej
przedsiębiorca może podjąć określoną regulowaną działalność gospodarczą
inizia ad imparare
dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej
rejestr działalności regulowanej
inizia ad imparare
nie ma jednego rejestru tak samo jak nie ma jednego organu który by się prowadził
przykładowe rejestry działalności regulowanej
inizia ad imparare
rejestr działalności detektywistycznej prowadzony przez ministra msw
rejestry działalności regulowanej są
inizia ad imparare
jawne
jeżeli przedsiębiorca złożył oświadczenie niezgodne ze stanem faktycznym, organ prowadzący rejestr działalności regulowanej
inizia ad imparare
wydaje decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej oraz zakaz prowadzenia danej działalności przez okres określony w ustawach odrębnych (zazwyczaj 3 lata)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.