komujikacja medialna

 0    46 schede    guest2577085
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
obraz denotowany
inizia ad imparare
nie obciazony kodami znaczeniow, doslowny komunikat
obraz konotowany
inizia ad imparare
znaki zaczerpniete x kodu kultury i miga sie wahac byc odmienne
retoryka specyficzna i ogolna
inizia ad imparare
soec gdy podlega ogranicz funcjom postrzegsnia / ogolna kiedy figury nie sa formalnymi zwiazkami elementow
figury
inizia ad imparare
nie bedace noskiem znaczenia ale maja ceche odrozniajaca
sematy
inizia ad imparare
znaczenie odpowiad calemu zdaniu
ikonograficzny
inizia ad imparare
konotuja schematy bardziej zlozone i zlokal kulturowo
kod postrsegawczy
inizia ad imparare
skladniki spoleczne
kod rozpoznawczy
inizia ad imparare
sematy ze skladnikow spolecznych
przekazowe i tonalne
inizia ad imparare
nadac teorie inform
paradygmaty badawcze McQuila
inizia ad imparare
dominujacy i alternatywy
paradygnat dominujacy cechy
inizia ad imparare
badan ilosciowe funcjonakne, potezne media, linearna trasmisja
paradygmat aletrnatywny
inizia ad imparare
krytyczna wizja, b jakosviowe, odrzucenie linearnosci, zaintr nierownoscia
teoria konunikacji masowej mcquil
inizia ad imparare
rozpowszech, jednokierunk, relacje manipulac, asymetrycznosc
komunikacja i infornacja
inizia ad imparare
K: odb jest wcstanie ogracxyc wybory/ I: nadawca zna wybiory odb
entropia bit refundacja digitalizacja
inizia ad imparare
entropia zbior infor w 1wisdom, bit ilosc inform do zakodowania refundacja: roznica muedzy przepustow kanalu a jego wykorzyst digitali: zjawisko ciagle zestaw z entropiami policzonymi dla tego zjawiska
model komunikowania
inizia ad imparare
transmisj rytualny recepcji i rozglosu
model transmisyjny
inizia ad imparare
samoregulujacy proces skierowany potrzebami widowni
model rytualny
inizia ad imparare
wspolnota, medium i komunikat nie daja sie oddzielic
model recepcji
inizia ad imparare
orientacja krytyczna, lokowanie atrybucji i kostruowanie znaczen po str odbior
szkola birgihmam cechy
inizia ad imparare
opisyw swiata kul masowej, kultura klasowa, pozycja, utrzymuje dominacje j porzadek, prsekazy heterogenne/krytyczne
SHANNON WESTMEY DEFLEURA ECO TEORIE
inizia ad imparare
SH: matemat WES: model konunikiwania w mediach masowych D: model systemiwy ECO: nadawca wlasny kod i slowniki
nadawca
inizia ad imparare
eksponuje stosunek badawcy do rzeczywist i jego emocje
komunikat
inizia ad imparare
mowi o wartosciach estetycznych, zart, slogany
odbiorca
inizia ad imparare
ma wywrzec wplyw na odb, przekonac do czegos, oddzialywac
kontekst
inizia ad imparare
okolicz towarz komunikat wplyw na przekaz
kod
inizia ad imparare
sam jezyk i znaczenie
HAIL JAKA TEORIA
inizia ad imparare
kodowania dekodod negocj i opozycji
marginez zrozumienia
inizia ad imparare
odczytuje i zdekoduje tekst
czyja jedt teoria prefer czytania
inizia ad imparare
Hail
cechy teorii prefer czytania
inizia ad imparare
dekodow tresci przez odb, za pomoca wiedzy i doswiadczenia i tworzy wlasny obraz
DOMINUJACA PODPORZAD I RADYKALNA
inizia ad imparare
D: odbiera znaczenie calosciowo i prosto i dekoduje w kategoriach kodu referencyjnego edg ktory zostal zakodowany P: mieszanie elem przystos i opozycji R: rozumie ale dekoduje inaczej przekaz wdg alternatywnych ram odniesienia
FISKE PRZEDSTAWICIEL CECHY
inizia ad imparare
kultura masowa i studia nad tv, odrzuca masowe audytorium(odbiorcy bezkrytyczni)
dyskurs definicja i przedstawiciele
inizia ad imparare
sposob poslugiwania sie jezykiem za pomoca konstrukcji jezykowych i wyraza i przekazuje spojny zestaw znaczen dot obszaru. 1. nadaje sens doswiad/. buduje tozsamosc 3. ustala miejsce we wladzy (utrz pozy jako dom zmiana pozy podprzod// Bourdie i Focault
focault dyskurs
inizia ad imparare
zbior anonimowych historycznych zawsze okr w czasie i przestrzeni regul ktore determinuj w danej epoce i obszarze
bourdie
inizia ad imparare
sys nauczania, przemoc symblicz. media trzymaja kapital symb i zmonopolizowane przez panstwo
przemoc symboliczna
inizia ad imparare
narzucanie dobranych tresci kultur przez wladze co wplywa ma relaxje i sposob emocjonalnego reagowania spolecz
krytyczna analiza dyskursu
inizia ad imparare
skupia sie na problem spolecz w mediach, kwestie spolecz i politycz, dyskursy zwiazane z wladza, ideologia
agenda setting
inizia ad imparare
hierarchiz prioryt lista zagad poklasyfik rosnaco wdg waznosci np tematy w prasie
framing theory
inizia ad imparare
skupianie uwagi na okres zdarzenia i umieszenia w polu znaczeniowym, sposob przedst cos publicz i wplywa na wybor i spos interper, myslenia
framing theory przyklady
inizia ad imparare
okno: dostep do wiedzy zwierciadlo: odbicie rzeczywistosci. drogowsk: media intepre rzeczywis i wplywaja na to co myslimy filtr: wplyw na to oczym mamy myslec wyselekcjonowanie i wybor forum: wymiana poglad ekran: nie prawda
4 wzory obiegu informacji ARKR
inizia ad imparare
alokucja: od centr do wielu odb Rozmowa i wymiana: rowne strony Konsultacja: jed szuka infor w centrum Rejestracja: centeum szuka infor w jednost
warstwy kultur internetu
inizia ad imparare
etyka akad/hakerska > wolnosx jednost > intesyw komercjalizacja > kultura przedsiebior > safe harbor
LEV MANOVICH CECHY TWORCZOSXI
inizia ad imparare
formaln, obrobce algorytmu, dane wejsciowe sa ciagle, probkowanie i kwantyzacja
LEV MANOVICH 4
inizia ad imparare
modularnosc: zbior nieciaglych probek, fraktalna struktura AUTOMATYZACJA: nisko/wysok poziom, wys boty, udostep mediow WARIANCYJNOSC: odmienne wersje zwiazane z automatyzacja TRANSKODOWANIE: wartwy komputerowe
Kapitalizm netarchiczny
inizia ad imparare
na gorze lancucha operatorzy umozliw i kontroluja sieci wspolpracy pertoper i wspolnie tworza tresc > kontrola kanalow wazniejsza od dystrybucji inform > platformy cyfrowe zachecaja do wspoltworzenia tresci
platformizacja pracy i spolecz
inizia ad imparare
na skutek slabosci rynku i firm jako modele org gospod > przechwytuja tresci i dane przez uzytkow tworzone > rozwoj zalezny od potencjalu uzytkownika > proces pravy w zadaniowe czynnosxi generuje dane

Devi essere accedere per pubblicare un commento.