kolumna nr 6

 0    28 schede    majuweczka
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
elektroniczna tablica ogłoszeń
inizia ad imparare
electronic noticeboard
skończyć (np. gdzieś, jako ktoś)
inizia ad imparare
end up
wydać stłumiony okrzyk (np. zdziwienia, przerażenia)
inizia ad imparare
gasp
dostać od kogoś wiadomość
inizia ad imparare
hear from sb
interaktywna wystawa
inizia ad imparare
interactive exhibition
przedstawić kogoś komuś
inizia ad imparare
introduce sb to sb
porwać (osobę)
inizia ad imparare
kidnap
robić różnicę
inizia ad imparare
make a difference
pomnożyć coś przez coś
inizia ad imparare
multiply sth by sth
dać komuś wgląd w coś
inizia ad imparare
offer sb an insight into sth
chwalić kogoś za coś
inizia ad imparare
praise sb for sth
powstrzymać kogoś przed zrobieniem czegoś
inizia ad imparare
prevent sb from doing sth
zapobiec czemuś
inizia ad imparare
prevent sth from happening
utrzymać kogoś
inizia ad imparare
provide for sb
zapewnić komuś coś
inizia ad imparare
provide sb with sth
wyrazić zaniepokojenie czymś
inizia ad imparare
raise concers about sth
odpowiedzieć na coś
inizia ad imparare
respond to sth
powstrzymać
inizia ad imparare
restrain
ostra migrena
inizia ad imparare
severe migraine
rozbić
inizia ad imparare
smash
odejmować coś od czegoś
inizia ad imparare
subtract sth from sth
zaopatrywać kogoś w coś
inizia ad imparare
supply sb with sth
dostarczać komuś coś
inizia ad imparare
supply sth to sb
przejąć coś
inizia ad imparare
take sth over
postęp techniczny
inizia ad imparare
technological advancement
początek czegoś
inizia ad imparare
the onset of sth
okazać się
inizia ad imparare
turn out
ostrzec kogoś przed czymś
inizia ad imparare
warn sb against sth

Devi essere accedere per pubblicare un commento.