kolokwium semestralne z farmy

 0    11 schede    piotrmielczarek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
angina paciorkowcowa
inizia ad imparare
-penicyliny-cefalosporyny -makrolidy
urykozuryki
inizia ad imparare
probenecid, benzbromaron -hamują zwrotne wchłanianie kanalikowe
anastetyki wziewne
inizia ad imparare
halotan, enfluran, izofluran, sewofluran, desfluran, N2O podtlenek azotu
anastetyki dożylne
inizia ad imparare
barbiturany Nmetylowane, tiobarbiturany, etomidat, propofol, ketamina, kwas 4hydroksymaslowy, dożylne benzenodiazepiny, opioidy-fentanyl, alfentanyl, sufentanyl, remifentanyl
antagonista benzenodiazepin
inizia ad imparare
flumazenil
stabilizujące środki zwiotczające mięśnie
inizia ad imparare
chlorek tubokuraryny, chl. alkuronium, pankuronium, chl. miwakarium
depolaryzujace środki zwiotczające miesnie
inizia ad imparare
chl. suksametonium
leki przeciwpadaczkowe 1 rzutu
inizia ad imparare
kwas walproinowy [Na], karbamazepina[Na], fenobarbital[GABA], primidon[GABA]
hamujące kanały to
inizia ad imparare
K+ i Cl-
pobudzenie receptorów B2 w mięśniach gładkich
inizia ad imparare
hamuje, zwiodczenie / rozkurcz mięśni, mniej Ca
pobudzenie receptorów A2
inizia ad imparare
hamuje/ blokuje Ca

Devi essere accedere per pubblicare un commento.