KK - Entertain me - Unit 7

 0    159 schede    minetin
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
podziwiać
inizia ad imparare
admire
wystąpić w serialu telewizyjnym
inizia ad imparare
appear in a TV series
publiczność
inizia ad imparare
audience
na listach przebojów
inizia ad imparare
be in the charts
obwiniać się, bić się w pierś
inizia ad imparare
beat yourself up
obwiniać sie
inizia ad imparare
blame yourself
kasa biletowa
inizia ad imparare
box office
kontynuować
inizia ad imparare
carry on
obsada
inizia ad imparare
cast
wychodzić, być wydany
inizia ad imparare
come out
grać koncert na żywo
inizia ad imparare
do a live gig
perkusista
inizia ad imparare
drummer
postać fikcyjna
inizia ad imparare
fictional character
stopniowo znikać
inizia ad imparare
gradually disappear
mieć singel który jest hitem
inizia ad imparare
to have a hit single
mieć znakomite recenzje
inizia ad imparare
have great reviews
gitarzysta prowadzący
inizia ad imparare
lead guitarist
uczyć się na błędach
inizia ad imparare
learn from mistakes
zrobić coś źle, niefachowo
inizia ad imparare
mess up
muzyk
inizia ad imparare
musician
występować
inizia ad imparare
perform
grać koncert
inizia ad imparare
play a venue
grać role
inizia ad imparare
play the party of
wystawić
inizia ad imparare
put on
wydać album
inizia ad imparare
release an album
podpisać kontrakt nagraniowy
inizia ad imparare
sign a recording contract
zapisać się na
inizia ad imparare
sign up for
osoba pisząca teksty i muzykę oraz śpiewająca
inizia ad imparare
singer-songwriter
zacząć istnieć, zadebiutować
inizia ad imparare
start out
odsłuchany
inizia ad imparare
streamed
zacząć
inizia ad imparare
take up
pojawić sie
inizia ad imparare
turn up
widz
inizia ad imparare
viewer
wokalista
inizia ad imparare
vocalist
ustępować
inizia ad imparare
wear off
krytyk sztuki
inizia ad imparare
art critic
twierdzć
inizia ad imparare
claim
oszust
inizia ad imparare
fake
filmować
inizia ad imparare
film
właściciel galerii
inizia ad imparare
gallery owner
geniusz
inizia ad imparare
genius
ukryta kamera
inizia ad imparare
hidden camera
zauważyć / zwrócić uwagę
inizia ad imparare
point out
odpowiedzieć
inizia ad imparare
reply
sugerować
inizia ad imparare
suggest
kanał telewizyjny
inizia ad imparare
TV channel
reżyser telewizyjny
inizia ad imparare
TV director
adaptować
inizia ad imparare
adapt
adaptacja
inizia ad imparare
adaptation
reklama
inizia ad imparare
advertising
łącze szerokopasmowe
inizia ad imparare
broadband connection
współzawodniczyć
inizia ad imparare
compete
łączyć
inizia ad imparare
connect
podłączony do
inizia ad imparare
connected to
połączenie
inizia ad imparare
connection
zawierać element zaskoczenia
inizia ad imparare
contain an element of surprise
wirtualne nękanie/zastraszanie
inizia ad imparare
cyberbullying
rozbudzać emocje
inizia ad imparare
engage emotions
wyjaśnienie
inizia ad imparare
explanation
stać się wiralem, zacząć krążyć w internecie
inizia ad imparare
go viral
mieć krótki czas skupienia uwagi
inizia ad imparare
have a short attention span
przebój
inizia ad imparare
hit
informować
inizia ad imparare
inform
iformacja
inizia ad imparare
INFORMATION
isnpiracja
inizia ad imparare
inspiration
inspirować
inizia ad imparare
inspire
łącze
inizia ad imparare
link
rozśmieszyć kogoś
inizia ad imparare
make sb laugh
zakup online
inizia ad imparare
online purchase
wysyłać zamieszczać
inizia ad imparare
post
przedstawiać
inizia ad imparare
present
przedstawienie prezentacja
inizia ad imparare
presentation
produkować
inizia ad imparare
produce
produkcja
inizia ad imparare
production
kichać
inizia ad imparare
sneeze
portal społecznościowy
inizia ad imparare
social networking site
wzbudzać emocje
inizia ad imparare
stir up emotions
sugestja
inizia ad imparare
suggestion
wziąć z zaskoczenia
inizia ad imparare
take by surprise
wgrać wrzucić
inizia ad imparare
upload a video
odsłona, odtworzenie
inizia ad imparare
view
obejrzeć filmik
inizia ad imparare
view a video
wiralowy
inizia ad imparare
viral
wiral, filmik wideo oglądany przez dużą liczbę internautów
inizia ad imparare
viral, video
akompaniować
inizia ad imparare
accompany
akompaniament
inizia ad imparare
accompaniment
oparty na
inizia ad imparare
based on
poznawczy
inizia ad imparare
cognitive
skrzypieć
inizia ad imparare
creak
tworzyć
inizia ad imparare
create
dzieło
inizia ad imparare
creation
krytyczny wobec
inizia ad imparare
critical of
odciąć kogoś od rzeczywistości
inizia ad imparare
cut sb off from reality
głęboko a
inizia ad imparare
deeply engaging
rozpraszać
inizia ad imparare
distract
coś, co rozprasza
inizia ad imparare
distraction
zachęcać
inizia ad imparare
encourage
zachęta, wsparcie
inizia ad imparare
encouragement
zainteresować, zaangażować
inizia ad imparare
engage
zaangażowanie
inizia ad imparare
engagement
poprawić
inizia ad imparare
enhance
uprzyjemnić czytanie
inizia ad imparare
enhance the reading experience
poprawa
inizia ad imparare
enhancement
zabawiać, zapewniać rozrywkę
inizia ad imparare
entertain
rozrywka
inizia ad imparare
entertainment
czuć się rozproszonym przez
inizia ad imparare
feeling distracted by
uznać coś za łatwe do zrozumienia
inizia ad imparare
find sth easy to follow
podnieść wskaźnik umiejętności czytania i pisania
inizia ad imparare
improve literacy rates
poprawa
inizia ad imparare
improvement
w ciszy
inizia ad imparare
in silence
pozostawić coś wyobraźni
inizia ad imparare
leave sth to your imagination
zapamiętywanie
inizia ad imparare
memorisatione
uczyć się na pamięć
inizia ad imparare
memorise
czytać w tradycyjny sposób
inizia ad imparare
read in the old-fashioned way
pozytywnie oceniać
inizia ad imparare
review positively
szeleścić
inizia ad imparare
rustle
scena
inizia ad imparare
scene
zmysł
inizia ad imparare
sense
przyjemny dla zmysłu
inizia ad imparare
sensuous
grzbiet
inizia ad imparare
spine
klimatyczny
inizia ad imparare
sympathetic
zgodzić się coś zrobić
inizia ad imparare
agree to do sth
być nominowanym do Oscara
inizia ad imparare
be nominated for an Oscar
przesłać buziaka
inizia ad imparare
blow a kiss
umawiać się z
inizia ad imparare
date
reżyserować
inizia ad imparare
direct
zakończyć związek
inizia ad imparare
end a relationship
były partner/była partnerka, były mąż/była żona
inizia ad imparare
ex
projektant mody
inizia ad imparare
fashion designer
narzeczony
inizia ad imparare
fiancé
mieć duże szanse na zwycięstwo
inizia ad imparare
have a good chance of winning
przeprowadzić z kimś wywiad
inizia ad imparare
interview
model/modelka
inizia ad imparare
model
przemysł filmowy
inizia ad imparare
movie business
na diecie
inizia ad imparare
on a diet
przybrać na wadze
inizia ad imparare
put on weight
scenariusz
inizia ad imparare
screenplay
rozstać się, zerwać
inizia ad imparare
split up with
główna siedziba
inizia ad imparare
headquarters
maniery
inizia ad imparare
manners
popularny wśród
inizia ad imparare
popular with
presenter
inizia ad imparare
presenter
reality show
inizia ad imparare
reality TV
uczestniczyć w
inizia ad imparare
attend
znakomity
inizia ad imparare
brilliant
załamany
inizia ad imparare
devastated
zachwycony
inizia ad imparare
ecstatic
bajeczny
inizia ad imparare
fabulous
fascynujący
inizia ad imparare
fascinating
bywalec festiwali
inizia ad imparare
festivalgoer
wesoły komiczny
inizia ad imparare
hilarious
niemożliwy
inizia ad imparare
impossible
opublikować
inizia ad imparare
publish
umierając z głodu
inizia ad imparare
starving
sugerować usprawnienia
inizia ad imparare
suggest improvements
konkurs talentów
inizia ad imparare
talent competition
zwycięzca
inizia ad imparare
winner
poprosić o pozwolenie
inizia ad imparare
ask for permission
kamera wideo
inizia ad imparare
video camera

Devi essere accedere per pubblicare un commento.