Kilka pojęć z przedsiębiorczości

 0    10 schede    pam96
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Aktywa
inizia ad imparare
Wszystkie środki gospodarcze posiadane w danym momencie przez podmiot gospodarczy (czyli jego majątek).
Pasywa
inizia ad imparare
Zobowiązania podmiotu gospodarczego wobec właścicieli i wierzycieli, będące źródłem finansowania jego majątku.
Marketing mix
inizia ad imparare
Podstawowe narzędzia marketingu (cena, produkt, dystrybucja i promocja)
Produkt
inizia ad imparare
Oferowane do sprzedaży dobra materialne, usługi lub pomysły(patenty), które zaspokajają określone potrzeby.
Cena
inizia ad imparare
Ilość pieniędzy jaką musi wydać nabywca w związku z zakupem określonego towaru.
Dystrybucja
inizia ad imparare
Przemieszczanie produktu z miejsca jego wytworzenia do ostatecznego nabywcy; może być ona bezpośrednia lub pośrednia.
Promocja
inizia ad imparare
Proces komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, informowanie o produkcie konsumentów i przekonanie ich o wyższości tego produktu nad propozycjami innych firm. Instrumenty komunikacji: reklama, sprzedaż osobista, public relations, promocja sprzedaży, sponsoring.
Merchandising
inizia ad imparare
Zespół działań promocyjnych obejmujących m.in. wygląd i sposób prezentacji towarów, ich rozmieszczenie w punkcie sprzedaży czy też rozdawanie materiałów reklamowych w celu przyciągnięcia konsumentów i przekształcenia ich w nabywców.
Mobbing
inizia ad imparare
To systematyczne znęcanie psychiczne (zazwyczaj podwładnego przez przełożonego), mające na celu wykluczenie do z zespołu pracowniczego lub grupy koleżeńskiej.
Korupcja
inizia ad imparare
Obejmuje wszelkie działania polegające na wykorzystywaniu władzy lub funkcji publicznej do osiągania prywatnych korzyści. Do jej form zalicza się: łapownictwo, płatną protekcję, handel wpływami oraz wykorzystywanie środków publicznych do własnych korzyści.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.