kartkówka super fajna

 0    163 schede    guest2588068
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
życzliwy
inizia ad imparare
affable
być pod ogromnym wrażeniem
inizia ad imparare
be blown away
być niewystarczająco dobrym
inizia ad imparare
be not up to the mark
być zaskoczonym
inizia ad imparare
be taken aback
wyjść z własnej skorupy/ otworzyć się
inizia ad imparare
come out of one's shell
czuć się niezręcznie
inizia ad imparare
feel out of place
drażliwy
inizia ad imparare
irascible
wtrącać się w nie swoje sprawy
inizia ad imparare
meddle in sb's private business
odpychający
inizia ad imparare
off-putting
odklejony
inizia ad imparare
out of touch with sth
Błyskotliwy
inizia ad imparare
Quick-witted
nadęty
inizia ad imparare
stuck-up
krytykować coś
inizia ad imparare
be critical of sth
zwodniczy
inizia ad imparare
deceptive
podstępny
inizia ad imparare
deceitful
bezstronny
inizia ad imparare
disinterested
szczery
inizia ad imparare
outspoken
otwartość
inizia ad imparare
outspokenness
rówieśnik
inizia ad imparare
peer
natrętny
inizia ad imparare
pushy
natarczywość
inizia ad imparare
pushiness
powściągliwy
inizia ad imparare
reserved
nieśmiały
inizia ad imparare
timid
nieśmiałość
inizia ad imparare
timidity
niezainteresowany
inizia ad imparare
uninterested
pasujący/celnie dobrany
inizia ad imparare
accurate
pojawiać się/zbliżać się
inizia ad imparare
come along
karać kogoś/krytykować
inizia ad imparare
come down on somebody
zgłosić się jako dawca
inizia ad imparare
come forward as a donor
zmienić zdanie
inizia ad imparare
come round
spotkać się z kimś
inizia ad imparare
come together with sb
zostać z pustymi rękami
inizia ad imparare
come up empty
wymyślić coś
inizia ad imparare
come up with sth
kompatybilny z czymś
inizia ad imparare
compatible with sth
złożony
inizia ad imparare
complex
zgodny z czymś
inizia ad imparare
consistent with sth
definitywny, ostateczny
inizia ad imparare
definitive
trwały
inizia ad imparare
durable
nieprawdopodobne
inizia ad imparare
implausible
niepasujący
inizia ad imparare
inaccurate
niekompatybilny z czymś
inizia ad imparare
incompatible with sth
niespójny z czymś
inizia ad imparare
inconsistent with something
prawdopodobny
inizia ad imparare
plausible
specjalistyczny
inizia ad imparare
specialised
wyobcować
inizia ad imparare
alienate
obfitować w coś
inizia ad imparare
be rife with sth
niezłośliwy / łagodny
inizia ad imparare
benign
przekonujący argument
inizia ad imparare
congent argument
Łączność cyfrowa
inizia ad imparare
Digital connectedness
zgubne skutki
inizia ad imparare
evils
wkurwic się fest
inizia ad imparare
go ballistic
oczywiste
inizia ad imparare
go without saying
cześć czegoś
inizia ad imparare
portion of sth
nie martw się
inizia ad imparare
not fret
kontakty online/ połączenia online
inizia ad imparare
online connections
indywidualne podejście
inizia ad imparare
personal approach
Powiedz coś na wprost
inizia ad imparare
Say sth up front
odnosić się z rezerwa
inizia ad imparare
take sth with a pinch of salt
bezpodstawne obawy
inizia ad imparare
unfounded fears
wrażliwy
inizia ad imparare
vulnerable
być bezczynnym leniem
inizia ad imparare
be bone idle
kość niezgody
inizia ad imparare
bone of contention
zakuwać
inizia ad imparare
bone up on sth
bardzo urazić
inizia ad imparare
cut to the bone
czuć coś w kościach
inizia ad imparare
feel sth in your bones
mieć z kimś na pieńku
inizia ad imparare
have a bone to pick with somebody
stawiać sprawę jasno
inizia ad imparare
make no bones about sth
uzależnienie
inizia ad imparare
addiction
być ramieniem do płaczu
inizia ad imparare
be a shoulder to cry on
zerwać kontakt
inizia ad imparare
break it off
zbierać
inizia ad imparare
collect
komplement/dodatek/uzupełnienie
inizia ad imparare
compliment
bezpłatny/pochlebny
inizia ad imparare
complimentary
konfrontować
inizia ad imparare
confront
porada / rada
inizia ad imparare
counsel
zerwać kontakt
inizia ad imparare
cut sb off
różnić się
inizia ad imparare
differ
odrzucać
inizia ad imparare
dismiss
robić to co do kogoś należy
inizia ad imparare
do one's bit
wystraszyć się
inizia ad imparare
get freaked out
denerwować kogoś
inizia ad imparare
get on sb's nerves
czepiać się kogoś
inizia ad imparare
get on sb's case
wspierać kogoś
inizia ad imparare
give sb a leg up
zajmować
inizia ad imparare
occupy
lokator
inizia ad imparare
occupier
Od ręki
inizia ad imparare
out of hand
popularyzować
inizia ad imparare
popularise
zaabsorbowanie/troska
inizia ad imparare
preoccupation
żalić się
inizia ad imparare
spill one's guts
działanie w dwie strony
inizia ad imparare
two-way street
uświadomić sobie/obudzić się do faktu
inizia ad imparare
wake up to the fact
roztrzepany, roztargniony/nieobecny
inizia ad imparare
absent-minded
znajomy
inizia ad imparare
aquaintance
przystosowujący się
inizia ad imparare
adoptable
czuły/miły
inizia ad imparare
affectionate
być wielbicielem czegoś
inizia ad imparare
be a devotee of sth
być geniuszem w
inizia ad imparare
be a genius with
być bardzo inteligentnym
inizia ad imparare
be as sharp as a tack
być zmiażdżonym
inizia ad imparare
be crushed
być przyklejonym do czegoś/ nie moc się oderwać
inizia ad imparare
be glued to sth
być zaabsorbowanym/zatroskanym
inizia ad imparare
be preoccupied with
być bezpośrednim
inizia ad imparare
be up front
być na czasie
inizia ad imparare
be with it
być pochłoniętym w czymś
inizia ad imparare
be wrapped up in sth
Przeszczep szpiku kostnego
inizia ad imparare
bone marrow transplant
tryskać entuzjazmem
inizia ad imparare
bubble with excitement
kolega
inizia ad imparare
chum
rozważny / rozważna/ uprzejmy
inizia ad imparare
considerate
uważać się za szczęściarza
inizia ad imparare
count oneself lucky
pionierski nowatorski
inizia ad imparare
cutting-edge
zdewastowany
inizia ad imparare
desolated
wyciągać wnioski
inizia ad imparare
draw conclusions
spotkanie, zetknięcie
inizia ad imparare
encounter
zachęcający/wspierający
inizia ad imparare
encouraging
ułatwiać
inizia ad imparare
facilate
sukienka z klapami
inizia ad imparare
flapper dress
podążać własną ścieżką
inizia ad imparare
follow one's own path
Ogólne znieczulenie
inizia ad imparare
General anesthesia
wypróbować coś
inizia ad imparare
give sth a go
zbierać komórki krwi
inizia ad imparare
harvest blood cells
mieć za dużo na głowie
inizia ad imparare
have too much on one's plate
niewytłumaczalnie
inizia ad imparare
inexplicably
dociekliwy, wścibski
inizia ad imparare
inquisitive
onieśmielający
inizia ad imparare
intimidating
rozśmieszać
inizia ad imparare
keep sb in stitches
wyluzowany
inizia ad imparare
laid-back
lamerski
inizia ad imparare
lame
zaprzestać
inizia ad imparare
leave off
białaczka
inizia ad imparare
leukeamia
porucznik
inizia ad imparare
lieutenant
spotkać kogoś osobiście
inizia ad imparare
meet sb in person
przewyższać
inizia ad imparare
outperform
poprzedzać
inizia ad imparare
precese
z góry wyrobiona opinia
inizia ad imparare
preconception
poprzednik
inizia ad imparare
predecessor
kłopotliwe położenie
inizia ad imparare
predicament
wstępny
inizia ad imparare
preliminary
dopasowanie w związku
inizia ad imparare
relationship compatibilitu
żywić urazę
inizia ad imparare
resent
sztywny
inizia ad imparare
rigid
zgadzać się
inizia ad imparare
See eye to eye with sb about sth
samodzielna
inizia ad imparare
self-reliant
wzrusz ramionami i niech coś się stanie
inizia ad imparare
shrug and let sth happen
głębokie rozważanie
inizia ad imparare
soul-searching
omijać
inizia ad imparare
steer clear of
komórki macierzyste
inizia ad imparare
stem cells
nawiązać rozmowę
inizia ad imparare
strike up a conversation
spięty, napięty
inizia ad imparare
tense
lekkoatletyka
inizia ad imparare
track and field
Dobrze sytuowany
inizia ad imparare
Well-to-do
czuć się niezręcznie/ nie na miejscu
inizia ad imparare
feel out of place
pełen życia
inizia ad imparare
high-spirited
zachorować na coś
inizia ad imparare
come down with sth
kompatybilny z czymś
inizia ad imparare
compatible with sth
złe intencje
inizia ad imparare
bad intentions
zbiorowy
inizia ad imparare
collective
konfrontować
inizia ad imparare
confront
doradca
inizia ad imparare
counsellor
doprowadzać kogoś do szału
inizia ad imparare
drive sb mad
nabrać się na coś
inizia ad imparare
Fall for sth
czuć się gorszym
inizia ad imparare
feel inferior
zaprzestać/odpuścić
inizia ad imparare
leave off
poprzedzać
inizia ad imparare
precede

Devi essere accedere per pubblicare un commento.