kart ang 5

 0    79 schede    guest2620795
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
starać się o wizę
inizia ad imparare
apply for a visa
być konkurencyjnym na rynku pracy
inizia ad imparare
competitive in the labour market
emigrować
inizia ad imparare
emigrate
stabilny, istniejący od dawna
inizia ad imparare
established
o elastycznym podejściu
inizia ad imparare
flexible in my approach
rozwijająca się gałąź przemysłu
inizia ad imparare
growth industry
w ofercie
inizia ad imparare
on offer
szanse, perspektywy
inizia ad imparare
prospects
osiedlać się
inizia ad imparare
settle
podjąć ryzyko
inizia ad imparare
take risks
osiągnięcie
inizia ad imparare
achievement
ambitny, wymagający
inizia ad imparare
challenging
wysiłek starania
inizia ad imparare
effort
zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu
inizia ad imparare
full-time position
zatrudniać
inizia ad imparare
hire
wywiad rozmowa rekrutacyjna
inizia ad imparare
interview
mieszkać za granicą
inizia ad imparare
live abroad
w niepełnym wymiarze godzin, na cześć etatu
inizia ad imparare
part-time
oświadczenie osobiste
inizia ad imparare
personal statement
praca obejmuje
inizia ad imparare
The job involves
zarobki, płaca
inizia ad imparare
wages
staż pracy
inizia ad imparare
work experience
ambitny
inizia ad imparare
ambitious
Skłonny do współzawodnictwa
inizia ad imparare
Competitive
pracowity
inizia ad imparare
hard-working
miły, uprzejmy
inizia ad imparare
kind
cierpliwy
inizia ad imparare
patient
cichy nieśmiały
inizia ad imparare
quiet
godny zaufania niezawodny
inizia ad imparare
reliable
coroczny urlop
inizia ad imparare
annual leave
elastyczne godziny pracy
inizia ad imparare
flexible working hours, flexi-time
zleceniobiorca wolny strzelec
inizia ad imparare
freelancer/ contractor
urlop macierzyński / ojcowski
inizia ad imparare
maternity / paternity leave
płaca minimalna
inizia ad imparare
minimum wage
nadgodziny
inizia ad imparare
overtime
praca zmianowa
inizia ad imparare
shift work
(doświadczać) dyskryminacji
inizia ad imparare
(suffer from) discrimination
wadliwy wybrakowany
inizia ad imparare
faulty
prawdziwy autentyczny
inizia ad imparare
genuine
stopa procentowa
inizia ad imparare
interest rate
obowiązek powinność
inizia ad imparare
obligation
dowód zakupu
inizia ad imparare
proof of purchase
dowieść, udowodnić
inizia ad imparare
prove
paragon pokwitowanie
inizia ad imparare
receipt
zwrot pieniędzy, zwracać / oddawać
inizia ad imparare
refund
polityka / zasady dokonywania zwrotów
inizia ad imparare
returns policy
pożyczka krótkoterminowa
inizia ad imparare
short-term loan
warunki (regulamin)
inizia ad imparare
term and conditions
karta gwarancji
inizia ad imparare
warranty information
zapożyczyć się, popaść w długi
inizia ad imparare
get into debt
rachunki związane z gospodarstwem domowym
inizia ad imparare
household bills
zdobyć się na wyrzeczenie
inizia ad imparare
make sacrifices
rzeczy zbędne
inizia ad imparare
non-essentials
spłacić (saldo karty kredytowej)
inizia ad imparare
pay off
dokładać /odkładać pieniądze na coś
inizia ad imparare
put(money) towards
ostatnie nabytki
inizia ad imparare
recent purchases
nie mieć już pieniędzy
inizia ad imparare
run out of money
nawyki związane z wydawaniem pieniędzy
inizia ad imparare
spending habits
zacząć kontrolować swoje wydatki
inizia ad imparare
take control your finances
reklama
inizia ad imparare
advertising
klienci
inizia ad imparare
customers
zapotrzebowanie, popyt
inizia ad imparare
demand
przedsiębiorcy
inizia ad imparare
entrepreneurs
inwestycja
inizia ad imparare
investment
przynosić straty /zyski
inizia ad imparare
make a loss/profit
firma która dopiero co rozpoczęła działalność
inizia ad imparare
start-up
dostawca
inizia ad imparare
supplier
dostawa
inizia ad imparare
supply
koszty życia
inizia ad imparare
costs of living
rynki walutowe
inizia ad imparare
currency markets
kurs wymiany(walut)
inizia ad imparare
exchange rates
po kursie sztywnym
inizia ad imparare
fixed rate
wskaźnik
inizia ad imparare
indicator
cena rynkowa
inizia ad imparare
market rate
bardzo dużo
inizia ad imparare
an awful lot
użalać się nad sobą
inizia ad imparare
feel sorry for yourself
muszę ci coś wyznać
inizia ad imparare
I have to confession to make
oglądanie wystaw sklepowych
inizia ad imparare
window shopping
życz mi szczęścia
inizia ad imparare
wish me luck

Devi essere accedere per pubblicare un commento.