Junior explorer 5 unit 6 past simple czasowniki regularne twierdzenia

 0    20 schede    anetaewa1976
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
1. woleć/Ja wolałem
inizia ad imparare
1. prefer/ I preferred
2. przestać/Ja przestałem
inizia ad imparare
2. stop / I stopped
3. zmienić/Ja zmieniłem
inizia ad imparare
3. change / I changed
4. płakać/Ja zapłakałem
inizia ad imparare
4. cry / I cried
5. podróżować/Ja podróżowałem dookoła świata
inizia ad imparare
5. travel / I travelled around the world
6. otworzyć/Ja otworzyłem
inizia ad imparare
6. open / I opened
7. uśmiechać się/ Ja uśmiechnąłem się
inizia ad imparare
7. smiled / I smiled
8. oglądac/Ja obejrzałem
inizia ad imparare
8. watch/I watched
9. Sprzątać/Ja posprzątałem
inizia ad imparare
9. tidy/I tidied
10. wierzyć/Ja uwierzyłem
inizia ad imparare
10. believe / I believed
11. uczyć się/Ja nauczyłem się
inizia ad imparare
11. study / I studied
12. malować/Ja pomalowałem obrazek
inizia ad imparare
paint/I painted a picture
13. gotować /Ja ugotowałem zupę
inizia ad imparare
13. cook/I cooked soup
14. pracować/Ja pracowałem w ogrodzie
inizia ad imparare
14. work/ I worked in the garden
15. tańczyć/Ja zatańczyłem tango
inizia ad imparare
15. dance / I danced the tango
16. grać, występować/Ja zagrałem w sztuce
inizia ad imparare
16. act/I acted in a play
17. słuchać /Ja posłuchałem rokowej muzyki
inizia ad imparare
17. listen / I listened to rock music
18. odwiedzić/Ja odwiedziłem muzeum
inizia ad imparare
18 visit / I visited the museum
19. grać/Ja zagrałem w karty
inizia ad imparare
19 play/ I played cards
20. spacerowac/Ja pospacerowałem w lesie
inizia ad imparare
20. walk / I walked in a forest

Devi essere accedere per pubblicare un commento.