Język specjalistyczny

 0    107 schede    guest2570406
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
gardło
inizia ad imparare
throat
przełyk
inizia ad imparare
esophagus
pochwa
inizia ad imparare
vagina
macica
inizia ad imparare
uterus
Jajników
inizia ad imparare
ovaries
Prostata
inizia ad imparare
prostate gland
odbyt
inizia ad imparare
anus
płuca
inizia ad imparare
lungs
jelito
inizia ad imparare
intestine
węzeł limfatyczny
inizia ad imparare
lymph node
tarczyca
inizia ad imparare
thyroid gland
piersi
inizia ad imparare
breasts
miednica
inizia ad imparare
pelvis
klatka piersiowa
inizia ad imparare
chest
brzuch
inizia ad imparare
abdomen
kończyna
inizia ad imparare
limb
tkanka
inizia ad imparare
tissue
płód
inizia ad imparare
fetus
powstrzymać się od
inizia ad imparare
refrain from
endoskop / wziernik
inizia ad imparare
endoscope
odbić się
inizia ad imparare
bounce off
konwertować
inizia ad imparare
convert
wstawić
inizia ad imparare
insert
ewaluować
inizia ad imparare
evaulate
fale dzwiekowe
inizia ad imparare
sound waves
narządy wewnętrzne
inizia ad imparare
internal organs
prąd elektryczny
inizia ad imparare
electrical current
obraz cyfrowy
inizia ad imparare
digital image
wątroba
inizia ad imparare
liver
magnes nadprzewodzący
inizia ad imparare
superconducting magnet
magnesy gradientowe
inizia ad imparare
gradient magnets
cewki gradientowe
inizia ad imparare
gradient coils
Guz mózgu
inizia ad imparare
Brain tumor
zsunięty dysk
inizia ad imparare
skipper disc
środek kontrastowy
inizia ad imparare
contrast agent
naczynia krwionośne
inizia ad imparare
blood vessels
przepływ krwi
inizia ad imparare
blood flow
narządy miednicy
inizia ad imparare
pelvic organs
narządy rozrodcze
inizia ad imparare
reproductive organs
promieniowanie magnetyczne
inizia ad imparare
magnetic radiation
promieniowanie jonizujące
inizia ad imparare
ionizing radiation
impulsy o częstotliwości radiowej
inizia ad imparare
radiofrequency pulses
obrazy przekrojowe
inizia ad imparare
cross-sectional images
radiografia
inizia ad imparare
radiography
tomografia komputerowa
inizia ad imparare
computed tomography
obrazowanie ultrasonograficzne
inizia ad imparare
ultrasound imaging
rezonans magnetyczny
inizia ad imparare
magnetic resonance imaging
radiografia
inizia ad imparare
radiography
mammografia
inizia ad imparare
mammography
dróg moczowych
inizia ad imparare
urinary tract
pęcherz moczowy
inizia ad imparare
urinary bladder
struktura kości
inizia ad imparare
bone fracture
obraz o wysokiej rozdzielczości
inizia ad imparare
high resolution image
Wiązka promieni rentgenowskich
inizia ad imparare
Beam od X-rays
włókno mięśniowe
inizia ad imparare
muscle fibre
delikatna tkanka
inizia ad imparare
soft tissue
Ekspozycja na promieniowanie rentgenowskie
inizia ad imparare
X-rays exposure
zmiana chorobowa
inizia ad imparare
lesion
rakowaty
inizia ad imparare
cancerous
pozbyć się, wyplenić
inizia ad imparare
eradicate
precyzja
inizia ad imparare
precision
dokładność
inizia ad imparare
accuracy
wiązka
inizia ad imparare
beamet
wieloraki
inizia ad imparare
multiple
wymazać
inizia ad imparare
obliterate
precyzja pin to pin
inizia ad imparare
pinpoint
ukierunkowane
inizia ad imparare
targeted
oprogramowanie do śledzenia ruchu
inizia ad imparare
motion- tracking software
uderzyć w cel
inizia ad imparare
hit the target
Kamera pod kontrolą rentgenowską
inizia ad imparare
X-ray-guided camera
akcelerator liniowy
inizia ad imparare
linear accelerator
system radiochirurgiczny
inizia ad imparare
radiosurgery system
submilimetrowa / precyzyjna / precyzja
inizia ad imparare
sub-millimeter / pinpoint/ survival precision
promieniowanie wysokoenergetyczne / skoncentrowane
inizia ad imparare
high-energy / focused radiation
zmiany nowotworowe
inizia ad imparare
cancerous lesions
samozadowolenie
inizia ad imparare
complacency
fluoroskopia
inizia ad imparare
fluoroscopy
narażenie / ekspozycja
inizia ad imparare
exposure
przedawkować
inizia ad imparare
overdose
przeoczyć
inizia ad imparare
to overlook
zatrudniać
inizia ad imparare
to employ
wewnątrznaczyniowy
inizia ad imparare
endovascular
millirem
inizia ad imparare
millirem
tarcza
inizia ad imparare
shield
środek ostrożności
inizia ad imparare
precaution
bezwonny
inizia ad imparare
odorless
ryzykowny
inizia ad imparare
risky
nadmierny
inizia ad imparare
excessive
opiekuńczy
inizia ad imparare
protectionous
śledzić, być na czasie
inizia ad imparare
to keep track of
dla samej teorii
inizia ad imparare
for theory own sake
osiągnąć cel
inizia ad imparare
to accomplish a goal
widoczny
inizia ad imparare
visible
niewidzialny
inizia ad imparare
invisible
znaczący
inizia ad imparare
significant
kostka
inizia ad imparare
ankle
łokieć
inizia ad imparare
elbow
pięść
inizia ad imparare
fist
paznokcie
inizia ad imparare
nails
dłoń
inizia ad imparare
palm
nadgarstek
inizia ad imparare
wrist
biodro
inizia ad imparare
hip
udo
inizia ad imparare
thigh
talia
inizia ad imparare
waist
mózg
inizia ad imparare
brain
serce
inizia ad imparare
heart
nerki
inizia ad imparare
kidneys

Devi essere accedere per pubblicare un commento.