International marketing

 0    22 schede    malgorzata.rogowska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
tailored to one's needs
inizia ad imparare
dostosowane do potrzeb
to account for sth
inizia ad imparare
wyjaśniać coś
loyalty
inizia ad imparare
lojalność
well thought-over
inizia ad imparare
dobrze przemyślane
well-prepared
inizia ad imparare
dobrze przygotowane
supply / demand
inizia ad imparare
podaż / popyt
moving
inizia ad imparare
poruszający
recognisable
inizia ad imparare
rozpoznawalny
identify with
inizia ad imparare
identyfikować się z
buy in bulk
inizia ad imparare
kupować hurtowo
child labour
inizia ad imparare
praca dzieci
purchasing habits
inizia ad imparare
nawyki zakupowe
market share
inizia ad imparare
udział w rynku
market penetration - degree to which a product captures a share of the market
inizia ad imparare
penetracja rynku - stopień, w jakim produkt przejmuje udział w rynku
market segmentation - dividing a market into distinct groups of buyers
inizia ad imparare
segmentacja rynku – podział rynku na odrębne grupy nabywców
customer retention
inizia ad imparare
zatrzymywanie klientów
brand extension / brand stretching
inizia ad imparare
rozszerzenie marki (pod tą samą marką powstają produkty z innej kategorii)
declining market
inizia ad imparare
malejący rynek
overseas market
inizia ad imparare
rynek zagraniczny
bring out a product on the market
inizia ad imparare
wprowadzić produkt na rynek
withdraw a product
inizia ad imparare
wycofać produkt
wholesaler
inizia ad imparare
sklep sprzedający hurtowo

Devi essere accedere per pubblicare un commento.