III SCHOOL

 0    66 schede    guest2537249
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
języki obce
inizia ad imparare
foreign languages
program nauczania
inizia ad imparare
curriculum
ogólnokształcąca szkoła
inizia ad imparare
comprehensive school
gimnazjum / gimnazjum
inizia ad imparare
middle school/ junior high school
szkoła państwowa
inizia ad imparare
public school, state school
szkoła z internatem
inizia ad imparare
boarding school
szkoła dla jednej płci
inizia ad imparare
single-sex school
szatnia
inizia ad imparare
cloakroom
świetlica
inizia ad imparare
common room
korytarz
inizia ad imparare
corridor
aula
inizia ad imparare
hall
szafka
inizia ad imparare
locker
boisko
inizia ad imparare
sports field
Pokój nauczycielski
inizia ad imparare
Staff room
pomieszczenia, obiekty
inizia ad imparare
facilities
kredki
inizia ad imparare
coloured pencils
podręcznik
inizia ad imparare
a textbook
dziennik lekcyjny
inizia ad imparare
class register
strój gimnastyczny
inizia ad imparare
PE kit
dyrektor szkoły
inizia ad imparare
head teacher
kadra nauczycielska
inizia ad imparare
teaching staff
odpowiednik matury
inizia ad imparare
A levels
egzamin w połowie szkoły średniej
inizia ad imparare
AS levels
Egzamin końcowy
inizia ad imparare
finał examination
odpowiednik egzaminu gimnazjalnego
inizia ad imparare
GCSEs
dostać A w teście
inizia ad imparare
get an A in a test
uzyskać wyniki
inizia ad imparare
get the results
powtórzyć egzamin
inizia ad imparare
retake an exam
powtarzać materiał
inizia ad imparare
revise
egzamin na koniec nauki w szkole
inizia ad imparare
school-leaving exam
świadectwo szkolne, semestralny report
inizia ad imparare
school report
kartkówka
inizia ad imparare
short/spot test
uczęszczać
inizia ad imparare
attend
obowiązkowy
inizia ad imparare
compulsory
koncentrować
inizia ad imparare
concentrate
przeszkadzać
inizia ad imparare
disturb
zajęcia dodatkowe / pozalekcyjne
inizia ad imparare
extra/ extracurricular activities
przerwa
inizia ad imparare
break
opcjonalny, nieobowiązkowy
inizia ad imparare
optional
wywiadówka
inizia ad imparare
parent-teacher meeting
plan lekcji
inizia ad imparare
timetable
klasa (rok nauczania)
inizia ad imparare
year/ form
Kółko pozalekcyjne
inizia ad imparare
after-school club
Ceremonia ukończenia szkoły
inizia ad imparare
graduation ceremony
zajęcia z przydatnych umiejętności życiowych
inizia ad imparare
life skills classes
piknik naukowy
inizia ad imparare
science fair
lektury szkolne
inizia ad imparare
set books
semestr
inizia ad imparare
term
wyrozumiały
inizia ad imparare
understanding
wyluzowany
inizia ad imparare
easy-going
zdolny
inizia ad imparare
gifted
zrobić dobrze w teście
inizia ad imparare
do well in test
Zrób najlepiej, jak potrafisz
inizia ad imparare
do your best
dostać się na uniwersytet
inizia ad imparare
get into university
przygotować się
inizia ad imparare
get ready
uczyć się na pamięć
inizia ad imparare
learn by heart
Opuścić lekcje
inizia ad imparare
Miss lessons
Zwróć uwagę/ uwazac
inizia ad imparare
Pay atention
brać udział w czymś
inizia ad imparare
take part in something
skopiuj pracę domową
inizia ad imparare
copy homework
mieć zaległości
inizia ad imparare
Fall behind
oddać pracę domową
inizia ad imparare
hand in homework
rzucić szkołę
inizia ad imparare
leave school
wyszukać coś
inizia ad imparare
look sth up
robić postępy
inizia ad imparare
make progress
sprawdzać listę
inizia ad imparare
take the register

Devi essere accedere per pubblicare un commento.