HR- ciąg dalszy

 0    74 schede    klubowa9
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
komunikacja
inizia ad imparare
communication
rozsadna płaca
inizia ad imparare
reasonable wage
płaca tygodniowa]
inizia ad imparare
wages
otrzymać wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach
inizia ad imparare
get paid overtime
kariera zawodowa
inizia ad imparare
career
perspektywy rozwoju zawodowego
inizia ad imparare
career prospects
termin wykonania zadania
inizia ad imparare
deadline
zatrudnienie
inizia ad imparare
employment
ciężka praca
inizia ad imparare
hard work
zarządzanie
inizia ad imparare
management
przepracowanie
inizia ad imparare
overwork
sektor usług
inizia ad imparare
services sector
praca zespołowa
inizia ad imparare
teamwork
związek zawodowy
inizia ad imparare
a trade union
warunki pracy
inizia ad imparare
work conditions
miejsce pracy
inizia ad imparare
a workplace
asystować komuś
inizia ad imparare
assist somebody
być w pracy
inizia ad imparare
to be at work
być wczymś dobrym
inizia ad imparare
be good at it
kierować czymś
inizia ad imparare
by in charge of something
być na dyżurze
inizia ad imparare
be on duty
strajkować
inizia ad imparare
be on strike
być czynnym (np. o sklepie)
inizia ad imparare
be open for business (eg. Shop)
być częścią zespołu
inizia ad imparare
be part of a team
być punktualnym
inizia ad imparare
be punctual
być wykwalifikowanym
inizia ad imparare
be a qualified
być odpowiedzialnym za kogoś
inizia ad imparare
be responsible for someone
prowadzić działalność gospodarczą / pracować na własny rachunek
inizia ad imparare
be self-employed
awansować
inizia ad imparare
to promote
odbić kartę zegarową
inizia ad imparare
clock in/clock on
pracować z ludzmi
inizia ad imparare
deal with people
pracować ciężko cały dzień
inizia ad imparare
work hard all day
brać udział w szkoleniu
inizia ad imparare
do/take a training course
wykonać dobrze swoją pracę
inizia ad imparare
do one's job well
pracować fizycznie
inizia ad imparare
do physical work
zarabiać na życie
inizia ad imparare
earn a living
pomagać komuś
inizia ad imparare
to give SB a hand
rozpocząć strajk
inizia ad imparare
go on strike
iść do pracy
inizia ad imparare
go to work
płacić za godzinę pracy
inizia ad imparare
pay per hour
płacić za miesiąc pracy
inizia ad imparare
pay for a month's work
płacić za tydzień pracy
inizia ad imparare
pay per week
prowadzić własną firmę
inizia ad imparare
run one's own business
założyć własną firmę
inizia ad imparare
start one'sown business
przejmować od kogoś obowiązki
inizia ad imparare
to take duties from somebody's responsibilities
pracować w zespole
inizia ad imparare
to work in a team
pracować na zmiany
inizia ad imparare
to work shifts
pracować pod presją
inizia ad imparare
to work under pressure
pracować z kimś
inizia ad imparare
work with someone
urlop macierzyński
inizia ad imparare
maternity leave
urlop płatny
inizia ad imparare
paid leave
kryzys gospodarczy
inizia ad imparare
economic crisis
zlikwidowane miejsca pracy
inizia ad imparare
job losses
emeryt
inizia ad imparare
pensjoner
emerytura
inizia ad imparare
retirement
wcześniejsza emerytura
inizia ad imparare
early retirement
bezrobotny
inizia ad imparare
unemployed
bezrobocie
inizia ad imparare
unemployment
zasiłek dla bezrobotnych
inizia ad imparare
unemployment benefit
złożyć wypowiedzenie
inizia ad imparare
resign
odejść na emeryturę
inizia ad imparare
to retire
być na zasiłku dla bezrobotnych
inizia ad imparare
be on the dole
zamknąć firmę
inizia ad imparare
close down a company
zwolnić kogoś z powodu redukcji etatów
inizia ad imparare
make somebody redundant
opiekunka do dziecka
inizia ad imparare
babysitter
zbieranie owoców
inizia ad imparare
picking fruit
osoba zbierająca owoce
inizia ad imparare
fruit picker
praca wakacyjna/weekendowa
inizia ad imparare
working holiday / weekend
ratownik
inizia ad imparare
a lifeguard
dostawa pizzy
inizia ad imparare
pizza delivery
praca sezonowa
inizia ad imparare
seasonal work
kierownik obozu wakacyjnego
inizia ad imparare
summer camp supervisor
przewodnik
inizia ad imparare
a tour guide
wolontariat
inizia ad imparare
voluntary work

Devi essere accedere per pubblicare un commento.