Grzyby i porosty; tkanki zwierzęce; bezkręgowce; strunowce (osłonice, bezczaszkowce, kręgowce)

 0    39 schede    wiktoriamostowska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
zarodniki konidialne
inizia ad imparare
typ zarodników grzybowych, tworzących się na szczytach strzępek zarodnionośnych w wyniku mitozy
askospory
inizia ad imparare
zarodniki workowców, tworzące się zwykle po 8 w specjalnych zarodniach (workach) powstają po mejozie
bazydiospory
inizia ad imparare
zarodniki podstawczaków, tworzące się zwykle po 4 na specjalnych zarodniach (podstawkach) postające w wyniku mejozy
sprzężniowce
rozłożek czerniejący, pleśniak biały
inizia ad imparare
gametangiogamia-rozmnażanie płciowe zlewają się całe zawartości męskich i żeńskich gametangiów(plemni i lęgni), mitoza, zygospory, mejoza, strzępki a na szczycie zarodnie, zarodniki sporangialne, grzybnia, rozmnażanie bezpłciowe-nieruchliwe aplanospory
workowce
buławinka czerwona, trufla, dzieżka pomarańczowa, pędzlak, kropidlak, drożdże, smardz jadalny
inizia ad imparare
2 typy grzybni: plemnia, lęgnia z włostkiem; plazmogamia: jądra sprzężone w grzybni dikariotycznej, hymenium, kariogamia, jądro zygotyczne - mejoza, 4 jądra 1n mitoza, 8 askospor, haploidalna grzybnia
gametangiogamia, dominuje haplofaza
podstawczaki
mleczaj rydz, borowik szatański, żagiew łuskowata, muchomor czerwony, rdza źdźbłowa
inizia ad imparare
dominuje dikariofaza: plazmogamia(łączenie jednojądrowych różnoimiennych strzępek i powstaje dikariotyczna strzępka z jądrami sprzężonymi), kapeluszowy owocnik pod nim hymenium, kariogamia, jądro zygotyczne, mejoza, 4 bazydiospory, jednojądrowe strzępki
cykl somatogamia
porosty budowa
plecha skorupiasta - wzorzec geograficzny, listkowata - pustułka pęcherzykowata, krzaczkowata-brodaczka zwyczajna
inizia ad imparare
plechowa, strzępki grzyba (workowce, podstawczaki) i kom glonu (zielenice, sinice); mutualizm; rozmnażanie wegetatywne, płciowe lub przez zarodniki; bioindykatory
urwistki (soredia)
inizia ad imparare
kom glonu lub sinicy oplecione strzępkami grzyba
wyrostki (izydia)
inizia ad imparare
uwypuklenia części korowej porostu
mikoryza
inizia ad imparare
ektotroficzna-zew (strzępki grzybni wnikają w przestrzenie międzykom kom kory pierwotnej korzenia) lub endotroficzna-wew (strzępki grzyba wnikają do wnętrza kom; symbioza grzyba z korzeniami roślin ułatwiają im pobieranie wody i soli mineralnych z podłoża
nabłonek jednowarstwowy płaski
wydzielanie substancji przez nabłonek: merokrynowe, apokrynowe, holokrynowe
inizia ad imparare
pęcherzyki płucne, naczynia włosowate; występuje gdzie konieczność szybkiej wymiany substancji przez najcieńszą przegrodę; wymiana gazowa
nabłonek jednowarstwowy sześcienny kostkowy
inizia ad imparare
kanaliki nerkowe końcowe odniki gruczołów; ośmiościany o nieregularnym kształcie
nabłonek jednowarstwowy walcowaty
inizia ad imparare
jelito bo ma mikrokosmki, jajowód bo rzęski kierują kom jajową do macicy; obecność kom kubkowych mukocytów, które wydzielają śluz
nabłonek jednowarstowy wielorzędowy
inizia ad imparare
drogi oddechowe oskrzela trąbka Eustachiusza; jądra kom umieszczone na różnej wyskokości, często rzęski
nabłonek wielowarstwowy płaski
inizia ad imparare
naskórek (rogowaciejący) pochwa rogówka oka; formy rogowaciejąca (obumarła) i nierogowaciejąca
tkanka łączna właściwa
zarodkowa mezenchyma, sub międzykom pozbawiona włókien; fibroblasty o gwiadzistym kształcie charakter totipotencjalny, okres zarodkowy
inizia ad imparare
wiotka-wszystkie rodz włókien, naczynia krwiono, warst podskórna; zbita-włókna kolagenowe, skóra właściwa,ścięgna, torebki stawowe; tłuszczowa żółta-termoizolacja; brunatna-okres płodowy; siateczkowata-włókna retikulinowe, szpik, grasica, węzły chłonne
tkanka łączna oporowa
inizia ad imparare
chrzęstna-brak unerwienia naczyń krwiono, chondrocyty(chondroklasty-gubne, chondroblasty-twórcze): szklista, sprężysta, włóknista; kostna-unerw unaczy kostnienie chrzęstnej, osseina, osteocyty: zbita(osteon-blaszki kostne kanał Haversa), gąbczasta
wypełnia szpik kostny
jajorodność
inizia ad imparare
typ rozwoju w którym zarodek rozwija się w osłonach jajowych, poza organizmem matki; zarodek żywi się materiałem odżywczym substancji zapasowej znajdującej się w cytoplazmie jaja
jajożyworodność
pewne gatunki nicieni, niektóre owady, ryby i gady
inizia ad imparare
typ rozwoju w którym młody osobnik wykluwa się z osłon jajowych w organizmie matki lub tuż po złożeniu jaj
żyworodność
niektóre ryby np rekiny oraz większość ssaków z wyjątkiem stekowców
inizia ad imparare
typ rozwoju w którym zarodek rozwija się w organizmie matki, zarodek otrzymuje materiały odżywcze za pomocą łożyska
symetria promienista
inizia ad imparare
wyróżniamy wierzch i spód ciała, nie można określić lewej i prawej strony oraz części przedniej i tylnej; gatunki osiadłe i wolno poruszające się - parzydełkowce; lokalizacja receptorów odbierających bodźce ze środowiska na wierzchniej części ciała
symetria dwuboczna
zwierzęta aktywne i sprawnie poruszające się
inizia ad imparare
wyodrębniamy przód i tył oraz stronę prawą i lewą; wykształcenie odcinka głowowego, skomplikowanie budowy wewnętrznej organizmu, udoskonalenie odbioru informacji ze środowiska dzięki rozwojowi układu nerwowego i narządów zmysłów
gąbki charakterystyka
inizia ad imparare
nibytkankowce dwuwarstwowce choanocyty, element bentosu zdolność do regeneracji osiadły tryb życia odżywianie(filtrują przepływającą wodę i wyłapują z niej zawiesinę organiczną; mają ostie(pory) otwór odpływowy-oskulum spongocel-jama paragastralna;
gąbki budowa ściany od zew
inizia ad imparare
pinakocyty pomiędzy ostium, mezoglea-galaretowata warstwa, w niej skleryt oraz amebocyt, choanocyty zaopatrzone w wić; typy budowy ciał ascon sycon(choanocyty wyściełają kanały) leucon (kuliste komory); szkielet organiczny-spongina lub mineralny-spikule
rozmnażanie gąbek
wapienne-Leucosolenia, szkliste(krzemionkowe)-Koszyczek Wenery; pospolite(organiczne)-Nadecznik stawowy, Gąbka grecka
inizia ad imparare
pączkowanie, fragmentacja, pąki przetrwalnikowe, hermofrodytyzm, gamety z amebocytów, plemniki wychwytywane przez choanocyty, zygota, amfiblastula(wapienne) parenchymula(niewapien)
gemmule formy przetrwalne
parzydełkowce budowa od zew
polip-ruch pełzanie, koziołkowanie; meduza-ruchy odrzutowe
inizia ad imparare
ektoderma(kom nabłonkowo-mięśniowe, nabłonkowo-zmysłowe, nabłonkowo-nerwowe, kom parzydełkowe-knidocyty, kom interstycjalne(totipotencjalne)), mezoglea, endoderma(kom interstycjalne, gruczołowe, nabłonkowo-mięśniowe); jama gastralna otwór gębowy
ropalia (ciałka brzeżne)
inizia ad imparare
kolbki, które stanowią narządy zmyslu równowagi, węchu i wzroku, występujące na brzegach tarczy meduz; oczka-odróżnianie natężenia światła, statocysty-narządy równowagi z wew grudką węglanu lub fosforanu wapnia (statolit)-orientacja w przestrzeni
układ rozrodczy parzydełkowców
stułbiopławy-stułbia pospolita, żeglarz portugalski; krążkopławy-bełtwa festonowa, chełbia modra(brak żagielka); koralowce-ukwiał koński, koral szlachetny(żyworodność u ukwiału; protokooperacja-ukwiał i rak pustelnik); kubopławy-osa morska
inizia ad imparare
rozmnażanie bezpłciowe: pączkowanie polipa tworzenie kolonii, pączkowanie meduzy, podział podłużny, podział poprzeczny, strobilizacja, metageneza - przemiana pokoleń: zapłodnienie, planula, polip, strobilizacja, efyra-młoda meduza
płazińce charakterystyka
wirki, tasiemce, przywry, skrzelowce
inizia ad imparare
trójwarstwowce dwuboczna symetria ciała grzbietobrzuszne spłaszczenie acelomatyczne jama ciała(schizocel) wypełniona parenchymą(turgor kom-funkcja szkielet hydrauliczny, pochłanianie, usuwanie pokarmu) cefalizacja (proces wyodrębniania odcinka głowowego)
ciało okrywa wór powłokowo-mięśniowy
układy u płazińców
inizia ad imparare
pokarmowy: otwór gębowy gardziel jelito(przednie,środkowe) brak otworu odbytowego(niedrożny); oddychanie przez powłokę ciała pasożyty beztlenowo; nerwowy: zwoje nerwowe podłużne pnie nerwowe spoidła poprzeczne; wydalniczy(protonefrydialny) kom płomykowe
protonefrydium-prosty narząd wydalniczy zamknięty od strony ciała odgrywa rolę osmoregulacji; narządy zmysłu oczka i statocysty; tasiemce brak pokarmowego; parenchyma-funkcja układu krążenia
rozmnażanie płazińców
inizia ad imparare
hermafrodyty; przywra krwi-rozdzielnopłciowa, zaznaczony dymorfizm płciowy; układ: jajniki jądra przewody rozrodcze narządy kopulacyjne; zapłodnienie krzyżowe; rozwój prosty lub złożony; pedogeneza - zdolność larw do rozmażania bezpłciowego
żywiciele
inizia ad imparare
pośredni-gatunek w którym pasożyt odbywa część cyklu rozwojowego przed osiągnięciem dojrzałości płciowej; ostateczny- w jego ciele odbywa się płciwe rozmnażanie pasożyta; pasożyt monokseniczny-związany z jednym gatunkiem żywiciela, polikseniczny-z wieloma
nicienie charakterystyka
inizia ad imparare
zew część ciała okrywa wór powłokowo-mięśniowy (okórek warstwa nabłonkowa-hipoderma z bud komórkową lub syncytialną-tworzy zgrubienia-wałki hipodermalne, poj. warstwa mięśni podłużnych) przekrój ciała obły pierwotna jama ciała wypełniona płynem surowiczym
płyn w pseudocelu funkcja układu krążenia
nicienie układy
inizia ad imparare
pokarmowy-drożny zakończony otworem odbytowym jelito(przednie środkowe tylnie) otwór gębowy z wargami z ząbkami lub sztylecikami; wymiana gazowa całą powierzchnią ciała pasożyty beztlenowo; nerwowy: obrączka okołogardzielowa 6-8 podłużnych pni nerwowych
pnie połączone spoidłami poprzecznymi; wydalniczy brak kom płomykowych 2 kanały rozpoczyna otwór wydalniczy po brzusznej stronie ciała(osmoregulacja usuwanie szkodliwych metabolitów)
syncytium
inizia ad imparare
wielojądrzasta komórka powstająca przez połączenie wielu komórek uprzednio samodzielnych; u gatunków pasożytniczych płazińców komórki nabłonkowe zlewają się tworząc syncytium
rozmnażanie nicieni
u glisty ludzkiej dymorfizm płciowy samica większa samiec zawinięta w haczyk tylna część ciała
inizia ad imparare
większość rozdzielnopłciowa; żeńskie narządy postać ślepo zakończonych cewek, męskie z pojedynczej cewki nasieniowód w tylnej części ciała łączy się z przewodem pokarmowym tworząc wspólne ujście zwane stekiem(kloaką); zapłodnienie wew, samice jajorodne
włosień kręty może być jajożyworodny; rozwój prosty; linienie zrzucanie oskórka który okrywa zew warstwę ciała oraz jelito przednie i tylne
pierścienice charakterystyka
wieloszczety, skąposzczety, pijawki
inizia ad imparare
metameria-segmentacja ciała podział na pierścienie, zew okrycie-wór powłokowo-mięśniowy(nabłonek z oskórkiem 2 warstwy mięśni); celoma-wtórna jama ciała wypełniona płynem pomiędzy worem a jelitem; odcinki głow tułow odby; płat głowowy-prostomium
odbytowy-pygidium; segmenty oddzielone septami metameria homonomiczna, heteronomiczna
pierścienice układy
inizia ad imparare
pokarmowy drożny jelito przednie(jama gębowa gardziel przełyk żołądek) środkowe tylnie; wymiana gazowa cała powierzchnia ciała u wieloszczetów parapodia-skrzela zew; krążenie układ zamknięty system naczyń okrężnych 2 główne grzbietowy i brzuszny;
nerwowy bud metameryczna zwoje ner tworzą łańcuszek brzuszny centrum zwoje mózgowe połączone z pniami nerw obrączką okołogardzielową; wydalniczy metanefrydia
rozmnażanie pierścienice
inizia ad imparare
rozdzielnopłciowość lub obojnactwo; trochofora-planktoniczna larwa wieloszczetów i niektórych mięczaków; wieloszczety-moze być rozmnażanie bezpłciowe; skąposzczety mają siodełko formowanie kokonów pijawki rozmnażanie płciowe rozwój w kokonach

Devi essere accedere per pubblicare un commento.