graphology at work

 0    21 schede    pomarcin
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
odsłonić, ujawnić, wyjawić
inizia ad imparare
reveal
dotyczyć czegoś
inizia ad imparare
concern
Jeśli o mnie chodzi...
inizia ad imparare
As far as I am concerned...
zajmować się czymś
inizia ad imparare
to be concerned with
martwić się czymś / troszczyć
inizia ad imparare
to be concerned about
ubiegać się o, aplikować
inizia ad imparare
apply for
podanie, wniosek, prośba
inizia ad imparare
application
osoba ubiegająca się o pracę, petent
inizia ad imparare
an applicant
rekrutacja, pobór
inizia ad imparare
recruitment
rosnąć
inizia ad imparare
grow
poddac się badaniu, podpożądkowac się
inizia ad imparare
to submit
próbka, wzorzec, test
inizia ad imparare
a sample
począwszy od
inizia ad imparare
ranging from
dokładność, sumienność
inizia ad imparare
thoroughness
niepokój, lęk, obawa
inizia ad imparare
anxiety
uzdolnienie, przydatność
inizia ad imparare
aptitude
być zdolnym do
inizia ad imparare
to be capable of
zajmować się, radzić sobie z czymś
inizia ad imparare
to deal with
odmawiać czegoś
inizia ad imparare
to refuse
zarówno... jak i...
inizia ad imparare
both... and
być zdolnym do
inizia ad imparare
to be capable of

Devi essere accedere per pubblicare un commento.