Google translate

 0    160 schede    Mrpapito93
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
to cater
inizia ad imparare
aby zaspokoić
to occur
inizia ad imparare
wystąpić
recovery position
inizia ad imparare
pozycja bezpieczna
recovery
inizia ad imparare
wyzdrowienie / poprawa
particularly {adverb}
inizia ad imparare
szczególnie {przysł.}
particular
The Internet in particular provides details about our private lives, something which was unimaginable a few years ago.
inizia ad imparare
szczegół
Szczególnie Internet dostarcza szczegółów z naszego życia prywatnego, co było zupełnie niewyobrażalne kilka lat temu.
particular
inizia ad imparare
szczególne / szczególny / specjalny / konkretny / dany
exponentially
inizia ad imparare
wykładniczo
exponential
But the pace of "exponential" growth is really what describes information technologies.
inizia ad imparare
wykładniczy
Ale to "wykładniczy" wzrost lepiej opisuje postęp w informatyce.
launch rate
inizia ad imparare
wskaźnik uruchomienia
to arise
inizia ad imparare
powstać / zajść / wstawać
airline
inizia ad imparare
linie lotnicze
reliability
inizia ad imparare
niezawodność
reliable
inizia ad imparare
niezawodny
capability
inizia ad imparare
zdolność
capable
inizia ad imparare
zdolny
capacity
inizia ad imparare
pojemność
whereas
Deoxyhemoglobin can be detected by MRI, 'whereas' oxyhemoglobin can't.
inizia ad imparare
podczas gdy {spójnik} / gdy / podczas /mając na uwadze że
deoksyhemoglobina może być wykryta przez MRI "podczas gdy" oksyhemoglobina nie może.
redundancy
inizia ad imparare
redundancja/nadmiarowość
propulsive
inizia ad imparare
napędowy
propulsion
inizia ad imparare
napęd
to submit
inizia ad imparare
przedstawić
submenu
inizia ad imparare
podmenu
to captivate
inizia ad imparare
urzekać / zniewalać
captivating
inizia ad imparare
urzekający (zniewalajacy)
quite
inizia ad imparare
całkiem
to quit
inizia ad imparare
opuścić / rzucić / przestać
chopper
inizia ad imparare
topór / siekiera / tasak
flap
inizia ad imparare
klapa, lotka
to flap
inizia ad imparare
łopotać / klapnąć
shelter
inizia ad imparare
schron
to shelter
inizia ad imparare
schować się
greater
inizia ad imparare
większy
dry
inizia ad imparare
suchy
to dry
inizia ad imparare
wysuszyć
payload
inizia ad imparare
ładunek
caterpillar
inizia ad imparare
gąsienica (zwierzę) / pojazd gąsienicowy
approximately
inizia ad imparare
w przybliżeniu, około
approximate
inizia ad imparare
przybliżony
saturday
inizia ad imparare
sobota
Bachelor of Science
inizia ad imparare
stopień naukowy inż. / licenciat
comprehension
inizia ad imparare
zrozumienie
naughty
inizia ad imparare
niegrzeczny
fault
inizia ad imparare
wina / defekt / wada
to fault
inizia ad imparare
winić / krytykować / zarzucać
fold
inizia ad imparare
zgięcie
to fold
inizia ad imparare
spasować / składać / złożyć
breast
either of the two soft, protruding organs on the upper front of a woman's body that secrete milk after pregnancy.
inizia ad imparare
pierś, klatka piersiowa, stawić czoło
jeden z dwóch miękkich, wystających narządów w górnej części kobiecego ciała, które wydzielają mleko po ciąży.
to breast
inizia ad imparare
stawić czoło
greasy
inizia ad imparare
tłusty / śliski
rarely
inizia ad imparare
rzadko
denial
inizia ad imparare
odmowa
disclaimer
inizia ad imparare
zrzeczenie się (rzecz.)
to disclaim
inizia ad imparare
zrzekać się
preparation
inizia ad imparare
przygotowanie
avoid
inizia ad imparare
uniknąć
among
inizia ad imparare
między / pośród
merge
inizia ad imparare
łączyć
initial commit
inizia ad imparare
początkowe zatwierdzenie
contributor
inizia ad imparare
współpracownik
common
inizia ad imparare
wspólny / powszechny / pospolity
uptight
inizia ad imparare
spięty
laddie
inizia ad imparare
chłopak
transparent
inizia ad imparare
przezroczysty
pad
inizia ad imparare
podkładka
abort
inizia ad imparare
anulować
confidently
inizia ad imparare
ufnie
idioms
inizia ad imparare
frazeologia
tracksuit
inizia ad imparare
dres
reinvent
inizia ad imparare
odkrywać na nowo
vocabulary
inizia ad imparare
słownictwo
confluence
inizia ad imparare
zbieg
ahead
inizia ad imparare
przed / naprzód / na przodzie
inclined
inizia ad imparare
skłonny
statement
inizia ad imparare
wypowiedź
intention
inizia ad imparare
zamiar
usage
inizia ad imparare
stosowanie / używane
savage
inizia ad imparare
brutalny / dziki
reach out
inizia ad imparare
osiągnąć
parallel
inizia ad imparare
równoległy
hang up
inizia ad imparare
odłożyć słuchawkę
bounce
inizia ad imparare
odbić się
existence
inizia ad imparare
istnienie
bother
inizia ad imparare
zawracać głowę
intractable
inizia ad imparare
trudny
avoid
inizia ad imparare
uniknąć
tense
inizia ad imparare
spięty, napięty, czas w języku angielskim
Indicators
inizia ad imparare
Wskaźniki
substitution
inizia ad imparare
podstawienie
submit
inizia ad imparare
Zatwierdź
feeder
inizia ad imparare
podajnik
dissolving
inizia ad imparare
rozpuszczający
flock
inizia ad imparare
stado / gromada / trzódka
gloom
inizia ad imparare
mrok
malfunction
inizia ad imparare
awaria
Grandma, I'm suffocating.
inizia ad imparare
Babciu, duszę się.
shortcoming
inizia ad imparare
niedociągnięcie
brag
inizia ad imparare
przechwalać
disturbed
inizia ad imparare
zaniepokojony
scent
inizia ad imparare
zapach
musky
inizia ad imparare
piżmowy
marriage
inizia ad imparare
małżeństwo
bitter
inizia ad imparare
gorzki
pan
inizia ad imparare
patelnia
drip
inizia ad imparare
kroplówka
bottlenecks
inizia ad imparare
wąskie gardła
peel
inizia ad imparare
skórka / obierać
wrap up
inizia ad imparare
zakończyć
overuse
inizia ad imparare
nadużycie
somehow
inizia ad imparare
jakoś
handler
inizia ad imparare
treser
sensible
inizia ad imparare
rozsądny / czuły
advise
inizia ad imparare
doradzać
advised
inizia ad imparare
rozmyślny
workshop
inizia ad imparare
warsztat
proposal
inizia ad imparare
wniosek / propozycja
sake
inizia ad imparare
wzgląd
postpone
inizia ad imparare
odłożyć / odwlec
polished
inizia ad imparare
błyszczący / obyty
snug
inizia ad imparare
przytulny
placable
inizia ad imparare
dobrotliwy
gathering
inizia ad imparare
zebranie
differ
inizia ad imparare
różnić się
annual
inizia ad imparare
coroczny
perseverance
inizia ad imparare
wytrwałość
persistently
inizia ad imparare
uporczywie
Sake of
inizia ad imparare
Ze względu na
rip out
inizia ad imparare
wypruć
notifications
inizia ad imparare
powiadomienia
recalculate
inizia ad imparare
przeliczyć
goods
inizia ad imparare
towary
pensive
inizia ad imparare
zamyślony / zadumany
tray
inizia ad imparare
taca
flood
inizia ad imparare
powódź / potop
throughput
inizia ad imparare
przepustowość
sum up
inizia ad imparare
podsumowywać
drainage
inizia ad imparare
drenaż / kanalizacja / odpływ
acidic
inizia ad imparare
kwaśny
turret
inizia ad imparare
wieżyczka
enclosing
inizia ad imparare
załączając
summit
inizia ad imparare
szczyt
smelting
inizia ad imparare
wytapianie
furnace
inizia ad imparare
piec
swelteringly hot
inizia ad imparare
upalnie gorąco
gather
inizia ad imparare
zbierać
inverter
inizia ad imparare
falownik
reflection
inizia ad imparare
odbicie / odblask
envy
inizia ad imparare
zazdrość / zawiść
lend
inizia ad imparare
pożyczać komuś
subordinate
inizia ad imparare
podwładny
willingly
inizia ad imparare
chętnie
gladly
inizia ad imparare
chętnie
agitation
inizia ad imparare
podniecenie
flee
inizia ad imparare
uciekać
gap
inizia ad imparare
przerwa, odstęp
lure
inizia ad imparare
przynęta
lure him away
inizia ad imparare
odciągnąć go
severity
inizia ad imparare
surowość
bypass
inizia ad imparare
objazd
thus
inizia ad imparare
tak więc / tym samym

Devi essere accedere per pubblicare un commento.