glossika3 2726-2750

 0    25 schede    Madora
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
They drive on the left in Britain, Japan, and Singapore.
inizia ad imparare
W Wielkiej Brytanii, Japonii i Singapurze ludzie jeżdża po lewej stronie.
I stopped to fuel on the way home from work.
inizia ad imparare
Przestałem tankować samochód po drodze z pracy do domu.
The plant is in the corner of the room.
inizia ad imparare
Kwiatek donniczkowy stoi w rogu pokoju.
The postbox is on the corner of the street.
inizia ad imparare
Skrzynka pocztowa jest na rogu ulicy.
Have you ever been in the hospital?
inizia ad imparare
Czy byłeś kiedyś w szpitalu?
Have you ever been in prison? - Have you ever been in jail?
inizia ad imparare
Czy byłeś kiedyś w więzieniu?
My brother‘s in college, and I'm still in high school. - He's in medical school, but I want to go to law school.
inizia ad imparare
Mój brat jest w college'u, a ja wciąż jestem w liceum. - On jest w szkole medycznej, ale chcę iść do szkoły prawniczej.
We went ON a cruise last week, and there weren't many people ON the ship.
inizia ad imparare
Pojechaliśmy w rejs, w ostatnim tygodniu i nie było zbyt wielu ludzi na statku.
There were no seats left when we got ON the train.
inizia ad imparare
Nie było miejsc, kiedy wsiedliśmy do pociągu,
The bus was very crowded when we got ON.
inizia ad imparare
Autobus był bardzo zatłoczony, kiegdy wsiedliśmy do niego.
I had an aisle seat ON the plane. - I had an aisle seat ON the flight.
inizia ad imparare
Siedziałem przy przejściu w samolocie.
Sara passed me ON her bike yesterday.
inizia ad imparare
Sara minęłą mnie na rowerze wczoraj.
My friends are IN China. They'll be going back TO Italy next week.
inizia ad imparare
Moi przyjaciele są w Chinach. Oni wracja do Włoch w przyszłym tygodniu.
My parents are AT the zoo. My aunt is going TO the 200 to meet them there.
inizia ad imparare
Moi rodzice są w zoo. Moja ciotka idzie do 200, żeby się z nimi spotkać.
Sir, I‘m in a hurry to catch my flight ON time. When will we arrive AT the airport?
inizia ad imparare
Proszę pana, spieszę się, żeby złapać samolot na czas. Kiedy przylecimy na lotnisko?
Four of us got INTO a car and the others got ONTO a bus.
inizia ad imparare
Czworo z nas wsiadło do samochodu, a reszta wsiadła do autobusu.
Since it was too hot to sit in the sun, we found a table IN the shade.
inizia ad imparare
Ponieważ było zbyt gorąco, aby siedzieć na słońcu, znaleźliśmy stolik w cieniu.
Don't go out IN the rain, or else you'll get all wet.
inizia ad imparare
Nie wychodź w czasie deszczu, bo przemokniesz.
When filling out forms, be sure to print your name IN capital letters so it‘s legible.
inizia ad imparare
Wypełniając formularze, upewnij się, że piszesz swoje imię wielkimi literami, żeby było czytelnie.
Have you ever been IN love with somebody?
inizia ad imparare
Czy byłeś kiedyś zakochany?
IN my opinion, the film wasn't that great.
inizia ad imparare
Moim zdaniem film nie był zbyt dobry.
IN my mother's opinion, the food AT this restaurant is the best.
inizia ad imparare
Zdaniej mojej mamy, jedzenie w tej restauracji jest najlepsze.
Lara left school AT the age OF seventeen. - She left school AT seventeen.
inizia ad imparare
Lara skończyła szkołę w wieku siedemnastu lat.
We took off an hour ago, and now we're flying AT a speed OF nine hundred kilometers per hour AT an altitude OF ten thousand meters.
inizia ad imparare
Wystartowaliśmy godzinę temu, i teraz lecimy z prędkością dziewięciuset kilometrów na godzinę na wysokości dziesięciu tysięcy metrów.
The train was traveling AT a speed OF one hundred twenty miles per hour when the driver lost control.
inizia ad imparare
Pociąg jechał z prędkością stu dwadziestu mil na godzinę, kiedy maszynista stracił kontrolę.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.