glossika3 2701-2725

 0    25 schede    Madora
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
I slept until noon this morning. - I didn't get up until noon this morning.
inizia ad imparare
Spałem dziś do południa. - Nie wstałem dziś rano do południa.
Pablo will be away until Saturday. - Pablo will be back by Saturday.
inizia ad imparare
Pabla będzie aż do soboty. - Pablo wróci do soboty.
I have to work until eleven pm. - I'll have finished my work by eleven pm.
inizia ad imparare
Muszę pracować aż do dwidziestej trzeciej. - Skończę pracę do dwudziestej trzeciej...
It's too late to go to the bank now. By the time we get there, it'll be closed.
inizia ad imparare
Już za późno, żeby iść do banku. Do czasu kedy tam dojdziemy, będzie zamknięty.
By the time we get to the movies, it‘ll have already started.
inizia ad imparare
Do czasu kiedy dojdziemy do kina, film już się zacznie.
Silvio's car broke down, on his way to his friends house. By the time he arrived, everybody had left.
inizia ad imparare
Samochód Silvio zepsuł się po drodze do domu jego przyjaciół. Do czasu kiedy on przyjechał, wszyscy wyszli.
I'll see you at noon, on Wednesday, on the twenty-fifth, IN December.
inizia ad imparare
Zobaczę cię w południe, w środę, dwudziestego piątego, w grudniu
I'll see you in the morning, on May thirty-first, twenty- eighteen
inizia ad imparare
Zobaczę cię rano, trzydziestego pierwszego maja, dwa tysiące osiemnastego.
I have to work IN the afternoons.
inizia ad imparare
Muszę pracować po południu.
The train will be leaving IN a few minutes.
inizia ad imparare
Pociąg będzie wyjeżdżał za kilka minut.
I'll be back IN a week.
inizia ad imparare
Wrócę za tydzień.
They‘re getting married in six months‘ time.
inizia ad imparare
Oni biorą ślub za sześć miesięcy.
Everything began and ended ON time.
inizia ad imparare
Wszystko zaczęło się i skończyło na czas.
IfI say ten o‘clock, then I mean, be ON time.
inizia ad imparare
Jeśli mówię dziesiąta, to mam na myśli, bądź na czas.
Will you be home IN time for dinner? - No, I'll be late.
inizia ad imparare
Czy będziesz domu na obiad? - Nie, spóźnię się.
We got on the train just IN time.
inizia ad imparare
Wsiedliśmy do pociągu akurat na czas.
I hit the brakes just IN time and didn't hit the child.
inizia ad imparare
Nacisnąłem hamulce w samą porę i nie uderzyłem w dziecko.
At first we didn't get, along very well, but in the end, we became good friends.
inizia ad imparare
Na początku nie byliśmy ze soba w dobrych stosunkach ale w końcu zostaliśmy dobrymi przyjaciółmi.
I’m going away at the beginning of January. - I'm going away at the beginning of the year.
inizia ad imparare
Wyjeżdżam na początku stycznia. - Wyjeżdżam na początku roku.
I'm coming back at the end of December. - I‘m coming back at the end of the year.
inizia ad imparare
Wracam pod koniec grudnia. - Wracam pod koniec roku.
The hotel we're going to is on a small island in the middle of a lake.
inizia ad imparare
Hotel, do którego jedziemy, jest na małej wysepce pośrodku jeziora.
There's somebody at the door, could you please answer it?
inizia ad imparare
Ktoś puka do drzwi, czy mógłbyś otworzyć?
I like to sit in the back row at the cinema.
inizia ad imparare
Lubię siedzieć w tylnym rzędzie w kinie.
I just started working in the sales department.
inizia ad imparare
Właśnie zacząłem pracować w dziale sprzedaży.
Our flat is on the second floor of the building.
inizia ad imparare
Nasze mieszkanie znajduje się na drugim piętrze budynku.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.