glossika3 2601-2625

 0    25 schede    Madora
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
It takes longer by train than car.
inizia ad imparare
Podróż pociągiem trwa dłużej niż samochodem.
Walter did worse than I did on the test.
inizia ad imparare
Walter napisał test gorzej niż ja.
My friends arrived earlier than I expected.
inizia ad imparare
Moi przyjaciele przybyli wcześniej, niż oczekiwałem.
The buses run more often than the trains.
inizia ad imparare
Autobusy kursują częściej niż pociągi.
There were a lot of people on the bus. It was more crowded than usual.
inizia ad imparare
W autobusie było wielu ludzi. Był bardziej zatłoczny niż zwykle.
Could you speak a bit more slowly?
inizia ad imparare
Czy mógłbyś mówić trochę wolniej?
This bag is slightly heavier than the other one.
inizia ad imparare
Ta torba jest trochę cięższa niż ta druga.
Her illness was far more serious than we thought at first.
inizia ad imparare
Jej choroba była znacznie poważniejsza, niż myśleliśmy na początku.
I've waited long enough and I‘m not waiting any longer.
inizia ad imparare
Czekałem wystarczająco długo i nie mam zamiaru czekać ani chwili dłużej.
We expected their house to be very big, but it's no bigger than ours.
inizia ad imparare
Spodziewaliśmy się, że ich dom będzie bardzo duży, ale nie jest większy niż nasz.
This hotel is better than the other one, and it's no more expensive.
inizia ad imparare
Ten hotel jest lepszy niż ten drugi, ale nie jest droższy.
What time should we leave? — The sooner the better.
inizia ad imparare
O której powinniśmy wyjść? - Im wcześniej tym lepiej.
When you're traveling, the less luggage you have the better.
inizia ad imparare
Kiedy podróżujesz, im mniej masz bagażu, tym lepiej.
The sooner we leave, the earlier we'll arrive.
inizia ad imparare
Im szybciej wyjdziemy, tym wcześniej dotrzemy na miejsce.
The more I thought about the plan, the less I liked it.
inizia ad imparare
Im więcej myślę o planie, tym mniej mi się to podoba.
The shopping mall wasn't as crowded as usual. - The shopping mall was less crowded than usual.
inizia ad imparare
Centrum handlowe nie było tak zatłoczone jak zwykle. - Centrum handlowe było mniej zatłoczone niż zwykle.
I don't know as many people as you do. - I know fewer people than you do.
inizia ad imparare
Nie znam tak wielu ludzi jak ty. - Znam mniej ludzi niż ty.
I'm sorry I'm late. I got here as fast as I could.
inizia ad imparare
Przepraszam, za spóźnienie. Przyszedłem tak szybko, jak tylko mogłem.
You‘re free to have as much food as you want.
inizia ad imparare
Możesz jeść tyle, ile chcesz.
Could you send me the money as soon as possible?
inizia ad imparare
Mógłbyś wysłać mi pieniądze tak szybko, jak to możliwe?
Gas is twice as expensive as it was a few years ago.
inizia ad imparare
Gaz jest dwa razy droższy niż kilka lat temu.
Tom's salary is the same as mine. - Tom gets the same salary as me.
inizia ad imparare
Wynagrodzenie Toma jest takie samo jak moje. - Tom dostaje takie samo wynagrodzenie jak ja.
They have more money than we do. - They have more money than us.
inizia ad imparare
Oni mają więcej pieniędzy niż my.
I can't run as fast as he can. - I can't run as fast as him.
inizia ad imparare
Nie umiem biegać tak szybko jak on.
The film we just watched was the most boring movie I've ever seen.
inizia ad imparare
Film, który właśnie oglądaliśmy, był najnudniejszym filmem, jaki kiedykolwiek widziałem.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.