glossika2 1309-1335

 0    26 schede    Madora
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
It’s a nice day. I think I'll sit outside.
inizia ad imparare
Jest ładny dzień. Myślę, że posiedzę na zewnątrz.
It's raining. I don‘t think I'll go out.
inizia ad imparare
Pada deszcz. Myślę że nie będę wychodzić
I'm working tomorrow.
inizia ad imparare
Jutro pracuję.
There's a good program on TV tonight. I'm going to watch it.
inizia ad imparare
Dziś wieczorem w telewizji jest dobry program. Zamierzam go oglądać...
What are you doing this weekend?
inizia ad imparare
Co robisz w ten weekend?
It's very warm in this room. Shall I open a window?
inizia ad imparare
W tym pokoju jest bardzo ciepło. Czy mogę otworzyć okno?
Shall I call you tonight?
inizia ad imparare
Czy mogę zadzwonić do ciebie dziś wieczorem?
It's a nice day. Shall we go for a walk?
inizia ad imparare
Dziś jest ładny dzień. Możemy iść na spacer?
What shall we have for dinner?
inizia ad imparare
Co możemy zjeść na obiad?
Should I call you tonight?
inizia ad imparare
Czy powinienem zadzwonić do ciebie dziś wieczorem?
It's a nice day. Should we go for a walk?
inizia ad imparare
Dziś jest ładny dzień. Powinniśmy pójść na spacer?
Enjoy your vacation. — I'll send you a postcard.
inizia ad imparare
Baw się dobrze na wakacjach. - Wyślę ci pocztówkę.
I don't want this banana. — I'm hungry. I'll have it.
inizia ad imparare
Nie chcę tego banana. - Jestem głodny. Zjem go.
Do you want a Chair? — No, it‘s okay. I'll sit on the floor.
inizia ad imparare
Czy chcesz krzesło? - Nie, jest okej. Usiądę na podłodze.
Did you call Lora? — Oh no, I forgot. I'll call her now.
inizia ad imparare
Zadzwoniłeś do Lory? - O nie, zapomniałem. Zadzwonię do niej teraz.
Are you coming with me? — No, I don't think so. I'm staying here.
inizia ad imparare
Idziesz ze mną? - Nie, myślę że nie. Zostaję tutaj.
How do you use this camera? — Give it to me and I'll show you.
inizia ad imparare
Jak się używa z tego aparatu? - Daj mi go, pokażę ci.
It’s cold today. I don't think I'll go out.
inizia ad imparare
Dziś jest zimno. Myślę, że nie wyjdę nigdzie.
I'm hungry. I think I'll buy something to eat.
inizia ad imparare
Jestem głodny. Myślę że kupię coś do jedzenia.
I feel very tired. I don’t think I'll play tennis today.
inizia ad imparare
Jestem bardzo zmęczony. Myślę że nie będę dzisiaj grać w tenisa.
I like this hat. I think I‘ll buy it.
inizia ad imparare
Podoba mi się ten kapelusz. Myślę, że go kupię.
This camera is too expensive. I don't think I'll buy it.
inizia ad imparare
Ten aparat jest za drogi. Myślę, że go nie kupię.
I haven't done the shopping yet. I'll do it later.
inizia ad imparare
Nie zrobiłem jeszcze zakupów. Zrobię to później.
I like sports. I watch a lot of sports on TV.
inizia ad imparare
Lubię sport. Oglądam dużo sportu w telewizji.
I need some exercise. I think I‘ll go for a walk.
inizia ad imparare
Muszę poćwiczyć. Myślę że pójdę na spacer.
Tom's going to buy a new car. He told me last week.
inizia ad imparare
Tom zamierza kupić nowy samochód. Powiedział mi w zeszłym tygodniu.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.