glossika2 1283-1308

 0    25 schede    Madora
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Are you ready yet? Not yet. I‘ll be ready in five minutes.
inizia ad imparare
Jesteś już gotowy? Jeszcze nie. Będę gotowy za pięć minut.
I'm going away for a few days. I'm leaving tonight, so I won’t be at home, tomorrow.
inizia ad imparare
Wyjeżdżam na kilka dni. Wyjeżdżam dziś wieczorem, więc jutro nie będzie mnie w domu.
It won't rain, so you don't need to take an umbrella.
inizia ad imparare
Nie będzie padać, więc nie musisz brać parasola.
I don't feel very well tonight.
inizia ad imparare
Dziś nie czuję się dobrze dzisiaj wieczoem.
Well, go to bed early, and you'll feel better in the morning.
inizia ad imparare
Dobrze, idź spac wcześnie, a bedziesz się czuć dobrze rano.
It’s Lora's birthday next Monday. She‘ll be twenty-five
inizia ad imparare
W nastepny poniedziałek są urodziny Lory. Ona kończy dwadzieścia pieć lat.
I'm sorry, I was late this morning. It won't happen again.
inizia ad imparare
Przepraszam, za spóźnienie dziś rano. To się więcej nie powtórzy.
I think Sara will pass, her driver’s test.
inizia ad imparare
Myślę, że Sara zda test na prawo jazdy.
I think we'll win the game.
inizia ad imparare
Myślę, że wygramy grę
I won’t be here tomorrow. I don't think I'll be here tomorrow.
inizia ad imparare
Nie będę tu jutro. Myślę, że nie będę tu jutro.
I think Iris will like her present.
inizia ad imparare
Myślę, że Iris spodoba się prezent.
They won't get married. I don't think they'll get married.
inizia ad imparare
Oni nie biorą ślubu. Myślę że oni nie wezmą ślubu.
You won't like the film. I don't think you'll like the film.
inizia ad imparare
Nie spodoba ci się ten film. Myślę, że nie spodoba ci się ten film.
We're going to the theater tonight. We've got tickets.
inizia ad imparare
Idziemy dziś do teatru. Mamy bilety.
What are you doing tomorrow night? — Nothing, I‘m free.
inizia ad imparare
Co robisz jutro wieczorem? nic, jestem wolny
They're leaving tomorrow morning. Their train is at eight forty
inizia ad imparare
Oni wyjeżdzają jutro rano. Pociag jest o ósmej czterdzieści.
Why are you putting on your coat? — I'm going out.
inizia ad imparare
Dlaczego zakładasz płaszcz? - Wychodzę.
Do you think Tom will call us tonight?
inizia ad imparare
Myślisz, że Tom zadzwoni do nas dziś wieczorem?
Sara can't meet us on Saturday. She's working.
inizia ad imparare
Sara nie może spotkać się z nami w sobotę. Ona pracuje.
Let's fly to Barcelona instead of driving. It won't take as long.
inizia ad imparare
Lećmy do Barcelony zamiast jechać. To zajmie mniej czasu
What are your plans for the weekend?
inizia ad imparare
Jakie masz plany na weekend?
Some friends are coming to stay with us.
inizia ad imparare
Kilku przyjaciół przychodzi do nas.
My suitcase is very heavy. I'll carry it for you.
inizia ad imparare
Moja walizka jest bardzo ciężka. Poniosę ją
I'll call you tomorrow, okay?
inizia ad imparare
Zadzwonię do ciebie jutro, dobrze?
I'm tired. I think, I‘ll go to bed early tonight.
inizia ad imparare
Jestem zmęczony. Myślę, że dziś wcześnie pójdę spać.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.