glossika2 1201-1225

 0    25 schede    Madora
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
I'm not working next week.
inizia ad imparare
Nie pracuję w przyszłym tygodniu.
Yuliana's going to the dentist on Friday.
inizia ad imparare
Juliana idzie do dentysty w piątek.
We're having a party next weekend.
inizia ad imparare
W następny weekend robimy imprezę.
Are you meeting your friends tonight?
inizia ad imparare
Czy spotykasz się z przyjaciółmi dzisiaj wieczorem?
What are you doing tomorrow night?
inizia ad imparare
Co robisz jutro wieczorem?
I'm not going out tonight. I'm staying at home.
inizia ad imparare
Nie wychodzę dziś wieczorem. Zostaję w domu.
I'm staying at home this evening.
inizia ad imparare
Zostaję w domu dziś wieczorem.
Are you going out tonight?
inizia ad imparare
Wychodzisz dziś wieczorem?
Wilma isn't coming to the party next week.
inizia ad imparare
Wilma nie przyjchodzi na imprezę w przyszłym tygodniu.
The plane arrives in New York at seven thirty tomorrow morning.
inizia ad imparare
Samolot przylatuje do Nowego Jorku o siódmej trzydzieści jutro rano.
What time does the film end tonight?
inizia ad imparare
O której kończy się dziś wieczór film?
I'm going to a concert tomorrow.
inizia ad imparare
Idę jutro na koncert.
The concert starts at seven thirty
inizia ad imparare
Koncert rozpoczyna się o siódmej trzydzieści
What time are you leaving?
inizia ad imparare
O której wychodzisz?
What time does your plane leave?
inizia ad imparare
O której godzinie odlatuje Twój samolot?
Julius is playing tennis on Saturday.
inizia ad imparare
Julius gra w tenisa w sobotę.
Claudio‘s going to the cinema.
inizia ad imparare
Claudio idzie do kina.
Camila‘s meeting with Valerio.
inizia ad imparare
Kamila spotyka się z Valerio
Anna‘s having lunch with Tom.
inizia ad imparare
Anna je lunch z Tomem.
Mary and Rosetta are going to a party.
inizia ad imparare
Mary i Rosetta idą na imprezę.
Are you working next week?
inizia ad imparare
Pracujesz w przyszłym tygodniu?
What time are your friends coming?
inizia ad imparare
O której przychodzą twoi przyjaciele?
When is Yijuan going on holiday?
inizia ad imparare
Kiedy Yijuan jedzie na wakacje?
I'm going to the movies on Monday.
inizia ad imparare
Idę do kina w poniedziałek.
Listen to this! Elisa‘s getting married next month!
inizia ad imparare
Słuchajcie tego! Elisa wychodzi za mąż w przyszłym miesiącu!

Devi essere accedere per pubblicare un commento.