glossika2 1151-1176

 0    26 schede    Madora
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
This is a very old photograph. It was taken a long time ago.
inizia ad imparare
To bardzo stara fotografia. była zrobione dawno temu.
Paolo's bought a new car.
inizia ad imparare
Paolo kupił nowy samochód.
I'm going to take an umbrella with me. It's raining.
inizia ad imparare
Biorę ze sobą parasol. Pada deszcz.
Why are you so tired? Did you go to bed late last night?
inizia ad imparare
Dlaczego jesteś taki zmęczony? Czy położyłeś się późno do łóżka?
Where are the chocolates? Have you eaten all of them?
inizia ad imparare
Gdzie są czekoladki? Zjadłeś wszystkie?
How is your new job? Are you enjoying it?
inizia ad imparare
Jak tam twoja nowa praca? Podoba Ci się?
My car was badly damaged in the accident, but I was okay.
inizia ad imparare
Mój samochód został mocno zniszczony w wypadku, ale mnie nic się nie stałto.
Giuliana has a car, but she doesn’t drive it very often.
inizia ad imparare
Giuliana ma samochód, ale nie jeździ nim zbyt często.
Karen isn't at home. She's gone away for a few days.
inizia ad imparare
Karen nie ma w domu. Wyjechała na kilka dni.
I don't understand the problem. Can you explain it again?
inizia ad imparare
Nie rozumiem problemu. Czy możesz wytłumaczyć mi jeszcze raz?
Roger‘s in his room. He‘s listening to music.
inizia ad imparare
Roger jest w swoim pokoju. On słucha muzyki.
I don't know how to say this word. How is it pronounced?
inizia ad imparare
Nie wiem, jak powiedzieć to słowo. Jak sie je wymawia?
How do you open this Window? Can you show me?
inizia ad imparare
Jak otwierasz okno? Możesz mi pokazać?
I cleaned my room yesterday.
inizia ad imparare
Wczoraj posprzątałem mój pokój.
Henrik studied engineering in college.
inizia ad imparare
Henrik studiował inżynierię.
I've cleaned my room.
inizia ad imparare
Posprzatałem mój pokój.
Magda has lived in Miami for thirteen years.
inizia ad imparare
Magda mieszka w Miami od trzynastu lat.
These rooms are cleaned every day. These rooms get cleaned every day.
inizia ad imparare
Pokoje te są sprzątane codziennie.
My car has been repaired.
inizia ad imparare
Mój samochód został naprawiony.
I made a cake yesterday.
inizia ad imparare
Zrobiłem wczoraj ciasto.
I've made some coffee.
inizia ad imparare
Zrobiłem kawę.
Somebody broke this Window last night.
inizia ad imparare
Ktoś stłukł to okno ostatniej nocy.
Somebody's broken this Window.
inizia ad imparare
Ktoś stłukł to okno.
This Window was broken last night. This Window got broken last night
inizia ad imparare
To okno zostało stłuczone zeszłej nocy
I washed my hands because they were dirty.
inizia ad imparare
Umyłem ręce, bo były brudne.
I feel good. I slept very well last night.
inizia ad imparare
Czuję się dobrze. Spałem bardzo dobrze ostatniej nocy.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.