glossika2 1126-1152

 0    26 schede    Madora
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
My parents are going on vacation next week. — Sounds good, where are they going?
inizia ad imparare
Moi rodzice jadą na wakacje w przyszłym tygodniu. - Brzmi świetni, dokąd jadą
Esteban‘s taking an English course this semester. The course is ending on Friday.
inizia ad imparare
Esteban chodzi kurs angielskiego w tym semestrze. Kurs kończy się w piątek.
There's a party tomorrow night, but I’m not going.
inizia ad imparare
Jest impreza jutro wieczorem, ale ja nie idę.
I'm going outwith some friends tonight. Why don't you come too?
inizia ad imparare
Dziś wieczorem wychodzę z przyjaciółmi. Może pójdziesz z nami?
We're meeting at Tom's house at eight o'clock
inizia ad imparare
Spotykamy się w domu Toma o ósmej
How are you getting home after the party tomorrow? By taxi?
inizia ad imparare
Jak dostaniesz się do domu jutro po imprezie? Taksówką?
I can go by bus. The last bus leaves at midnight.
inizia ad imparare
Mogę jechać autobusem. Ostatni autobus odjeżdża o północy.
Do you want to go to the cinema tonight? — Sure, what time does the film begin?
inizia ad imparare
Czy chcesz iść do kina dziś wieczorem? - Pewnie, o której zaczyna się film?
What are you doing tomorrow afternoon? — I’m working.
inizia ad imparare
Co robisz jutro po południu? - Pracuję.
I'm going to watch TV tonight.
inizia ad imparare
Mam zamiar oglądać telewizję dziś wieczorem.
She's going to watch TV tonight.
inizia ad imparare
Ona ma zamiar oglqdać telewizję dziś w nocy.
I'm going to buy some books tomorrow.
inizia ad imparare
Mam zamiar kupić jutro kilka książek.
Sam's going to sell her car.
inizia ad imparare
Sam zamierza sprzedać swój samochód.
I'm not going to have breakfast this morning. I‘m not hungry.
inizia ad imparare
Nie mam zamiaru jeść dziś rano śniadania. Nie jestem głodny.
What are you going to wear to the wedding next week?
inizia ad imparare
W co masz zamiar ubrać się na ślub w przyszłym tygodniu?
I'm going to wash my hands.
inizia ad imparare
Mam zamiar umyć ręce.
Are you going to invite Walter to your party?
inizia ad imparare
Masz zamiar zaprosić Waltera na imprezę?
I'm playing tennis with Sam tomorrow.
inizia ad imparare
Jutro gram z Samem w tenisa.
Something is going to happen.
inizia ad imparare
Coś się wydarzy.
Look at the sky! It's going to rain.
inizia ad imparare
Spójrz w niebo! Będzie padać deszcz.
It’s nine o'clock and I’m not ready. I'm going to be late.
inizia ad imparare
Jest godzina dziewiąta i nie jestem jeszcze gotowy. Spóźnię się.
It's a nice day. I don't want to take the bus. I‘m going to walk.
inizia ad imparare
Jest ładny dzień. Nie chcę jechać autobusem. Zamierzam iść piechotą...
Danny’s going to St. Petersburg next week. He's going to go with some friends.
inizia ad imparare
Danny jedzie do Petersburga w przyszłym tygodniu. On ma zamiar jechać z kilkoma przyjaciółmi
I'm hungry. I'm going to have a sandwich.
inizia ad imparare
Jestem głodny. Mam zamiar zjeść kanapkę.
It's Violetta‘s birthday next week. We‘re going to get her a present.
inizia ad imparare
W przyszłym tygodniu są urodziny Violetty. Zarnierzamy kupić jej prezent.
Feliciana says she’s feeling very tired. She‘s going to lie down for an hour.
inizia ad imparare
Feliciana mówi, że jest bardzo zmęczona. Ona ma zamiar położyć sie na godzinę

Devi essere accedere per pubblicare un commento.