glossika2 1126-1150

 0    25 schede    Madora
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
What does this word mean?
inizia ad imparare
Co znaczy to słowo?
Are you feeling all right?
inizia ad imparare
Dobrze się czujesz?
Heidi doesn't work at night.
inizia ad imparare
Heidi nie pracuje w nocy.
I'm very tired. I don't want to go out tonight.
inizia ad imparare
Jestem bardzo zmęczony. Nie chcę dziś wychodzić.
I'm very tired. I'm not going out tonight.
inizia ad imparare
Jestem bardzo zmęczony. Nie wychodzę dziś wieczorem.
Tom's not working this week. He's on holiday
inizia ad imparare
Tom nie pracuje w tym tygodniu. Jest na wakacjach
My parents are usually at home. They don't go out very often.
inizia ad imparare
Moi rodzice są zazwyczaj w domu. Nie wychodzą zbyt często.
Mira has traveled a lot, but she doesn‘t speak any foreign languages.
inizia ad imparare
Mira dużo podróżowała, ale ona nie mówi w żadnym obcym jezyku...
You can turn off the television. I'm not watching it.
inizia ad imparare
Możesz wyłączyć telewizor. Nie oglądam go.
Flora has invited us to her party next week, but we’re not going.
inizia ad imparare
Flora zaprosiła nas na imprezę w przyszłym tygodniu, ale nie idziemy.
Where were your shoes made?
inizia ad imparare
Gdzie zostały zrobione twoje buty?
Did you go out last night?
inizia ad imparare
Czy wychodziłeś zeszłej nocy?
What were you doing at ten thirty
inizia ad imparare
Co robiłeś o dziesiątej trzydzieści?
Where was your mother born?
inizia ad imparare
Gdzie twoja matka się urodziła?
Has Mark gone home?
inizia ad imparare
Czy Mark poszedł do domu?
What time did he go?
inizia ad imparare
O której godzinie poszedł?
When were these houses built?
inizia ad imparare
Kiedy te domy zostały zbudowane?
Has Konstantin arrived yet?
inizia ad imparare
Czy Konstantin już przyszedł?
Why did you go home early?
inizia ad imparare
Dlaczego poszedłeś wcześnie do domu?
How long have they been married?
inizia ad imparare
Jak długo oni są małżeństwem?
Susan's lost her passport.
inizia ad imparare
Suzana zgubiła paszport.
This bridge was built ten years ago.
inizia ad imparare
Ten most został zbudowany dziesięć lat temu.
Have you finished your work yet?
inizia ad imparare
Czy skończyłeś już swoją pracę?
This town is always clean. The streets get cleaned every day.
inizia ad imparare
To miasto jest zawsze czyste. Ulice są codziennie sprzątane.
I've just made some coffee. Would you like some?
inizia ad imparare
Właśnie zrobiłem kawę. Czy chcesz trochę?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.