glossika 1101-1125

 0    25 schede    Madora
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
I was working, when she arrived.
inizia ad imparare
Pracowałem, kiedy przyjechała.
It wasn't raining, so we didn't need an umbrella.
inizia ad imparare
Nie padało, więc nie wzięliśmy parasola.
What were you doing at three o‘clock
inizia ad imparare
Co robiłeś o trzeciej
These offices aren't cleaned every day.
inizia ad imparare
Te biura nie są sprzątane codziennie.
The office was cleaned yesterday. The office got cleaned yesterday.
inizia ad imparare
Biuro było sprzątane wczoraj. Biuro zostało posprzątane wczoraj.
How was the window broken? How did the window get broken?
inizia ad imparare
Jak stłukło się okno? Jak okno zostało stłuczone?
I've lived in this house for ten years.
inizia ad imparare
Mieszkałem w tym domu przez dziesieć lat.
Dietrich has never ridden a horse.
inizia ad imparare
Dietrich nigdy nie jeździł konno.
Filipp hasn't been to South America.
inizia ad imparare
Filip nie był w Ameryce Południowej.
Where have Dan and Alice gone?
inizia ad imparare
Gdzie poszli Dan i Alicja?
I like coffee, but I don‘t like tea.
inizia ad imparare
Lubię kawę, ale nie lubię herbaty.
Lora doesn't go out very often.
inizia ad imparare
Lora nie wychodzi bardzo często.
What do you usually do on weekends?
inizia ad imparare
Co zwykle robisz w weekendy?
Does Fyodor live alone?
inizia ad imparare
Czy Fyodor mieszka sam?
I didn't watch TV yesterday.
inizia ad imparare
Nie oglądałem telewizji wczoraj.
It didn‘t rain last week.
inizia ad imparare
W zeszłym tygodniu nie padał deszcz.
What time did Fabio and Don go out?
inizia ad imparare
O której godzinie wyszli Fabio i Don?
Do you work at night?
inizia ad imparare
Pracujesz w nocy?
Where are they going?
inizia ad imparare
Gdzie oni idą?
Why are you looking at me?
inizia ad imparare
Dlaczego na mnie patrzysz?
Does Marry live near you?
inizia ad imparare
Czy Merry mieszka blisko ciebie?
Do you like to cook?
inizia ad imparare
Czy lubisz gotować?
Is the sun shining?
inizia ad imparare
Czy słońce świeci?
What time do the shops close?
inizia ad imparare
O której zamykają sklepy?
Is Franz working today?
inizia ad imparare
Czy Franz pracuje dzisiaj?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.