genetyka wyklad 9

 0    48 schede    hannibaal
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
gen kumulacji tłuszczu
inizia ad imparare
CRTC3
gen alzheimera
inizia ad imparare
app ps1 ps2
marker nowotworu prostaty
inizia ad imparare
antygen PSA
gen raka piersi
inizia ad imparare
BRCA1 BRCA2
choroby mitochondrialne
inizia ad imparare
suplementacja q10 i ryboflawiną
etapy klonowania
inizia ad imparare
fragmentacja ligacja transfekcja selekcja
nosnik genu klonowania
inizia ad imparare
wektor klonujący
terapia genowa somatyczna
inizia ad imparare
modyfikacja komórek chorego
terapia genowa wymienna
inizia ad imparare
wprowadzenie komórek
nutrigenomiczne nadzieje
inizia ad imparare
receptory cholesterolu LXR PXR RXR PPAR
modyfikacja roślin
inizia ad imparare
gen BT białko owadobójcze CRY
antysensowna modyfikacja poligalakuronazy
inizia ad imparare
późne dojrzewanie roślin
polski sukces gmo
inizia ad imparare
sałata szczepionką wzw b
gdzie transkrybcja gdzie translacja
inizia ad imparare
jądro cytoplazma
pierwotny mRNA a zwykły mRNA
inizia ad imparare
czapeczka guanylowa ogonek polia
splicing
inizia ad imparare
usuwanie intronów
etapy replikacji
inizia ad imparare
helikaza polimeraza primer okazaki ligaza
nondysjunkcja
inizia ad imparare
liczba chromosomów
przyklad nondysjunkcji
inizia ad imparare
down
dziwdziczenie huntingtona
inizia ad imparare
autosomalne dominujące
dziedziczenie siatkówczaka
inizia ad imparare
autosomalnie dominująco
rybosom
inizia ad imparare
buduje białka translacji
etapy tworzenia białka
inizia ad imparare
przepisywanie posttranskrybcja polipeptyd zmiany
faza S
inizia ad imparare
replikacja DNA
liczba chromosomów po mitozie
inizia ad imparare
taka sama
liczba cząsteczek DNA po mitozie
inizia ad imparare
podwojona
tRNA przenosi
inizia ad imparare
dowolny aminokwas
kariokineza etapy
inizia ad imparare
profaza metafaza anafaza telefaza
błony mają w komórce
inizia ad imparare
jądro mitochondrium
budowa mitochondrium
inizia ad imparare
błona macierz grzebień
zespol turnera
inizia ad imparare
45x0
zespol klinefeltera
inizia ad imparare
47xxy
cri du chat
inizia ad imparare
46xy del5
zespol edwardsa
inizia ad imparare
47 xx +18
rodzice ff+Ff
inizia ad imparare
dzieci fF ff fF ff
rodzice ff+FF
inizia ad imparare
dzieci fF fF fF fF
choroby szlaku fenyloalaniny
inizia ad imparare
fenyloketonuria albinizm kretynizm tyrozynemia alkaptonuria
fenyloketonuria dziedziczenie
inizia ad imparare
autosomalnie recesywnie
chromosomy na równiku
inizia ad imparare
metafaza
rozpad otoczki
inizia ad imparare
profaza
faza cross over
inizia ad imparare
pachyten
faza wrzeciona
inizia ad imparare
anafaza
parowanie sie chromosomow
inizia ad imparare
zygoten
rozplatyqanie sie chromosomow
inizia ad imparare
leptoten
zasada komplementarnosci nici DNA
inizia ad imparare
GCTA
seminkonserwatywna zasada
inizia ad imparare
stara nić nowa nić
kirunek replikacji
inizia ad imparare
3-5 5-3
polimeraza
inizia ad imparare
enzym syntetyzujący

Devi essere accedere per pubblicare un commento.