GENETYKA: Kwasy nukleinowe (1)

 0    25 schede    b9znzk48fw
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
1. Jakie dwa rodzaje kwasów nukleinowych wystepuja w komórkach?
inizia ad imparare
DNA i RNA
2. Jak zbudowane jest DNA?
inizia ad imparare
Deoksyryboza, reszta fosforanowa 5 i zasady azotowe
3. Jakimi wiązaniami połączona jest deoksyryboza z zasadą azotową?
inizia ad imparare
Wiązaniem glikozydowym
4. Jak nazywa sie związek, który powstaje z połączenia zasady azotowej z cząsteczką cukru?
inizia ad imparare
Nukleozyd
5. Jakim wiązaniem połączony jest nukleozyd z reszta fostoranową 5 ?
inizia ad imparare
Wiązaniem estrowym
6. lle rodzajów nukleotydów wystepuje w DNA?
inizia ad imparare
DNA zbudowany jest z 4 rodzajów nukleotydów różniących się jedynie zasadami azotowymi.
7. Jak nazywa się długa cząsteczka stworzona z nukleotydów?
inizia ad imparare
Łańcuch polinukleotydowy
8. Jakim wiązaniem połączone są ze sobą dwa nukleotydy?
inizia ad imparare
Wiązaniem 3',5'-fosfodiestrowym
9. Czy końce łańcucha polinukleotydowego są jednakowe?
inizia ad imparare
Nie są jednakowe. Na jednym z nich (w pozycji 5') znajduje się reszta fosforanowa 5, natomiast na drugim (w pozycji 3') występuje grupa hydroksylowa -OH deoksyrybozy
10. Co to jest sekwencja?
inizia ad imparare
Kolejność nukleotydów w łańcuchu DNA
11. Jaki kształt ma cząsteczka DNA?
inizia ad imparare
Cząsteczka DNA składa się z 2 łańcuchów polinukleotydowych skręconych śrubowowo wokół wspólnej osi (struktura podwójnej helisy)
12. Dzięki jakim wiązaniom utrzymuj się struktura DNA?
inizia ad imparare
Dzięki wiązaniom wodorowym występującymi między zasadami azotowymi oraz oddziaływamiom hydrofobowym występującymi między sąsiednimi parami zasad tego samego łańcucha
13. Pomiędzy czym występują podwójne/ potrójne wiązania wodorowe?
inizia ad imparare
Podwójne: adenina i tymina; Potrójne: guanina i cytozyna
14. Co to znaczy, że łańcuchy polinukleotydowe DNA są wzajemnie komplementarne?
inizia ad imparare
Tzn. skład nukleotydów w jednym łańcuchu wyznacza skład nukleotydów w drugim łańcuchu
15. O czym mówi reguła Chargaffa?
inizia ad imparare
Prawidłowość ta mówi, że ilość adeniny jest równa ilości tyminy, a ilość guaniny jest równa ilości cytozyny.
16. W czym określa się wielkość czqsteczki DNA?
inizia ad imparare
Wielkość cząsteczki DNA określa się w parach zasad
17. Jaka jest rola DNA?
inizia ad imparare
Jest materiałem genetycznym wszystkich organizmów oraz nośnikiem informacji genetycznej (odpowiada za dziedziczenie cech)
18. Jaka jest budowa kwasu rybonukleinowego?
inizia ad imparare
Zbudowany z pięciowęglowego cukru (rybozy), reszty fosforanowej 5 oraz jedenj z zasad azotowych (adeniny, guaniny, cytozyny lub uracylu)
19. Czym RNA rózni sie od DNA?
inizia ad imparare
Liczbą nici (DNA-2/ RNA-1); cukrem (DNA-deoksyryboza/ RNA-ryboza); zasadą azotową (DNA-tymina/ RNA- uracyl); funkcją (DNA-materiał gen. i nośnik inf. gen/ RNA- uczestniczy w odczytywaniu inf. gen.)
20. Jakie są rodzaje kwasów rybonukleinowych?
inizia ad imparare
Informacyjny (mRNA), Rybosomowy (rRNA), Transportujący (tRNA) oraz występujący tylko u organizmów eukariotycznych snRNA, siRNA i miRNA
21. Jakie są funkcje kwasów rybonukleinowych?
inizia ad imparare
mRNA- przenosi inf. gen. zawartą w DNA z miejsca jej przechowywania do miejsca syntezy białek; tRNA - przenosi aminokwasy do rybosomów; rRNA- składnik rybosomów, pełni f. budulcowe i katalityczne jako rybozym
22. Jakie funkcje pełnią czasteczki RNA występujące jedynie u organizmów eukariotycznych?
inizia ad imparare
snRNA- bierze udział w procesie dojrzewania nowo powstającego mRNA; siRNA oraz miRNA- ułatwiają degradację cząsteczek mRNA, biorą udział w regulacji odczytywania informacji genetycznej
23. Gdzie wystepuje RNA u organizmów eukariotycznych, a gdzie u prokariotycznych?
inizia ad imparare
Eukarionty: RNA jest zlokalizowany w jądrze komórkowym oraz w cytoplazmie; Prokarionty: RNA jest zlokalizowany w cytoplazmie
24. Gdzie wystepuje DNA u organizmów eukariotycznych, a gdzie u prokariotycznych?
inizia ad imparare
Eukarionty: DNA jest zlokalizowany w jądrze komórkowym, plastydach oraz mitochondriach; Prokarionty: DNA jest zlokalizowany w cytozolu (w obszarze zwanym nukleoidem)
25. Dlaczego RNA jako materiał genetyczny jest mniej stabilny niż DNA?
inizia ad imparare
Podczas kopiowania RNA powstaje więcej błędów, łatwiej też ulega degradacji

Devi essere accedere per pubblicare un commento.