GENETYKA- Genetyka mendlowska (6)

 0    12 schede    b9znzk48fw
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
1. Co to jest gen?
inizia ad imparare
Gen- podstawowa jednostka dziedziczenia cech
2. Co to jest allel?
inizia ad imparare
Allel- jedna z wersji genu, różniąca się od pozostałych wersji sekwencją nukleotydów
3. Co to jest genotyp?
inizia ad imparare
Genotyp- zespół wszystkich genów organizmu, zapis alleli danego genu
4. Co to jest fenotyp?
inizia ad imparare
Fenotyp- cecha lub zespół cech organizmu, które są zależne od genotypu i środowiska
5. Co to jest allel recesywny?
inizia ad imparare
Allel recesywny- wersja genu, która przejawia się jedynie w fenotypie homozygot recesywnych; oznacza się go małą literą
6. Co to jest allel dominujący?
inizia ad imparare
Allel dominujacy- wersja genu, która przejawia się w fenotypie homozygot dominujacych i heterozygot
7. Co to jest heterozygota?
inizia ad imparare
Heterozygota- posiada dwa rózne allele~> jeden dominujacy i jeden recesywny
8. Co to jest homozygota?
inizia ad imparare
Homozygota- posiada dwa takie same allele danego genu
9. O czym mówi I prawo Mendla?
inizia ad imparare
I prawo Mendla (prawo czystości gamet): w gametach allele tego samego genu wystepują zawsze pojedynczo (w jednej gamecie może być obecny tylko jeden allel danej pary, podczas gdy w zygocie wystepuje zawsze para alleli)
10. Za pomocą czego można przedstawić wyniki krzyżowania organizmów?
inizia ad imparare
Wyniki krzyżowania organizmów można przedstawić przy pomocy kwadratu Punnetta (szachownicy genetycznej)
11. Jakie są przykłady cech dominujqcych i recesywnych czlowieka dziedziczonych zgodnie z I prawem Mendla?
inizia ad imparare
Cechy dominujące: włosy kręcone i ciemne, policzki z dołeczkami, zwijanie języka w trąbke itd.; Cechy recesywne: włosy proste i jasne, policzki bez dołeczków, brak zdolności zwijania języka w trąbkę itd.
12. O czym mówi II prawo Mendla?
inizia ad imparare
Il prawo Mendla (zasada niezależnej segregacji cech): dwie cechy są dziedziczone niezależnie od siebie, ponieważ allele różnych genów są rozdzielane do gamet w sposób losowy

Devi essere accedere per pubblicare un commento.