GENETYKA- Gen i genom (3)

 0    27 schede    b9znzk48fw
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
1. Czym jest gen i jakie informacje zawiera?
inizia ad imparare
Gen- podstawowa jednostka dziedziczności; fragment cząsteczki DNA zawierający informacje potrzebne do wytworzenia cząsteczek białka lub RNA
2. Jak zbudowany jest gen?
inizia ad imparare
W genie wyróżniamy części strukturalne (u organizmów eukariotycznych podzielone są na eksony i introny) oraz części regulatorowe (nie zawierają informacji o budowie wytwarzanej cząsteczki)
3. Czym róznią się introny od eksonów?
inizia ad imparare
Eksony- odcinki genu kodującego informację genetyczną, wyznaczają kolejność aminokwasów w białku lub nukleotydów w RNA; Introny- odcinki genu, które nie pełnią funkcji kodującej
4. Czym róznią się geny ciągłe od nieciągłych?
inizia ad imparare
Geny ciągłe: brak intronów=same sekwencje kodujące (otoczone częściami regulatorowymi), głównie u organizmów prokariotycznych; Geny nieciągłe: zawierają introny i eksony (otoczone częściami regulatorowymi), głównie u organizmów eukariotycznych
5. Jaką funkcję pełnią części regulatorowe?
inizia ad imparare
Części regulatorowe biorą udział w regulowaniu ekspresji informacji genetycznej
6. Czym są sekwencje niekodujące?
inizia ad imparare
Introny i części regulatorowe to sekwencje niekodujące, ponieważ nie zawierają informacji o budowie wytwarzanej cząsteczki
7. Jakie informacje zawarte są w genie?
inizia ad imparare
BUDOWA, CZAS, TEMPO, RODZAJ, MIEJSCE, WARUNKI
8. Czym jest genom i z czego się składa?
inizia ad imparare
Genom- kompletna informacja genetyczna organizmu zawarta w DNA; składa się ze genów oraz pozagenowego DNA (odcinków DNA znajdujących się pomiędzy genami)
9. Czym są sekwencje powtarzalne?
inizia ad imparare
Sekwencje powtarzalne – zawierają powtarzające się sekwencje nukleotydów; wchodzą w skład DNA pozagenowego
10. Czym są pseudogeny?
inizia ad imparare
Pseudogeny – fragmenty DNA o sekwencji przypominającej geny; wchodzą w skład DNA pozagenowego
11. Czym jest genofor?
inizia ad imparare
Inaczej chromosom bakteryjny; zazwyczaj jedna, kulista cząsteczka DNA leżaca w obszarze cytoplazmy zwanym nukleoidem; wraz z plazmidami buduje genom komórki prokariotycznej
12. Czym są plazmidy, jaką mają postać i jakie informacje zawierają?
inizia ad imparare
Plazmidy – cząsteczki DNA mniejsze od genoforu; najczęściej mają postać kulista; są to geny z informacją o cechach, które są przydatne ale nie niezbędne; ulegają replikacji niezależnie od genoforu
13. Czym jest genom jądrowy i w jakiej postaci wystepuje?
inizia ad imparare
Jest to przeważająca część genomu komórki eukariotycznej, znajdujący się w jądrze komórkowym; występuje w postaci bardzo długich, liniowych cząsteczek
14. Ile czasteczek DNA posiadają komórki człowieka?
inizia ad imparare
Komórki somatyczny człowieka mają 46 cząsteczek DNA
15. Co oznacza symbol 2n?
inizia ad imparare
Oznacza to, że dana cząsteczka występuje w dwóch kopiach
16. Czym jest geom organellowy/mitochondrialny/chloroplastowy?
inizia ad imparare
Genom organellowy- część genomu zawarta w mitochondriach i chloroplastach, ulega replikacji niezależnie od genomu jądrowego; Genom mitochondrialny- część genomu zawarta w mitochondriach; Genom chloroplastowy- część genomu zawarta w chloroplastach
17. Czym jest chromatyna?
inizia ad imparare
Chromatyna- cząsteczka DNA stanowiąca genom jądrowy, upakowana w jądrze; stanowi główny składnik chromosomów
18. Jaki jest pierwszy stopień upakowania DNA?
inizia ad imparare
Pierwszy stopień upakowania to nawinięcie DNA na białka
19. Na jakie białka nawijane jest DNA?
inizia ad imparare
Białka zwane histonami
20. Czym jest nukleosom?
inizia ad imparare
Nukleosom – odcinek DNA nawinięty na cztery pary białek histonowych
21. Jaką funkcję pełni histon łącznikowy?
inizia ad imparare
Działa jak klamra"klamra", zapobiega rozpadnięciu się nukleosomu
22. Dzięki czemu mozliwe jest dalsze upakowanie DNA?
inizia ad imparare
Dzięki temu, że nukleosomy łączą się ze sobą za pośrednictwem histonów i innych białek (tzw. białek niehistonowych)
23. Czym są solenoidy?
inizia ad imparare
Solenoidy- inaczej włókna 30-nm; połączone nukleosomy; wyróżniamy ich 2 postacie
24. Jake dwie postacie chromatyny wyróżniamy i czym one się charakteryzują?
inizia ad imparare
Wyróżniamy euchromatyny- luźno upakowane włókna zawierające geny oraz heterochromatyny– ściśle upakowane włókna, nieaktywne genetycznie
25. Jakie są kolejne etapy powstawania chromosomu?
inizia ad imparare
Podczas podziału komórki włókna chromatyny zwijają się w strukturę wyższego rzędu. Na początku tworzą pętlę, które utrzymują swoją postać dzięki łączącym je białka. Dalsze ich opakowanie prowadzi do utworzenia chromosomów
26. Z czego składa się chromosom metafazowy?
inizia ad imparare
Chromosom metafazowy zbudowany jest z: centromeru, chromatydy, dodatkowego przewężenia, satelity oraz telomerów
27. W jakiej fazie chromosomy są najlepiej widoczne?
inizia ad imparare
Chromosomy zaczynają być widoczne w mikroskopie świetlnym już w początkach podziału komórki (w profazie), a najwyższy stopień kondensacji osiągają w metafazie

Devi essere accedere per pubblicare un commento.