Frankenstein A1 - A2 (1)

 0    97 schede    olgaa_p
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
He was an explorer.
inizia ad imparare
Byl to průzkumník.
The explorer who tried to reach the North Pole.
inizia ad imparare
Průzkumník, jenž chtěl doplout až na severní pól.
boat
inizia ad imparare
loď
However, his boat got stuck in the ice.
inizia ad imparare
Jeho loď však uvízla v ledu.
one foggy day...
inizia ad imparare
jednoho mlhavého dne...
The sailors saw a man in the water.
inizia ad imparare
Námořníci uviděli ve vodě muže.
They pulled him on board.
inizia ad imparare
Vytáhli ho na palubu.
ship board
inizia ad imparare
paluba
hot soup
inizia ad imparare
horka polévka
They wrapped him into a blanket.
inizia ad imparare
Zabalili ho do deky.
in the open sea
inizia ad imparare
v tom širém moři
to die
inizia ad imparare
zemřít
terrible secret
inizia ad imparare
děsivé tajemství
I wanted to take my secret with me.
inizia ad imparare
Chtěl jsem si vzít své tajemství s sebou.
curious
inizia ad imparare
zvědavý
So yes!
inizia ad imparare
Tak tedy dobrá!
I will tell you my story.
inizia ad imparare
Povím vám svůj příběh.
story
inizia ad imparare
příběh
explorer
inizia ad imparare
badatel
I'm from Geneva.
inizia ad imparare
Procházím ze Ženevy.
childhood
inizia ad imparare
dětství
I had a happy childhood.
inizia ad imparare
Prožil jsem šťastné dětství.
My parents adopted an orphan.
inizia ad imparare
Moji rodiče adoptovali sirotka.
She and I were very different.
inizia ad imparare
My dva jsme byli velmi rozdílní.
contented
inizia ad imparare
spokojený
serene
inizia ad imparare
klidný
whereas
inizia ad imparare
zatímco
I longed to know things.
inizia ad imparare
Toužil jsem po poznání.
the secrets of the natural world
inizia ad imparare
tajemství přírody
I wanted to understand the secrets of nature.
inizia ad imparare
Chtěl jsem porozumět tajemstvím přírody.
I became passionate about science.
inizia ad imparare
Začal jsem se vášnivě zajímat o vědu.
science
inizia ad imparare
Věda
passionate
inizia ad imparare
vášnivý
When I was seventeen...
inizia ad imparare
Když mi bylo sedmnáct...
My parents sent me to university.
inizia ad imparare
Rodiče mě poslali na univerzitu.
But before I left...
inizia ad imparare
Ale ještě než jsem odjel...
My family suffered a tragedy.
inizia ad imparare
Neštěstí postihlo mou rodinu.
scarlet fever
inizia ad imparare
spála
My mother caught scarlet fever.
inizia ad imparare
Moje matka onemocněla spálou.
Her health deteriorated rapidly.
inizia ad imparare
Její zdravotní stav se rychle zhoršoval.
The doctor came to the house, but it was too late.
inizia ad imparare
Lékař přišel do domu, ale už bylo pozdě.
departure
inizia ad imparare
odjezd, odchod
The day of my departure arrived.
inizia ad imparare
Nadešel den mého odjezdu.
I was excited.
inizia ad imparare
Byl jsem nadšený.
There was so much I wanted to learn at the university.
inizia ad imparare
Chtěl jsem se toho na univerzitě hodně naučit.
My dear friend was envious of my good fortune.
inizia ad imparare
Můj blízký přítel mi moje štěstí záviděl.
envious
inizia ad imparare
závistivý
His father wanted him to stay in Geneva.
inizia ad imparare
Jeho otec si přál, aby zůstal v Ženevě.
I was sad to leave home.
inizia ad imparare
Bylo mi smutno, že mám opustit domov.
exciting future
inizia ad imparare
vzrušující budoucnost
I had an exciting future ahead of me.
inizia ad imparare
Měla jsem před sebou vzrušující budoucnost.
I will never forget the professor's wonderful words.
inizia ad imparare
Nikdy nezapomenu na profesorova krasná slova.
ancient scientists
inizia ad imparare
antičtí vědci
to promise
inizia ad imparare
slíbit
impossible things
inizia ad imparare
nemožné věci
to claim
inizia ad imparare
tvrdit
to prove
inizia ad imparare
dokázat
to turn metal into gold
inizia ad imparare
přeměnit kov ve zlato
real discoveries
inizia ad imparare
skutečné objevy
blood circulates in the body
inizia ad imparare
v těle koluje krev
to breathe
inizia ad imparare
dýchat
scientist of today
inizia ad imparare
současný vědec
wonderful power
inizia ad imparare
úžasná moc
almost unlimited
inizia ad imparare
téměř neomezené
the mystery of creation
inizia ad imparare
záhada stvoření
the structure of living things
inizia ad imparare
stavba živých tvorů
especially
inizia ad imparare
především
to understand death
inizia ad imparare
pochopit smrt
I spent all my time...
inizia ad imparare
Strávil jsem veškerý svůj čas...
tombs
inizia ad imparare
hrobky
charnel houses
inizia ad imparare
kostnice
to examine bodies
inizia ad imparare
zkoumat těla
dead and decaying
inizia ad imparare
mrtvý a rozkládající se
terrible, disgusting work
inizia ad imparare
strašná, nechutná práce
finally
inizia ad imparare
nakonec
to find answer
inizia ad imparare
najít odpověď
I swear that...
inizia ad imparare
Přísahám, že...
absolutely true
inizia ad imparare
naprostá pravda
how life originates
inizia ad imparare
jak život vzniká
more than that
inizia ad imparare
a co víc
to give life to dead matter
inizia ad imparare
oživit mrtvou hmotu
knowledge is a dangerous thing
inizia ad imparare
znalosti jsou nebezpečné
to breathe life into
inizia ad imparare
vdechnout život
to decide
inizia ad imparare
rozhodnout
experiment
inizia ad imparare
experiment
dissecting room
inizia ad imparare
pitevna
slaughterhouse
inizia ad imparare
jatky
gigantic
inizia ad imparare
obrovský
to make work easier and quicker
inizia ad imparare
usnadnit a urychlit práci
to became thin
inizia ad imparare
zhubnout
nervous
inizia ad imparare
nervový
feverish
inizia ad imparare
horečnatý
determined
inizia ad imparare
odhodlaný
to learn the secrets of life and death
inizia ad imparare
odhalit tajemství života a smrti
to make dead people live again
inizia ad imparare
přivádět mrtvé lidi zpět k životu
thankful
inizia ad imparare
vděčný
to be wrong
inizia ad imparare
mýlit se

Devi essere accedere per pubblicare un commento.