Francuski - przedmioty szkolne

 0    35 schede    yagoodka2004
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
przedmiot szkolny
inizia ad imparare
une matière (scolaire)
francuski
inizia ad imparare
le français
angielski
inizia ad imparare
l'anglais
polski
inizia ad imparare
le polonais
geografia
inizia ad imparare
la géographie
biologia
inizia ad imparare
la biologie
fizyka
inizia ad imparare
la physique
plastyka
inizia ad imparare
les arts plastiques
muzyka
inizia ad imparare
la musique
łacina
inizia ad imparare
le latin
matematyka
inizia ad imparare
les mathématiques
chemia
inizia ad imparare
la chimie
wf
inizia ad imparare
l'éducation physique
historia
inizia ad imparare
l'histoire (f.)
religia
inizia ad imparare
la religion
informatyka
inizia ad imparare
l'informatique (f.)
ekonomia i zarządzanie
inizia ad imparare
économie et gestion
przerwa
inizia ad imparare
la pause
bez lekcji
inizia ad imparare
pas de cours
przerwa na lunch
inizia ad imparare
pause déjeuner
filozofia
inizia ad imparare
la philosophie
plan lekcji
inizia ad imparare
un emploi du temps
Jaki jest twój plan zajęć w szkole?
inizia ad imparare
Quel est ton emploi du temps à l'école?
Ile masz lekcji języka?
inizia ad imparare
Combien de cours de anglais as tu?
Jaki jest twój ulubiony przedmiot szkolny?
inizia ad imparare
Quelle est ta matière scolaire préférée?
Ile minut zajmuje lekcja w Twojej szkole?
inizia ad imparare
Combien de minutes durent les cours dans ton école?
Jakie czynności zazwyczaj wykonujesz podczas lekcji języka polskiego?
inizia ad imparare
Quelles activités réalisés-tu d'habitude pendant le cours de polonais?
O której godzinie masz matematykę?
inizia ad imparare
A quelle heure as-tu des maths?
Na której godzinie lekcyjnej macie wychowanie fizyczne?
inizia ad imparare
À quelle leçon avez-vous l'éducation physique?
Ile masz przerw?
inizia ad imparare
Combien de pauses as-tu?
Kto ma ocenę dobrą?
inizia ad imparare
Qui a une note "bien"?
Muszę nadrobić/poprawić test.
inizia ad imparare
J'ai besoin de rettraper le test.
Co masz z matematyki?
inizia ad imparare
Qu'est-ce que tu as en maths?
Ah tak?
inizia ad imparare
Ah bon?
Mamy dwie lekcje francuskiego w tygodniu.
inizia ad imparare
Nous avons deux cours de français par semaine.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.