formuły woborcze pt 3

 0    21 schede    pusialubileonardo
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
metody przeliczania głsów na mandaty (formyłu wyborcze) w systemie proporcjonalnym
inizia ad imparare
Metod D'Hondta i metoda Sainte-leaguë
metoda d'hondta
inizia ad imparare
dzielimy przez kolejne liczny naturalne, mandaty zdobędą ci z największymi ilorazami
cechy metod d'hondta
inizia ad imparare
faworyzuje zwycięzcę, im więcej głosów na partie pod progiem tym więcej miejsc dla partii zwycięskiej, zniejszona reprerezentatywność
metoda sainte-league
inizia ad imparare
tutaj dzieli się przez kolejne liczby nieparzyste, największe ilorazy zdobywają mandaty
cechy sainte-league
inizia ad imparare
mniej faowruzje zwycięzce niż ta pierwsza,
sysyem mieszany większościowo-proporcjonalny np. Japonia
inizia ad imparare
wyborca ma 2 głosy: jeden jednomandatowy, drugi na listę
zalety system mieszanego
inizia ad imparare
połączenie zalet systemu większościowego i proporcjalnego
wady systemu mieszanego
inizia ad imparare
skomplikowany charakter wyborów, długi czas ustalania wyników
system głosu przechodzniego - STV
inizia ad imparare
robi się ranking kandydatów, są okręgi wielomandatowe np Irlandia
system głosu alternatywnego
inizia ad imparare
Australia, okręgi jednomandatowe
rozwiązania w systemie proporcjonalnym sprzyjające personalizacji wyborów i stabilności rządów
inizia ad imparare
personalizacja wyborów, konstruktywne wotum nieufności
personalizacja wyborów
inizia ad imparare
przesunięcie głównej uwagii z partii i jej programu na os lidera
konstruktywne wotum nieufności
inizia ad imparare
instytucja związana z odpowiedzialnością polit rządu przed parlamentem, polegająca na złożeniu przez określoną liczbę deputowanych wniosku wyrażającego brak zaufania do rządu lub szefa rządu
konstruktywne wotum nieufności pt2
inizia ad imparare
połączonego ze zgłoszeniem kandydata na nowego szefa rządu.
instytucja konstruktywnego wotum nieufności - warunki POLSKA
inizia ad imparare
izba podejmująca decyzję: sejm, wnioskodawca: 1/ skłądu izby, adresat: rząd, wymagana większość: bezwzględna
POLSKA p 2
inizia ad imparare
powołanie nowego rządu/szefa rządu przez prezydenta, brak konieczności uzyskania przez nowy rząd wotum zaufania od parlamentu
izba niższa (pierwsza)
inizia ad imparare
sejm
izba wyższa (druga)
inizia ad imparare
senat
klauzula zaporowa (próg wyborczy)
inizia ad imparare
mechanizm polegający na ustaleniu procentowego progu poparcia, jaki komitet wyborczy musi uzyskać w skali krajużeby móc uczestniczyć w podziale mandatów
tylko w proporcjonalnej ordynacji wyborczej!
progi wyborcze w polsce
inizia ad imparare
sejm - 5% dla partii i komitetów wyborczych, 8% dla koalicji
skutki zastosowania klauzuli zaporowej
inizia ad imparare
przeciwdziała rozdrobnieniu sceny polit, zmniejszenie liczby partii reprezentowanych w parlam, gwarancja sprawnego działania parl, umcnia system partyjny, zwiększa niereprezentatywnosc parl

Devi essere accedere per pubblicare un commento.